Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Motiverende undervisning for børn og unge

Ninna Vestergaard Braüner skal lære de studerende på FIUC-CPH at formidle troen til børn og unge.

Motiverende undervisning for børn og unge

De studerende skal lære, hvordan de skaber motiverende og spændende undervisning, hvor der er tale om fordybelse uanset børnenes forudsætninger, så ingen siger: Åh nej, nu igen.

Interview med lektor Ninna Vestergaard Braüner
Af Louise Høgild Pedersen, ph.d.-stud. og høgskolelektor, samt Cecilia A Harvey, stud.theol.

”Mit fag ”Børn, unge og kristen tro” fokuserer på aspekter, der spiller ind på den kristne oplæring, og hvordan kristendommens centrale indhold formidles til næste generation. En væsentlig del af indholdet udgøres af religionspsykologi, religionssociologi og religionspædagogik”, fortæller Ninna.

KRAV PÅ GOD UNDERVISNING
”Børn og unge har krav på god og systematisk oplæring. De studerende skal lære, hvordan de skaber motiverende og spændende undervisning, hvor der er tale om fordybelse uanset børnenes forudsætninger, så ingen siger: Åh nej, nu igen. Det har jeg hørt så mange gange før.

I mange år har jeg som lektor undervist lærerstuderende og lærere i forhold vedr. opdragelse, dannelse og undervisning. Jeg vil gerne bruge mine pædagogiske og didaktiske kompetencer i forhold til at uddanne unge, der skal undervise i den kristne tro. Kunsten at undervise kan altid kvalificeres og udvikles. Som underviser skal man ville noget med sin undervisning, så deltagerne oplever, at det her er vigtigt og værd at tilegne sig”.

FORKYNDELSE FOR BØRN
”Når jeg tænker tilbage på min tid i søndagsskolen, mødte jeg en voksen formidling af bibelske beretninger og fortællinger, hvor vi skulle sidde stille og lytte. Børneperspektivet var stort set fraværende. I dag er mange undervisere modsat optaget af, hvordan børn fx forstår lignelsen om den barmhjertige samaritaner, fordi barnet er eksperten. Børn skal inddrages og engageres i undervisningen, men Guds ord er åbenbaret for os i Bibelen. Guds ord og forkyndelsen er derfor overordnet barnets refleksioner og forståelse.

Meget tyder på, at et samspil mellem religionspædagogik og teologi i høj grad kan kvalificere undervisningen i den kristne tro og oplæring. Det samspil vil jeg gerne bidrage til. Målet er, at der uddannes kvalificerede undervisere til konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, børne- og juniorklubber m.v., som kan støtte den kristne oplæring i hjemmet”, slutter Ninna Vestergaard Braüner.

Ninna V. Braüner er opvokset i ELM, har været engageret i KFS, og kommer i dag folkekirken, hvor hendes mand er præst.