Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Læs og forstå din Bibel

To studerende giver deres bud på, hvad onlinesatsningen The Bible Project kan give bibellæsere i dag.

Læs og forstå din Bibel

Tim Mackie og Jon Collins har startet "The Bible Project" som en hjælp til bl.a. personlig bibellæsning og til at sprede Bibelens budskab på sociale platforme.

Af stud.theol. Johannes Heule og stud.theol. Mads Due

Når man sidder med næsen begravet i Esajas’ Bog og læser en kringlet beskrivelse af en ukendt stormagts angreb på Jerusalem – efterfulgt af et løfte om et barn, der skal hedde Immanuel – så kan man finde på at spørge sig selv: ”Hvad er meningen? Hænger det overhovedet sammen?” I sådanne situationer kan The Bible Project være en stor hjælp.

HISTORIEN BAG
For Tim Mackie og Jon Collins begyndte det hele med en idé: De to amerikanere ønskede at hjælpe mennesker med at læse og forstå Bibelen. De ønskede at formidle Bibelens budskab jordnært og lettilgængeligt. Konceptet fik navnet The Bible Project, og bestod af korte animerede videoklip, hvoraf de første blev offentliggjort i 2014.

I løbet af de seneste seks år har The Bible Projects videoklip fået over 150 mio. visninger på YouTube, hvor de ligger frit tilgængelige. Videoerne er blevet oversat til flere sprog, og organisationen spiller en vigtig rolle i at sprede Bibelens budskab på platforme, som flere og flere mennesker bruger stadig mere tid på.

 

JESUS I CENTRUM
En video fra The Bible Project kan fx handle om en enkelt bog i Bibelen eller et centralt begreb/tema, der kan spores gennem hele frelseshistorien. Fælles for temavideoerne er, at klimaks er Jesu fødsel, død og opstandelse. The Bible Projects skabere har følgende grundlag: ”We believe the Bible is a unified story that leads to Jesus” (Vi tror, at Bibelen er én sammenhængende fortælling, der peger på Jesus). Med stor kreativitet og fantasi viser The Bible Project, at Bibelen er levende og relevant for det moderne menneske.

LIGE TIL DEN BIBELSKE VÆRKTØJSKASSE!
I årenes løb er der blevet lavet illustrerede gennemgange af alle Bibelens bøger. Illustrationerne er et fremragende værktøj til personlig bibellæsning, hvis man gerne vil bevare overblikket over den bog, man er i gang med at læse. Den enkelte bogs struktur og kernevers fremhæves på en måde, der tager dig med ind i Bibelens univers. De forskellige bøger og tematikker behandles mere dybdegående i podcasten BibleProject.

ET REDSKAB, IKKE MERE
Lettilgængelige videoer, som kan deles på sociale medier, kan være stimulerende for bibellæsning. Men der er en indbygget fare, for de flotte gennemgange af Bibelens bøger kan komme til at erstatte selve bibellæsningen. The Bible Project er et nyttigt og visuelt imponerende redskab, men må aldrig blive mere end det. Egentlig bibellæsning kan ikke erstattes af The Bible Project.

ER GUD IKKE LÆNGERE VRED OVER SYNDEN?
The Bible Project følger ikke nogen specifik teologisk retning, men er alligevel præget af visse tendenser. Organisationen er fx blevet kritiseret af The Gospel Coalition, fordi Guds vrede over synden ikke fylder særligt meget i videoerne. F.eks. omtales Jesu forsonende korsdød ikke som en tilfredsstillelse af Guds retfærdige vrede.

The Bible Project er kort sagt et materiale, der skal anvendes korrekt og ikke sluges ukritisk. Ikke desto mindre viser The Bible Project en vej, som kirken må gå i en digitaliseret tid. Men den digitale kirke er et tillæg, ikke en erstatning for den analoge kirke. Vi håber alligevel, at flere vil gøre brug af materialet og derigennem blive sultne efter Guds ord.