Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Kan man argumentere for mirakler

Bogen Mirakler af C.S. Lewis er for første gang oversat til dansk.

Kan man argumentere for mirakler

Af Nicolai Techow, førsteamanuensis i Ny Testamente på DBI og FIUC-CPH

Mange kender Narnia-fortællingerne, C. S. Lewis’ berømte børnebøger om landet Narnia, løven Aslan og de mennesker, som får lov at opleve det. Og i hvert fald nogle vil have læst samme forfatters Fra helvedes blækhus, brevene fra den erfarne dæmon, Fangegarn, til sin mindre øvede underordnede, Malurt, med ”gode” råd om, hvordan han bedst fører sit offer mod fortabelsen. C. S. Lewis, som var professor i engelsk litteratur i Oxford og senere Cambridge, skrev mange fantastisk gode bøger, og det er en gave, at mange af dem er oversat til dansk.

Forlaget Prorex og oversætter Helge Hoffmann begyndte sidste år at begave os med nye oversættelser af en række af C. S. Lewis’ bøger i, hvad de kalder C. S. Lewis signatur-serien.

APOLOGETISK HOVEDVÆRK
Mirakler er et af Lewis’ apologetiske hovedværker og beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvorvidt mirakler kan finde sted. Bogen handler altså først og fremmest om det filosofiske spørgsmål (om mirakler er mulige) snarere end om det historiske (om miraklerne, Bibelen beretter om, fandt sted). Det er et væsentligt spørgsmål, for hvis sådan noget som jomfrufødslen og Jesu opstandelse er principielt umuligt, så er kristendommens sandhed principielt umulig.

Jeg kender mennesker, der er blevet overrasket over, at der på eliteuniversiteter findes professorer, der tror på Bibelen og mener, at mirakler kan finde sted. Men det er nok ikke Lewis’ påstand om, at mirakler er mulige, der vil overraske de fleste læsere og være vanskeligt at begribe.

Derimod vil mange skulle stå på tæer for at følge Lewis’ argumentation – eller i hvert fald læse den mere end én gang for helt at få styr på den. Til gengæld er det læseindsatsen værd! Jeg er ikke enig med Lewis i alt. Men hans argumenter er dybe, grundige og gode – og har langt på vej vist sig ret slidstærke og modstandsdygtige.

DET OVERNATURLIGE BRYDER IND
Lewis’ definition på et mirakel er ”en tildragelse, hvor noget overnaturligt bryder ind i den naturlige verden”. Og han argumenter på avanceret vis for, at hvis vi overhovedet skal kunne have tillid til vores logiske slutningers gyldighed, og hvis vores moralske domme skal kunne have objektivitet, så må der nødvendigvis findes noget ”udenfor” eller ”over” det store samlede system af årsagssammenhænge, som vi kalder ”naturen”. Faktisk må rationel og moralsk tankevirksomhed på en og samme tid være hjerneaktivitet og noget mere, noget ”over-naturligt”. Det ”overnaturlige” er noget, hvorved eller igennem hvilket vi ræsonnerer og fælder moralske domme.

Det overnaturlige eksisterer altså og trænger på denne måde egentlig konstant ind i det naturlige i al almindelighed og udgør således en ”potentiel indtrænger” i særlige situationer, der ikke bare er en del af denne ”almindelighed”.

Lewis afviser med dygtig effekt nogle af de typiske stråmænd, som ofte opstilles i populærkulturen imod troen på mirakler; særligt den fejlagtige opfattelse, at datidens mennesker ikke var bevidste om naturlovsmæssige forhold og miraklers brud på dem, eller ikke var bevidste om jordens og menneskenes størrelsesmæssige ubetydelighed i sammenligning med universet.

Lewis viser også, hvordan naturlovene ikke gør mirakler umulige, og at filosoffen Humes berømte argument imod miraklets mulighed ikke holder.

BIBELENS MIRAKLER ER ANDERLEDES
Selvfølgelig er mange beretninger i verden om ”mirakler” absurde og urimelige. Men kristendommens mirakler er af en helt anden slags, siger Lewis. Inkarnationen er det grundlæggende mirakel, hvis sandhed de andre på dybeste vis er afhængige af, og som det menneskelige sinds forening af natur og ”overnatur” er et billede på.

Vi har i Bibelen at gøre med mirakler, der på enestående vis hænger sammen indbyrdes og med Bibelens teologi, etik og virkelighedsopfattelse – og i sidste ende på et dybt plan med naturen selv som den er eller skal blive.

LÆS MED!
Bogen er fuld af spændende og tankevækkende bud på forholdet mellem 1) Bibelens sprog om den åndelige virkelighed, 2) vores heraf fødte tanker om og mentale billeder af den, og 3) denne virkelighed selv. Det samme gælder forholdene mellem natur og ånd, myte, metafor, historie og virkelighed.

Lewis argumenterer stringent og rationelt, men samtidig med dyb appel til vores fantasi og fornemmelse for skønhed. Det er klassisk Lewis, hvis hele forfatterskabs signatur netop nægter en uholdbar adskillelse af det sande, det gode, og det skønne. Så tag bogen op, læs og tænk med!

C. S. Lewis, Mirakler, Christiansfeld: Prorex Forlag 2020. Oversat af Helge Hoffmann