Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Helligånden er troens segl og pant

Helligånden har altid været til stede ligesom Faderen og Sønnen, men siden den første pinsedag har Helligånden været til stede på en særlig måde.

Helligånden er troens segl og pant

Af Kristoffer H. Enevoldsen, frimenighedspræst

På Kristi Himmelfartsdag markerede vi, at Kristus, Guds Søn fór til himmels for at indtage pladsen ved Gud Faders højre hånd. Til Pinse markerer vi derimod, at Gud Helligånd foretog den modsatte rejse. En slags åndelig ministerrokade.

Det skal ikke forstås sådan, at Kristus så ikke længere er nær os her på jorden For det har han lovet, at han er – i forkyndelsen, i nadveren, når de hellige forsamles i hans navn, eller i de troendes hjerter ved Helligånden.

Det skal heller ikke forstås sådan, at Helligånden har været fraværende indtil nu. Han var både til stede ved skabelsen, han talte igennem profeterne i Det Gamle Testamente, og han udvirkede Jesu mirakuløse undfangelse. Men siden pinsedag har Helligånden været til stede på en helt særlig måde. Hvordan det?

EN TREENIG FRELSESPLAN
Et af de steder, hvor vi får indsigt i, hvad Helligåndens særlige rolle er, er i Efeserbrevet 1,13-14. Paulus starter i vers 3 med at fremlægge Guds frelsesplan med udgangspunkt i Treenigheden: Faderen planlagde en frelsesplan og forudbestemte Sønnen dertil. Sønnen udvirkede frelsesplanen og gav adgang til Guds rige nåde ved sit blod.

Men hvad er så Helligåndens særlige opgave? ”I [Kristus] blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.” (EF 1,13-14)

HELLIGÅNDENS SÆRLIGE ROLLE
Helligåndens opgaver er mangfoldige. Han kalder, genføder, formaner, styrker og udruster. I verset fra Ef 1, 14 nævner Paulus dog to ting, som jeg sjældent har hørt italesat om Helligånden: Han besegler de hellige, og han er pantet på vores arv. Det samme kan vi læse i 2. Korintherbrev 1,22.

BESEGLE
Ordet ”besegle” kan på græsk ikke adskilles fra ordet ”forsegle”, hvorfor det har en række betydninger. Det kan betyde at bekræfte nogets gyldighed gennem en bestemt handling for at markere autenticitet og autoritet – som når man stempler et dokument. I bibelsk sprogbrug kan ordet også betyde at mærke nogen fysisk eller psykisk med et kendetegn for at markere et tilhørsforhold. Fx som de 144.000 beseglede i Johannes Åbenbaringen, som hører Gud til. Ordet bruges også til at beskrive, hvordan Jesu grav forsegles, så den var beskyttet. Ligesom bogrullen i Johannes Åbenbaringen er forseglet, for at skærme dens indhold.

HVORDAN SKAL VI FORSTÅ HELLIGÅNDENS BESEGLING?
Eftersom vi ikke tydeligt hjælpes på vej i versenes sammenhæng, så er den bedste mulighed at lade tvetydigheden stå: Gud sendte Helligånden til os for at besegle os, hvorved han markerer vores tilhørsforhold til ham. Vi er hans. Vi er ikke kun skabt i hans billede, men vi er også blevet købt fri til at tilhøre ham. Men han besegler os også med sin ånd, Helligånden, for at beskytte og skærme os: Er vi beseglede med Helligånden, så kan ingen anden ånd eller magt trænge sig ind. Holder vi os til evangeliet og de nådemidler, Gud har anvist os, så vil Helligånden i os værne os mod alt ondt.

PANT
Det andet ord, Paulus bruger, er pant. Han skriver: Helligånden er vores pant. Pant er et bevis på retten til noget. En pantflaske er dit pantbevis på, at pantsystemet skylder dig 3 kr. Et tinglyst pantebrev er bankens bevis for de penge, du skylder på dit huslån. Med andre ord kan banken, hvis du ikke kan betale renter og afdrag, kræve ejerskab over dit hus.

Helligånden er din pant på den evige arv, som Jesus vandt til dig. Du kan pege på Helligånden og sige: Her er mit bevis på, at en evighed på den nye jord venter mig. Helligånden er din garanti. Gud overlader ikke sine børn til uvished. Eller gør han?

HAR JEG HELLIGÅNDEN?
Hvordan kan jeg vide, at jeg har Helligånden? Og at Helligånden har beseglet mig og er min pant? En pantflaske kan jeg tage i hånden. Banken har en (digital) kopi af pantebrevet. Det er håndgribeligt og synligt. Til sammenligning er Helligånden en lidt ”flygtig” størrelse.

Bibelen giver os hjælp, hvis vi kæmper med denne anfægtelse. Lad mig spørge: “Tror du på Jesus?”. Hvis svaret er ja, så har du Helligånden. For enhver som hører Kristus til, har hans ånd (ROM 8,9). Måske du har lyst til at indvende: “Men hvordan ved jeg så, om jeg er kristen?”. Til det svarer Paulus: “For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.” (ROM 10,9). Hvis du med andre ord ønsker, at den korsfæstede og opstandne Jesus skal være din frelser og herre, så er han din frelser og herre. Så har du Helligånden, for uden ham ville du slet ikke kunne ønske det. Og så er han pant og segl for dig.

Glædelig pinse!