Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ikke så ringe endda

DBI’s missionslærer Kristian Mogensen går på pension efter at have leveret 16 års gedigen undervisning til vores studerende. Vi vil savne hans vedvarende insisteren på at tænke mission ind i hverdag og undervisning.

Af rektor Børge Haahr Andersen

Det lå engang i luften, at Kristian skulle være landmand, men det var noget helt andet, der kom til at forme Kristians arbejdsliv.

ET KALD
Der rumsterede et kald i Kristians sind. Det førte til et bibelskoleophold og senere missionsskole for at blive missionær i LM’s internationale arbejde. Kristian var i mellemtiden blevet kæreste med en bornholmerpige. De blev begge antaget som missionærer gennem en vurdering fra LM’s ledelse, og da Kristian og Merete indgik ægteskab, blev der ikke blot lyst Guds velsignelse over dem. De fik også LM’s landsledelses velsignelse. Det var ikke så ringe endda.

12 ÅR I ETIOPIEN
Det blev til 12 år i Etiopien. Først lærte de sig det komplicerede sprog amharisk så grundigt, at Kristian kunne tale og prædike på amharisk. Det var et stort slid. Da Kristian for nogle år siden underviste på bibelskolen i Hawassa, valgte han midt i en time at slå over til amharisk, fordi eleverne havde for svært ved at forstå engelsk. Og da en række DBI-studerende var med i Etiopien for nogle år siden, kom de hjem og fortalte, at de havde oplevet en anden Kristian end den danske udgave, de kendte. Han groede sammen med den etiopiske kultur, når han var i Etiopien. Ikke så ringe endda!

Missionærtiden blev en spændende tid, hvor Kristian og Merete oplevede begyndelsen på den østafrikanske vækkelse og var med til at plante nye menigheder. Deres familie voksede med fire børn. Det femte barn måtte de dog begrave i det, der blev deres andet fædreland. En periode var de politiske forhold meget komplicerede, og de vestlige missionærer var uønskede. Kristian kom endda til at tilbringe nogle dage i fængsel.

Kristian og Merete besøgte for nogle år siden menigheden i Galta. Da Kristian kom hjem, viste han et billede fra en gudstjeneste og sagde: ”Det mærkelige er, at nogle af dem, der sidder på kirkebænken i Galta i dag, var udtalte modstandere af kirken. Nu er de en del af en stadig voksende kirke”. Ikke så ringe endda.

MISSIONSSKOLELEDER
Da Kristian og familien vendte hjem, blev Kristian missionsskolelærer og senere leder på sin gamle missionsskole – og fortsatte med at undervise. Han blev den, der skulle fremelske en ny generation af missionærer. Det blev en slidsom tid, da missionslandene efterhånden efterlyste missionærer med anerkendte eksaminer. Slid og helhjertet kald til international mission var ikke længere nok. I foråret 2005, da jeg blev ansat som rektor på DBI, eksisterede missionsskolen stadig. Kort efter blev den dog nedlagt.

MISSIONSLÆRER PÅ DBI
I 2006 indgik DBI og LM imidlertid en aftale, som muliggjorde, at DBI kunne videreføre missionsskolen i DBI–regi. Garanten for det var ansættelsen Kristian Mogensen og økonomisk støtte fra LM. Sådan gik det til, at DBI fik en vaskeægte missionær ind i lærerkollegiet, og at international mission fik en utrættelig talsmand i undervisningslokalet, i studieordningen og i kaffestuen.

I de sidste 16 år har Kristian været lærer på DBI. Men han glemte aldrig sit andet fædreland. Igen og igen tog han til Hawassa i Etiopien for at undervise.

TAK
DBI’s ledelse, kollegaer og de studerende vil sige en og varm tak for en stor og helhjertet indsats gennem et langt arbejdsliv. Nu starter et nyt kapitel, hvor børnebørn og andre interesser kommer til at fylde mere. TAK for fællesskabet, Kristian. Det var ikke så ringe endda.

RINGVIRKNINGER AF GUDS RIGE – FARVELHILSEN FRA KRISTIAN
Af missionslærer Kristian Mogensen

Det har været et privilegium at give det bibelske missionsperspektiv et synligt og relevant udtryk i fagsammensætning og undervisning i DBIs bachelorprogram i teologi og mission. Tak til kollegaer, DBI’s styre og bagland for tillid og støtte hertil fra 2006 til i dag. Tak også for støtte til undervisningsforløb i Etiopien. Det bibelske grundlag for mission har været kerneområde for min undervisning sammen med kristen missions forhold til kulturer, religioner og tværkulturel formidling af evangeliet.

At opleve danske og etiopiske studerende suge læring til sig og blive formet af bibelsk teologi og missionstænkning giver energi og løfter perspektiverne for forberedelse, undervisning, forskning, vejledning m.m. Det kan sammenlignes med at udgrave verdens kostbareste sten. Studenter, som er formet af evangeliet og Guds mission er ringvirkninger, igennem hvem Gud skaber nye dynamiske ringvirkninger af sit evangelium i kirke og mission i Danmark og internationalt.