Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

HVAD LAVER EN LÆRER PÅ DBI?

DBI-posten stillede Ny Testamentelærer Nicolai Techow et par spørgsmål om, hvad hans arbejde egentlig går ud på.

HVAD LAVER EN LÆRER PÅ DBI?

De studerende er en væsentlig del af mine "antenner" til forståelse af, hvad der rører sig i ungdomsforeninger og menigheder", fortæller Nicolai Techow.

Interview v. Ellen Lodahl Pedersen, sekretariatsleder

UNDERVISNING
De fleste nye studerende har deres første møde med Nicolai Techow i græskundervisningen. Det kræver en hel del at lære det sprog, som Ny Testamente oprindeligt er skrevet på, og ikke så få tvivler på, om de vil klare det. Men Nicolai er en garvet underviser, der godt nok kræver ihærdighed, men som også styrer de studerende sikkert igennem det første sprogfag.

Græskkundskaber får de studerende grundigt brug for i fortolkning (eksegese) af Ny Testamentes tekster, men også de i andre fag, Nicolai underviser i, bl.a. nytestamentlig samtidshistorie.

Meget undervisning ligger efterhånden på rygmarven, fortæller Nicolai, men en del kræver også grundig forberedelse – og ikke mindst, at man tænker over pædagogikken og strukturen i timerne.

Men hvordan er det så at undervise de studerende og at diskutere med dem i kaffestuen?
”Det giver mig en masse gode grin og skægge episoder. Jeg får nogle glimt ind i studenternes liv og de ting, som optager dem. De er en væsentlig del af mine ”antenner” til forståelse af, hvad der rører sig i ungdomsforeninger og menigheder rundt omkring. Nogle gange har jeg relativt personlige samtaler med flere eller en enkelt studerende. Det er en stor gave, som også beriger mig selv at blive lukket ind i deres verden og følges lidt med dem.”

Du har efterhånden undervist en hel del år på DBI, men har du egentlig oplevet, at de studerende har ændret sig gennem årene?
”På en måde er der ikke sket den store forandring. Det er stadig nogle skønne mennesker, vi får ind ad døren, som elsker Jesus og gerne vil dygtiggøre sig til at formidle budskabet om ham videre. De slås med mange af de samme spørgsmål, som før i tiden. Og derfor har de også først og fremmest brug for det samme evangelium.

På den anden side står de også over for nye udfordringer og muligheder, som de skal navigere og kommunikere i. Ideer, moral, kultur, menighedsstrukturer og medier har ændret sig voldsomt, og det stiller nye krav og spørgsmål til dem. Her har de brug for lærere, som de kan spille bold op ad og tænke sammen med. Lærere, som både er godt rodfæstede og som kan trække på deres erfaring, men også er nysgerrige efter selv at lære og forstå.”

FORSKNING
For nylig har Nicolais flittige forskning resulteret i en bog, der er en opgradering af hans ph.d.-afhandling. Bogen er nu afleveret til et stort tysk forlag. Den handler om fortolkningen af Paulus’ tale til Peter i Antiokia, gengivet i Galaterbrevet kapitel 2. ”Det er en meget kompakt tekst, som fortolkerne er voldsomt uenige om det logiske tankeflow i; og jeg har så givet mit bud i den diskussion”, forklarer Nicolai. ”Samtidig er det en meget væsentlig tekst, der handler om noget så centralt som retfærdiggørelsen og belyser, hvordan de første kristne forstod og anvendte Det Gamle Testamente – og dermed, hvordan Bibelen som helhed hænger sammen.”

Hvorfor det er egentligt nødvendigt at forske?
”Når man er glad for at læse i sin bibel, så melder der sig uundgåeligt spørgsmål. Det er godt! Vi lærer netop ved at undre os, være nysgerrige, stille spørgsmål og forsøge at finde svar. Teologisk forskning er sådan set blot at stille spørgsmål og søge svar og afprøve argumenter på en stringent og metodisk disciplineret måde. Der melder sig hele tiden nye spørgsmål, dels fordi vores situation og verden ændrer sig, dels fordi vi aldrig får udtømt de bibelske tekster for betydning. Derfor er det vigtigt, at vi driver forskning – og så har jeg slet ikke nævnt, at det skal til for at få og fastholde vores akkreditering.”

FORKYNDELSE
Forkyndelse er den sidste del af Nicolais arbejde. Han mener, at DBI har et helt enestående bagland: ”Det forhold, vi har til en lang række menigheder, der støtter os rundt omkring i landet, er noget ganske særligt. Det er altid en stor glæde at komme ud og møde vores venner og give en smule tilbage ved at fortælle om Jesus og om vores arbejde. Jeg synes, vi får en fantastisk opbakning.”

ET ØNSKE FOR DBI?
”At Gud fortsat vil velsigne vores arbejde og bruge det til gavn for sin menighed; at vi må fyldes med glæde over budskabet om Jesus, få stadig dybere indsigt i det, og blive stadig dygtigere til at formidle det videre; at vi fortsat må vokse i tillid til Bibelen og kærlighed til de mennesker, vi er sat iblandt; og at Gud vil sende masser af studenter til os, som vil dygtiggøre sig for at bringe verdens bedste budskab videre ud i Danmark og resten af verden”, slutter Nicolai.