Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Serie: Teologiske fag - HVORDAN STUDERER VI NY TESTAMENTE

Som bibellæsere er vi godt kendt med Ny Testamente, men kan vi lære noget af, hvordan fagteologerne arbejder med teksterne?

Serie: Teologiske fag - HVORDAN STUDERER VI NY TESTAMENTE

Af Christian Schøler Holmgaard, adjunkt i Ny Testamente. Ph.d.

Gud har åbenbaret sig! Det er udgangspunktet for alt, hvad vi tror og bekender om Gud. Grundlaget for at drive teologi er en overbevisning om, at vi faktisk kan vide noget om Gud, fordi Gud har givet sig selv til kende for os. Gud åbenbarer sig selv tydeligst i Bibelen – og særligt i Ny Testamente (NT), hvor Gud åbenbarer sig selv i Kristus. Vi skal læse og studere NT, fordi det er Guds ord, og det har evig relevans for mennesker overalt og til alle tider.

NT er dog ikke bare Guds ord, men også menneskeord. Gud har valgt at åbenbare sig gennem mennesker, der har skrevet ved Helligåndens inspiration. Det betyder, at hvert skrift skal forstås med tanke på, hvem der skrev det, hvor og hvornår det blev skrevet, og hvem de første læsere var. NT har evig relevans, fordi det er Guds ord, men vi må finde ud af, hvad det betød, dengang det blev skrevet, før vi kan sige, hvad det betyder for os i dag. Målet med studiet af teksten er at forstå teksterne, som Helligånden og de bibelske forfattere har ment dem.

Det vigtigste princip i studiet af NT er, at teksterne skal læses og fortolkes i deres sammenhæng – både historisk, litterært og frelseshistorisk.

DEN HISTORISKE SAMMENHÆNG
For at forstå, hvad de bibelske forfattere har ment, studerer vi NT på græsk, som er det sprog, teksten oprindeligt blev skrevet på. Græsk er derfor et grundlæggende værktøj i det akademiske studie af NT. Teksten nærlæses for at finde ud af, hvad ordene betød for de første læsere. Når ordenes betydning overvejes, inddrage vi information om, hvordan ordet blev brugt i samtiden. Denne information er samlet i ordbøger, hvor der er et væld af informationer om brugen af et ord i NT og også i tekster udenfor NT. Læsningen på originalsproget er første skridt til at læse teksten i dens historiske sammenhæng.

Når man skal forstå den historiske sammenhæng, indebærer det også kendskab til jødisk og græsk-romersk religion, kultur og historie i århundrederne omkring Kristi fødsel. Den jødiske baggrund er den primære for NT og særligt Gammel Testamente (GT), men også andre jødiske skrifter fra samtiden kan være relevante.

Vi kan godt forstå Bibelen uden et indgående kendskab til sprog, historie og kultur i Israel i det første århundrede. Men den viden, vi får, giver en dybere og rigere forståelse af teksterne, og vi undgår forskellige typer misforståelser. Det kan fx give en bedre forståelse af Paulus’ breve at have kendskab til de omstændigheder, menighederne befandt sig i, i Rom eller Korinth. I et akademisk studie inddrages denne information, fordi vi ønsker at gå et spadestik dybere i forståelsen af teksten.

DEN LITTERÆRE SAMMENHÆNG
Studiet af den litterære sammenhæng betyder, at et vers eller en passage i NT altid skal forstås i lyset af det, der kommer før og efter i det skrift, det findes i – og dernæst i sammenhæng med hele skriftet. Desuden er det vigtigt at undersøge, hvilken tekstgenre, der er tale om. En lignelse skal fx ikke fortolkes på samme måde som en slægtstavle. Vi må spørge: Hvorfor står det netop her, og hvilken rolle spiller det i hele skriftet? De menneskelige forfattere af NT var bevidste om, hvad og hvordan de skrev, så det er nødvendigt at undersøge tankerne bag. Evangelierne læses for sig, så vi får øje på de forskellige vægtlægninger, der er i den måde, Kristus præsenteres på. På samme måde læses Romerbrevet i første omgang for sig selv, og de enkelte sætninger og passager ses i lyset af, hvad Paulus netop ønskede at skrive til romerne. Derefter kan man inddrage de øvrige breve for at forstå, hvad Paulus vil sige med det, han skriver. Selvom hele NT er Guds ord, så har Gud valgt, at hans ord skal komme til os gennem forskellige mennesker, og vi må være bevidste om, at hver forfatter har sat sit eget individuelle præg på skriftet.

EN SAMLET LÆSNING
Bag de mange menneskelige forfattere af NT står der også en guddommelig forfatter. Det betyder, at vi på tværs af de individuelle skrifter finder en sammenhængende teologi. Alle NT’s skrifter er sammen med GT en del af Guds åbenbaring af sig selv. Det betyder, at teksten også må fortolkes i lyset af hele Bibelen uden at ignorere de individuelle karakteristika ved hvert skrift. Det indebærer en forståelse for sammenhængen mellem GT og NT, hvor passagerne fortolkes i deres frelseshistoriske sammenhæng i en forståelse af en samlet historie og åbenbaring, som har sit centrum og klimaks i Kristus.