Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Alle dem, vi ikke ser

Ordsproget Ude af øje, ude af sind passer meget dårligt på hverdagen på DBI. Vi er faktisk også meget glade for dem, vi ikke ser.

Alle dem, vi ikke ser

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Vi har på DBI en god flok studerende (30 stk.), som vi ikke ser i hverdagen. Det er nu ikke, fordi de pjækker fra timerne. Det er fordi de enten er netstuderende eller selvstuderende. De læser et eller flere fag hjemmefra, og er så i kontakt med lærerne på mail eller Skype.

De er fuldgyldige studerende hos os, men vi ser dem ikke på DBI. Alligevel mærker vi deres engagement og deres fremskridt i studierne. Og vi er overbeviste om, at Gud har en plan med dem, når de er færdige med deres studium.

Vi kan bare sidde på DBI og glæde os over, at vi får lov til at række undervisningen længere ud end til det fysiske klasselokale. Vi tror, at det gør en forskel. Måske er netbaserede studier også noget for dig? Så kig nærmere på www.fiuc.dk

Vi mærker forbønnen
På samme måde har vi det med alle jer, der jævnligt beder for vores studerende, vores lærere og for DBIs arbejde i det hele taget. Vi kan ikke fysisk se jer, men vi kan i høj grad mærke, at I lægger vores sag frem for Gud. Vi oplever, at vi gang på gang bliver hjulpet.

DBI og LM satser på mission og teologi
Mission fylder meget på DBI, og det skal det blive ved med. Derfor har vi valgt at ansætte René Sølvsten Nissen som ny ph.d. i missionsteologi. Det er planen, at han skal overtage undervisningen i missionsfag, når Kristian Mogensen går på pension. Det er der ikke så længe til, så vi har – med hjælp fra Luthersk Mission – fuldtidsansat René, så han kan nå at blive færdig med sin uddannelse til tiden. Det giver en ekstra økonomisk udfordring, og vi vil gerne bede jer alle om en ekstra håndsrækning til at dække denne satsning. Se mere på www.dbi.edu