Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Mød en underviser

Vores undervisere er fagligt velkvalificerede, så de kan give dig den bedste undervisning. Derfor fokuserer vi på, at de opnår akademiske grader inden for deres fag.

Samtidig med fagligheden vægter vi også, at den enkelte underviser er engageret i opgaver i kirke og mission, sådan at de kan føje deres praktiske erfaringer til den akademiske undervisning. Vores undervisere er tæt på de studerende i dagligdagen, og det er let at stille spørgsmål, få en snak eller en mentorsamtale, når der er brug for det.


Nicolai Techow
Ph.d. og adjunkt i fagområdet Ny
Testamente
Nicolai har særligt specialiseret
sig i Paulus’ teologi, herunder særligt hans lovforståelse og retfærdiggørelseslære, og hans læsning af Gammel Testamente. Han underviser i græsk og andre fag indenfor Ny Testamente.

 

Michael Agerbo Mørch
Ph.d.-studerende og adjunkt i fag
området systematisk teologi
Michael er ophavsmand til DBI’s
Center for teologi i praksis (ctip.dk). Han har beskæftiget sig med en lang række emner inden for bl.a. etik, religionsfilosofi, dogmatik, forkyndelse etc. Han underviser i etik, dogmatik og praktisk teologiske fag.

 

Christian Schøler Holmgaard
Ph.d. og adjunkt i fagområdet Ny
Testamente, pastor
Christian har særligt arbejdet med
Matthæusevangeliet, hvor han har fokuseret på frelsesforståelsen og forventningen om de sidste tider. Han har også arbejdet med forskelle og ligheder imellem de synoptiske evangelier. Han underviser i fag inden for Ny Testamente – og har også undervisningserfaring fra Etiopien.

 

Jens Bruun Kofoed
Professor i fagområdet Gammel
Testamente
Jens har især arbejdet med ska
belsesberetningen og de første kapitler i 1. Mosebog samt Salmernes bog. Han har udgivet en række bøger om bl.a. forholdet mellem skabelse og evolutionsteori, samt forholdet mellem bibeltekst og nærorientalsk historie. Han underviser fag inden for Gammel Testamente og har undervisningserfaring fra Norge, Madagaskar og Mongoliet.

 

Christian Canu Højgaard
Ph.d. og adjunkt i fagområdet
Gammel Testamente, valgmenighedspræst
Christian har specialiseret sig i
Mosebøgerne, særligt Moseloven. Han forsker i bibelsk hebraisk og bidrager til en kommende hebraisk grammatik. Han underviser i forskellige fag inden for Gammel Testamente.

 

Louise Høgild Pedersen
Ph.d.-studerende i fagområdet
sjælesorg
Louise har primært arbej
det med anerkendelse og identitet i en praktisk teologisk sjælesørgerisk sammenhæng. I sin ph.d. undersøger hun sjælesorgserfaringer hos mennesker, i den konservative del af kirken, der er seksuelt orienteret mod eget køn.Hun underviser i fagene Sjælesorg og Latin.

 

Carsten Elmelund Petersen
Ph.d. og lektor i fagområdet syste
matisk teologi, pastor
Carsten har særligt arbejdet med
teologisk etik i mødet med tidens udfordringer. Aktuelt arbejder han med helliggørelsesopfattelsen hos danske Luther-tolkere. Han underviser i etik og dogmatik.

 

Nicolai Winther-Nielsen
Professor i fagområdet Gammel
Testamente og IKT på DBI, pastor
Nicolai arbejder især med at
opbygge online læringsplatforme til hebraiskundervisningen. Derudover har han arbejdet med bibeloversættelser og indføring i Gammel Testamente. Han underviser i hebraisk.

 

Peter Olsen
Ph.d. og ekstern lektor i
fagområdet dogmatik (troslære)
Peter har særligt beskæftiget
sig med Luthers teologi og bekendelsesskrifterne. Han underviser i dogmatik og teologihistorie.

 

Jakob Olsen
Ph.d. og lektor i religionsfilosofi,
pastor
Jakob har særligt beskæftiget sig
med Augustin, Martin Luther, John Henry Newman, Søren Kierkegaard, Karl R. Popper og C.S. Lewis. Derudover har han et fokus på apologetik og på erkendelsesteori. Han underviser i filosofihistorie, apologetik og dogmatik.

 

Finn Aasebø Rønne
Professor i fagområdet kirkehisto
rie, pastor
Finn har især arbejdet med etio
pisk kirkehistorie og med skandinavisk vækkelseshistorie, særligt med relation til den nyevangeliske bevægelse. Han underviser i fagene Kirkehistorie og Ikke-vestlig kirkehistorie – og underviser også en måned om året på EGST i Etiopien.

 

Børge Haahr Andersen
Cand.theol., rektor på DBI, time
lærer, pastor
Børge har særligt arbejdet med
formidling af evangeliet for alle aldersgrupper samt sjælesorg og teologi i praksis.Han underviser i prædikenlære (homiletik) og indføring i praktisk teologi.

 

Ninna Vestergaard Braüner
Cand.pæd., lektor, timelærer

Ninna har mange års erfaring som
underviser for lærerstuderende og lærere i forhold vedr. opdragelse, dannelse og undervisning. Hun underviser som timelærer i faget Børn, unge og kristen tro.

 

Oddrun Aasebø Rønne
Lærer og diakon, timelærer

Oddrun har særligt arbejdet med
diakoni i praksis i forskellige kirkelige organisationer, bl.a. i indvandrearbejdet og i folkekirkens skoletjeneste. Hun underviser i faget Diakoni.