Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

DER ER RYGDÆKNING!

Som studerende på en af FIUC-CPH’s uddannelser på DBI kan du ikke få SU – men bare rolig – der er rygdækning!

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Denne udgave af DBI-posten er særligt til dig, der måske overvejer at læse teologi på en af FIUC-CPH-uddannelserne på DBI.

STIPENDIER TIL FULDTIDSSTUDERENDE

Vi har i mange år kæmpet for retten til at få SU,
men det er ikke lykkedes. Vi mener ikke, at det er fair, så derfor tilbyder vi rygdækning i form af stipendier til vores fuldtidsstuderende. Det kan du læse meget mere om på studiehjemmesiden fiuc.dk

DER ER ØKONOMISK RYGDÆKNING!

Dine stipendier bliver betalt af ca. 1700 dedike
rede mennesker i Danmark, på Færøerne, i Grønland etc. De udgør din økonomiske rygdækning, mens du læser på DBI! Frivilligt giver de afkald på en del af deres indtægt, fordi de gerne vil sørge for en god teologisk uddannelse til dig, så du kan engagere dig i Guds riges store arbejde i Danmark eller rundt om i verden. Det er også disse dedikerede mennesker, der betaler for dine underviseres løn, din læseplads … og alt det andet, du bruger på DBI.

DER ER ÅNDELIG RYGDÆKNING !

Der er også en endnu større flok mennesker, der
sidder rundt omkring i landet og jævnligt beder for de studerende på DBI. De beder om, at Gud vil arbejde med de studerende og danne og uddanne dem til de opgaver, de skal ud i, når de er færdige. De beder også om, at de studerende kommer godt igennem deres studier. Det er en god rygdækning at have!

DER ER ALTID BRUG FOR HJÆLP TIL
RYGDÆKNING
Hvis du er en af dem, der giver vores studerende
og DBI rygdækning med forbøn og økonomisk støtte, så vil vi gerne sige dig hjertelig tak! Vi kunne ikke gennemføre uddannelserne uden jer!

Hvis du gerne vil have sat din økonomiske ryg
dækning i system, så foreslår vi, at du fx opretter en Betalingsserviceaftale eller opretter et gavebrev til DBI. Se mere på www.dbi.edu eller ring til vores økonomimedarbejder Maria Popp Jensen på 2526 5503 – eller mpj@dbi.edu.

Vores håb og bøn er flere nystartede studeren
de fra august 2022. Det øger udgifterne til stipendier og kræver, at flere melder sig som fastgivere.

Hvis du gerne vil give vores studerende og DBI
rygdækning gennem forbøn, så brug fx bede- og takkeemnerne bagerst på bladet her i din daglige bøn.