Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

For troen og tjenesten

Teologi er en teoretisk disciplin, men den har i høj grad forbindelse til det virkelige liv. For at styrke denne forbindelse har en gruppe teologistuderende ved DBI taget et initiativ kaldet Teologen.

For troen og tjenesten

Af Anders Landkildehus, stud.theol.

Teologen er en sammentrækning af to ord: ”Teolog” og ”loge”. Det mundrette navn er mest for sjov, og der er ikke tale om en decideret loge. I stedet er Teologen et fællesskab med et formål og en faglighed med forbindelse til livet.

INSPIRERE OG OPMUNTRE TIL TRO OG TJENESTE
Teologen er for teologistuderende med tilknytning til Dansk Bibel-Institut. Vi mødes tre gange hvert semester hjemme hos de studerende, hvilket gør, at stemningen bliver hyggelig og intim. Dog har coronasituationen lagt sin tunge hånd på Teologens aktiviteter, så møderne blev enten aflyst eller rykket til DBIs lokaler. Initiativet startede sågar i januar 2020 – en svær tid for nye projekter.

De gange smittetrykket har tilladt Teologens afholdelse, har stemningen dog været god og snakken livlig. Alligevel er der et større formål med fællesskabet end det sociale. ”Logefædrene” Lars Malmgaard Jensen og Anders Landkildehus har formuleret det således: At styrke, opmuntre og inspirere hinanden i troen og tjenesten. En Teologe-aften er derfor ikke en aften på slap line uden nogen dagsorden. Først synger og beder vi sammen. Herefter starter vi en længere samtale om et emne, for eksempel ”Tjenestedeling”, ”At være hyrde for en menighed” eller ”Forståelsen af Helvede”. Hjemmefra har vi læst relevant litteratur om emnet, og de ansvarlige har forberedt nogle spørgsmål, så samtalen får struktur og retning.

FAGLIGHED MED FORBINDELSE TIL LIVET
Teologe-aftenerne er særligt givende, fordi de giver fagligheden en forbindelse til livet. Teologien kan nemt blive en akademisk enkeltmandssport, så det er vigtigt dels med et fællesskab, dels med initiativer, der laver koblingen mellem det akademiske og det mere livsnære. Derfor er det også en høj prioritet i Teologen at få talt om, hvordan vi for eksempel forvalter tjenestedeling i praksis, hvordan man som hyrde i en menighed forvalter eget andagtsliv, eller hvordan vi skal forkynde om Helvede.

Teologen er derfor noget af det, der gør DBI til mere end bare en faglig uddannelse.