Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Forlænget spilletid

Til sommer bliver han pensionist. Men han fortsætter med at studere, skrive og undervise. Der er dømt forlænget spilletid til lektor Torben Kjær.

Det er svært at finde et tema eller et bibelvers i Ny Testamente, som Torben Kjær ikke har gennemarbejdet.

Af Børge Haahr Andersen, DBIs rektor

I 35 år har Torben Kjær været en del af det faste inventar på DBI. Hver dag har han kogt sit tevand i DBIs køkken. Alt imens har han drøftet to emner med de studerende: Fodbold og Ny Testamente. Når der nu er stof nok til enhver samtale inden for disse to emner, så er der jo ingen grund til at sprede sig til flere! På hans lille kontor på 7. sal er der spækket med bøger. Men det er det græske Ny Testamente, der år ud og år ind især slides på.

Dybdeformidling
Torben Kjær har skrevet både en Credokommentar til Markusevangeliet og til Mattæusevangeliet. Disse to kommentarer har været en uvurderlig hjælp til præster, seriøse bibellæsere, prædikanter, formidlere og alle andre, der har brug for at gå i dybden med den bibelske tekst. Men Torben Kjær har år efter år arbejdet videre med den græske tekst i Markusevangeliet. Måske kommer der med tiden en bog, som går i dybden med grundteksten og tolker et spadestik dybere?

Arbejdsmæssigt ved Torben Kjær nemlig ikke noget bedre end at grave i dybden med en bibelsk tekst, gennemlæse alle kommentarer, der forholder sig til den og indkredse alle de problemer og spørgsmål, som teksten rummer. Når alle tænkelige spørgsmål er besvaret, og det er nedfældet og formuleret kort og præcist, så tørrer Torben sveden af panden og går videre til næste tekst. Indimellem kan det være godt med lidt afveksling, og så skifter han fra evangelierne til Paulus.

Et levende leksikon
Det er svært at finde et tema eller et bibelvers i Ny Testamente, som Torben Kjær ikke har gennembearbejdet. Det betyder også, at han er én af de lærere, som ikke kun underviser i timerne, men også i de mange samtaler med de studerende i kaffestuen. Hvorfor læse en masse bøger, når et levende leksikon går rundt på to ben og kan svare på en masse spørgsmål? Så når man kan høre ivrige diskussioner i kaffestuen og i baggrunden en rolig stemme, som fortæller om et græsk verbums særlige betydning, så er det Torben, der er på spil.

En del af denne viden er nedskrevet og gjort tilgængelig for både læg og lærd. Andet sidder endnu i hovedet på lektoren eller i et foreløbigt manuskript. Til sommer afslutter Torben sit arbejdsliv, men han fortsætter med at undervise lidt, sådan at de unge lærere på DBI kan få tid til at forske. Og så har han en række bøger, han gerne vil have skrevet. Så selv om lektoren til sommer forlader arbejdslivet, er det blot for at indlede en aktiv pensionisttilværelse. Kampen er slut. Men der er dømt forlænget spilletid.

Hjemmebanen
I en præsentation vil det være på sin plads at skrive lidt om hjemmebanen – et metaforisk udtryk hentet fra fodbold, hvilket Torben vil finde meget velanbragt. Torben er gift med Birgitte, som i mange år har arbejdet med kristendomsformidling til børn, skrevet en række bøger og også en årrække været tilknyttet DBI som lærer i kristendomsformidling. Torben og Birgitte har to voksne børn, som begge har produceret en ph.d. … når nu deres far ikke ville spilde sin tid på ph.d.-studier.

Nær ved at grine
På min vestjyske hjemegn sagde vi om noget meget morsomt, at det var så sjovt, at vi var ”nær ved at grine”. Når man har læst nogle af Torbens bøger, så møder man den seriøse bibeludlægger. Men når man hører Torben holde foredrag på DBI, så har han sin egen underspillede humor, som faktisk er meget morsom, så selv en vestjyde som jeg er nær ved at grine.

DBI ville ikke være, hvad det er, uden Torben Kjær. Stilfærdigt og vedholdende har han undervist hold efter hold. De studerende har lært at elske den bibelske tekst, helt præcist den nytestamentlige tekst på grundsproget. Vi håber, Gud vil give ham mange arbejdsår endnu, og at hans lærebøger vil blive brugt over hele landet.

Til sommer bliver han pensionist. Men han vil stadig lave sin kande te i køkkenet. Han vil stadig sidde bøjet over sit græske NT på sit kontor. Og forhåbentlig, om Gud giver kræfter til det, fortsætte med at omsætte sin viden og lærdom til glæde for hele DBIs bagland.

Bøger

Markusevangeliet (Credo 1991)

Afguder og afgudsofferkød (DBI 1996)

Første Thessalonikerbrev (DBI 1999)

Når menigheden sætter grænser (DBI 2001)

Jesus. En indføring i de tre evangelier (Logos Media 2005)

Natural Revelation according to Romans 1:18 – 2:16, 2006 (tkjaer.net)

”Jeg’et” i Romerbrevet 7,7-14 og 14-25 (Forlag1.dk 2010)

Lille bog om nådegaver (Lohse 2011)

Matthæus-Evangeliet I (Credo 2014)

Introduktion til Det Nye Testamente (Kolon 2015)

Matthæus-Evangeliet II (Credo 2016)