Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Læs teologi på fire måder

Her får du et hurtigt overblik over de uddannelser, du kan læse på DBI gennem studieordningen på FIUC-CPH.

1. måde

Teologi og mission på 3-4 år
En akademisk bachelor i teologi og missioner første del af en klassisk teologiuddannelsetilføjet ekstra missionsfag.
Med 3 års studier kan du enten få job som
frimenighedspræst eller i en kirkelig organisation. Du kan også fortsætte i FIUC-systemet og tage en master i teologi.
Med 4 års studier og lidt supplering kan dubl.a. bruge uddannelsen til at søge ind på Det Teologiske Fakultet, hvor du med lidt supplering og 2 års kandidatstudier kan blive cand. theol. Det giver adgang til at søge embede i folkekirken. Du kan også bruge uddannelsen
i mange andre jobs i kirkelige organisatio
ner, eller som en forberedelse til en opgave i
international mission.

I løbet af uddannelsen lærer du græsk og
hebraisk, som er de grundsprog, Bibelen er skrevet på. Du kan også vælge latin, hvis duvil søge ind på Det Teologiske Fakultet. Andre
fag er religionsfilosofi, kirkehistorie, dogma
tik (troslære), etik, eksegese (fortolkning),
verdensreligioner etc. Uddannelsen sluttes
med en bacheloropgave.

 

2. måde

Praktisk teologi på 3 år
En akademisk bachelor i praktisk teologi er
en selvstændig uddannelse, som du kan bruge direkte i kirkeligt arbejde, fx som kirke- og kulturmedarbejder, arbejde i international mission, kirkelige organisationer etc.
I løbet af uddannelsen får du en grundig
indføring i både bibelske og praktiske fag. Du lærer om sjælesorg, diakoni, bekendelse og efterfølgelse, kirkehistorie, kristen formidling, gudstjeneste- og menighedsledelse med praktik etc. Du kan også vælge valgfag, som målretter uddannelsen til det, du gerne vil bruge den til.


3. og 4. måde

Enkeltfag og netstudier
Som nærværsstuderende kan du tage et eller
flere enkeltfag gratis, hvis du fx vil supplere den uddannelse, du har i forvejen, eller bare er interesseret i at lære nyt og fordybe dig i
Bibelen. I løbet af en årrække kan du sam
mensætte et helt bachelorstudium på den måde, idet alle beståede fag udløser godkendte ECTS-point. Hvis du ikke kan møde op på DBI, så kan du tage netstudier, hvor du følger online undervisning via lydfiler, PowerPoint og video og sparrer med underviseren. Netstudier er betalingskurser.

Læs mere om vores uddannelser på www.fiuc.dk. Kontakt studiekoordinator Peter Greek Kofod på studiekoordinator@dbi.edu eller 2526 5505.