Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fest for Helligånden

Vi fester, fordi Gud har gjort noget afgørende i historien, som har betydning for os i dag.

Af Henrik Nymann Eriksen, DBI’s rektor

 

Pinsen er en hjælp til at fastholde glæden over Helligånden, skriver rektor Henrik Nymann Eriksen.

Kirkeårets højtider understreger, hvad der er vigtigt i kristendommen. Det gælder inkarnationen i julen, forsoningen og opstandelsen i påsken og Helligåndens komme i pinsen. De forskellige kirkesamfund kan have en tendens til at betone den ene højtid frem for den anden, men kirkeårets fester er på en insisterende måde med til at fastholde alle Guds vigtige indgreb i frelseshistorien for os. I den lutherske kirke, som af nogle opleves lidt helligåndsforskrækket, er pinsen således en hjælp til at fastholde glæden over Helligånden. Vi deltager i festen for Helligånden.

Jeg vil nævne følgende fem grunde til, at festen for Helligånden i pinsen er en stor fest:

  • Åndens nærvær. Paulus minder de troende i Korinth om det faktum, at de ikke er overladt til dem selv, men at Gud ved Ånden er dem ganske nær. Det gælder både i menighedens fællesskab og i den enkelte troende: ”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer” (1 KOR 3,16).
  • Åndens overbevisning. I en kultur, hvor overbevisning om Guds virkelighed er en sjældenhed, hvor kristentroen ofte mødes med skepsis fra udenforstående, og hvor der ofte også er tvivl i vores egne hjerter, der kommer Ånden os til hjælp. Ånden formår nemlig at overbevise både os selv og andre: ”Når han (talsmanden) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom” (JOH 16,8).
  • Åndens nyskabelse. Frelsen er ikke alene syndstilgivelse, men også skabelse af et nyt menneske, genfødelsen. Noget nyt er blevet til i det kristne menneske: ”Det gjorde Gud ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden” (TIT 3,5).
  • Åndens udrustning. Gud kalder os ikke alene til at tjene ham, men han udruster os også med nådegaver og kraft til det. Det sker ved Helligånden. Det gælder alle typer af tjenester, og vi har brug for det: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer” (APG 1,8).
  • Åndens forvandling. Gud har en forvandlingsproces i gang i enhver kristen. Vi kalder det ofte for helliggørelse. Ånden er vigtig i denne forvandling, som Ny Testamente har forskellige udtryk for, bl.a. ”Åndens frugt”: ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed …” (GAL 5,22).

Derfor deltager vi med stor glæde i pinsehøjtiden og fester for Helligånden!