Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Det havde vi ikke forventet!

2022 blev et år med rigtig meget glæde – og også en del bekymring.

Af Ellen Lodahl Pedersen, sekretariatsleder

Vi har så meget at takke for i 2022! Det blev på mange måder det jubelår, vi havde håbet på og arbejdet for, da vi forberedte DBI’s 50-års jubilæum. Mange var med til at gøre jubilæumsdagen festlig, og vi sad tilbage med stor taknemlighed over opbakningen til det arbejde, vi jo alle brænder for: At evangeliet må nå ud til mennesker gennem de studerende, vi uddanner.

FORVENTEDE OG UFORUDSETE EKSTRA UDGIFTER
Bekymringer har også fyldt i
bevidstheden i 2022. Vi vidste, at udgifterne ville stige. Dels kunne vi nu efter corona rejse og holde møder igen. Dels havde vi et år med udgifter til jubilæumsfejring og omkostninger i forbindelse med generationsskiftet. Vi havde dog ikke forudset stigningerne i husleje, varme, trykkeudgifter, porto, internet og meget andet, da vi lagde budgettet i efteråret 2021.

DET HAVDE VI IKKE
FORVENTET!
Vi forventede derfor et un
derskud i 2022, og det får vi nok også. I løbet af de næste måneder kan vi offentliggøre det reviderede årsresultat på www.dbi.edu.

Vi havde dog slet ikke forventet, at DBI’s givere i dette svære år med prisstigninger og høj inflation formåede at give lige så meget, som de gav i 2021. Men det gjorde de altså. Vi fik hele 8.4 mio. kr. ind i gaver i 2022!

Det fylder os med ekstra stor taknemlighed. TAK!

V
il du oprette en fast giveraftale?
Se mere på ww.dbi.edu

Få DBI-posten og nyhedsbreve på e-mail.
Skriv til dbi@dbi.edu – så sparer vi portoen!