Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Mission og unge mennesker

Teolog og tidligere missionær René Sølvsten Nissen bliver ph.d.-studerende på DBI i missionsteologi til oktober. Han skal på sigt afløse missionslærer Kristian Mogensen.

Mission og unge mennesker

Hvis vi glemmer, hvorfor vi arbejder med missionsteologien – at den er et nyttigt redskab i missionens tjeneste – så spilder vi vores tid, udtaler René Sølvsten Nissen.

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen 

Jeg talte med René om hans kommende ansættelse:

”Jeg er glad for bøger, unge mennesker og – mission! Af en eller anden grund så har det evangeliserende og missionerende aspekt ved troen altid fascineret mig. Det har altid stået som noget værdifuldt og vigtigt aspekt ved kirkens arbejde. Jeg tror, jeg har fået et kald til at skulle arbejde med mission. Derfor blev vi også som familie udsendt for LM til Tanzania. Hvordan kombinerer man så de tre ting? Det får jeg mulighed for på DBI.”

KARISMATISK KRISTENDOM I ØSTAFRIKA
”Ph.d.-studiet kommer til at handle om karismatiseringen af den østafrikanske vækkelse i Tanzania og dets relation til karismatisk kristendom i Østafrika. Emnevalget skyldes nogle oplevelser i mit møde med kirken i Tanzania, hvor der nogle steder var en udpræget karismatisk og usund kristendom med et overdrevet fokus på fremgangsteologien. Men i andre karismatiske kredse var der en tydelig afstandtagen overfor fremgangsteologien og den måde, som man der lod troen komme til udtryk på. Det gik op for mig, at der blandt disse ”kritiske karismatikere” er en forbindelse til den østafrikanske vækkelse, der brød ud i Rwanda i mellemkrigstiden, og som herefter spredte sig til store dele af Østafrika. Det gik op for mig, at man ikke kunne generalisere, når det handler om karismatisk kristendom i Afrika og det er dette forhold, som jeg godt kunne tænke mig at belyse.”

UNDERVISNING, FORSKNING OG MENTORING
”Jeg skal undervise og forske på DBI, men jeg vil også gerne bidrage med vejledningssamtaler, hvis det efterspørges – især hvis studerende overvejer at blive missionærer.”

TALE OM MISSION
En del af Renés opgave bliver at forkynde om mission i Luthersk Mission, der også støtter hans ph.d.-uddannelse økonomisk. ”Det er noget af det, som jeg glæder mig mest til. Det er vigtigt at huske, at vi driver teologi, fordi der skal prædikes på søndag. Hvis vi glemmer, hvorfor vi arbejder med missionsteologien – at den er et nyttigt redskab i missionens tjeneste – så spilder vi vores tid. Det håber jeg, at vekselvirkningen mellem arbejdet på FIUC-CPH/DBI og forkyndelsen i LM-forsamlinger kan bidrage til.”