Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Hvem har givet dig dit gudsbillede?

Teologien hjælper os til at skelne mellem sande og falske gudsbilleder. Psykologien hjælper os til at skelne mellem sunde og usunde gudsbilleder

Hvem har  givet dig dit  gudsbillede?

Af teolog og sjælesørger Dan K. Månsson

Erik har et vindende, smilende og venligt væsen, og er kendt for enkle, evangeliske prædikener: ”Jesus døde for syndere! Det er syndere, han tager imod! Kom, som du er, til din frelser! Han elsker dig ubetinget og ønsker at være en del at dit liv.”

Efter prædikenen indfinder usikkerheden sig hos ham, som den plejer. Levede han op til folks forventninger? Vil nogen gennemskue ham? Var han god nok? Det ville være rart, hvis nogen takkede ham for prædikenen i dag. Det sker ofte, for han er en værdsat prædikant.

Hjemme er det så som så med Eriks personlige andagtsliv. Ikke fordi han ikke tror. Det gør han. Men Gud siger ham ikke noget. Eller rettere: Han bryder sig ikke om det, Gud siger ham. Hans tro, bøn og bibel siger: Du er ikke god nok! Jeg forventer noget mere! Du skuffer mig! Jeg er hellig, du er halvhjertet!

BILLEDER BLIVER TIL
Jeg søger her at tegne et billede af en udfordret kristen. Hans hoved og hjerte er ikke i sync. Eriks selvbillede og gudsbillede er anstrengt.

Forholdet mellem det billede af Gud, vi har fået tegnet gennem forkyndelsen, og det, der har aftegnet sig i vores indre, svarer ikke til hinanden i forholdet én til én. Fordi det, vi hører, altid filtreres af det levede liv, når det tilegnes personligt.

Psykoanalytikeren Ana-Maria Rizzuto har gennem mange terapeutiske forløb fundet interaktivitet mellem et menneskes selvbillede, forældrebillede og gudsbillede. Lige fra et menneskes fødsel grundlægges disse billeder gennem relationen mellem barn og forældre eller andre betydningsfulde voksne. Forenklet sagt vil de grundlæggende relationsmønstre afspejle sig i alle tre billeder som den måde, vi forholder os til mennesker og Gud på.

Hvis Eriks mønster er, at det at gøre sit bedste, aldrig er godt nok, så er det dette, der kommer til at afspejle sig i hans selv-, forældre- og gudsbillede.

Ifølge Ana-Maria Rizzuto er vores indre gudsbilleder formet af tre kategorier af forestillinger om vores forældre: De virkelige, de ønskede eller de frygtede forældre. Samtidig er vores selv ikke udelukkende et resultat af forældrepåvirkning. Søskende er forskellige af sind. De to sønner, Jesus fortæller om i Luk 15, har forskellige faderbilleder trods samme opvækststed. Den ene har ikke brug for et teenageoprør og bliver hjemme på gården. Den anden bryder med faderen, rejser ud i verden og gør sig nye livserfaringer. I svinestien har han et indre billede af en kærlig far, der vil tage imod ham trods hans fejl og lade ham tjene på gården. Den første har et indestængt billede af en urimelig far, der ikke har vist ham gavmildhed.

BILLEDER SKIFTES UD
Teologien hjælper os til at skelne mellem sande og falske gudsbilleder. Psykologien hjælper os til at skelne mellem sunde og usunde gudsbilleder. I sjælesorgen gør vi brug af både teologisk og psykologisk indsigt.

Teologiens mangfoldige gudsbilleder har Bibelen som kilde. Gud som far er et ofte brugt bibelsk billede, mens Gud som hyrde og vingårdsejer er mere tiltalende i en landbrugskultur end i en bykultur. Gud som en fast borg blev vigtig for ukrainere i foråret 2022, da russiske soldater invaderede landet. Nogle billeder af Gud har større betydning for vores tro i bestemte faser af livet.

Sindets mangfoldige gudsbilleder udspringer af livserfaringer og mødet med betydningsfulde mennesker. De er foranderlige og infiltrerer både vores tros- og følelsesliv.

FIRE SKRIDT MOD ET SANDERE OG SUNDERE GUDSBILLEDE
1. Træd nærmere Jesus: ”Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede” (HEB 1,3). Det er en stadig bevægelse, som først når sit højdepunkt, når vi ikke længere spejler os i ham, men ser ham ansigt til ansigt (1 KOR 13,12).

2. Bliv bevidst om dine gudsbilleder: Er de sande? Afspejler de Gud, sådan som Gud er åbenbaret i Bibelen? Er de sunde? Nærer de gudsbilleder, som taler ind i mit liv og præger mit tros- og følelsesliv, også mit liv med den sande Gud? Når jeg taler sandt om mig selv og mit liv, får den sande Gud så lov til at favne det?

3. Find nærende gudsbilleder i Bibelen: Om det er hævnens Gud fra Salmernes Bog, al trøsts Gud fra Korinterbrevene, den korsfæstede frelser, Jesus ved farisæeren Simons spisebord eller kraften fra det høje afhænger formentlig af din livssituation.

4. Ryd ud i usunde, falske og tærende gudsbilleder: Giv dig selv lov til at forsage både dem og deres tilsvarende selvbilleder.

For nogle bliver sjælesorgen det rum, hvor de første skridt bliver taget.