Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Der er brug for teologer

Verden er stadig fuld af mennesker, som har brug for at høre evangeliet og vide, at Gud elsker dem. 

Der er brug for teologer 

Af Børge Haahr Andersen, rektor på DBI

Da jeg som 17årig opgav at blive landmand og besluttede mig for at læse videre, var det en helt ukendt tanke for mig, at jeg fire år efter skulle begynde at læse teologi Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og ved siden af det have min daglige gang på Dansk Bibel-Institut (DBI). DBI var dengang seks år gammelt, havde en halvtidsansat rektor og to studerende som timelærere. At DBI 48 år senere skulle have tre professorer og højtuddannede lærere i alle fag, en faglig godkendt bacheloruddannelse i teologi, og at jeg selv skulle ende med at blive rektor – alt dette var totalt urealistisk og næsten komisk, set fra min daværende vinkel. 

Jeg fik lyst til teologi
Det kan godt være svært at forklare, hvorfor jeg skiftede kurs fra et almindeligt borgerligt arbejde til en teologisk uddannelse. Men jeg fik lyst til det, jeg blev rådet til det af gode venner, og jeg kunne se behovet for, at menigheder i Danmark og udlandet havde veluddannede folk, der kendte deres bibel og de sprog, den er skrevet på. Bag dette var en dybere strøm, som kendetegnede forkyndelsen, bønnen og det åndelige liv for 4-5 årtier siden.  

Hvide pletter på kortet
Jeg husker en prædikant, som sagde: Hvis Guds rige er det største og vigtigste, så betyder det, at Gud ønsker vores tid, vores penge, vores kræfter, vores liv. Han havde selv været lægemissionær og døde få år efter i alt for ung en alder. Jeg havde altid tænkt, at jeg ville tjene Gud gennem et almindeligt arbejdsliv, men nu slog tanken rod i mig, at jeg ville tjene Gud på heltid. Jeg mødte en KFS-sekretær, som talte om de hvide pletter på Danmarkskortet, hvor de erklærede kristne var få, og en missionær, som viste et foto fra Etiopien med udsigt over et landområde, hvor Jesu navn endnu aldrig var blevet forkyndt.  

Denne åndelige bølge blev så stærk, at den tilskyndede mig og en talstærk generation af unge til at give vores arbejdsliv i Danmark eller udlandet til udbredelse af evangeliet. At jeg selv via en række mellemstationer skulle ende blandt forsyningstropperne og være med til at kalde og uddanne en kommende generation af præster, missionærer og kirkelige medarbejdere er en eftervirkning af denne åndelige bølge. Jeg tror, at min personlige tilskyndelse, menneskers rådgivning og Guds skjulte virke gik op i en højere enhed. Havde Gud kaldet mig til at malke køer eller fodre svin, så ville jeg have tjent ham gennem dette arbejde, men nu ledte han mig til et arbejdsliv, hvor jeg kom til at bruge det på at udbrede evangeliet.  

Der er brug for nye præster
Den generation, jeg tilhører, forlader arbejdslivet inden for få år. Hvis ikke Gud sender en ny bølge og kalder unge til en heltidstjeneste i kristent arbejde, kommer der til at mangle præster, missionærer og kirkelige medarbejdere. Der er derfor stadig brug for en ny veluddannet generation, der er fortrolige med Bibelen og som vil bruge deres arbejdsliv på at udbrede evangeliet i Danmark og udlandet. Og der er brug for nogen, der har indsigt i menneskers situation, og som kan omsætte Guds ord til hænder og fødder gennem diakoni, sjælesorg og kristendomsundervisning for børn og unge.  

Derfor kan DBI fra sommeren 2020 tilbyde to forskellige uddannelser; dels en traditionel uddannelse i teologi og mission, hvor man fordyber sig i Bibelen på grundsprogene. Denne uddannelse er specielt sigtet på dem, som ønsker at uddanne sig til præst eller missionær. Dels en bacheloruddannelse i praktisk teologi, der udover indføring i Bibelen (på dansk) og troslæren også indeholder en række praktiske fag, diakoni, sjælesorg, børne- og ungdomsarbejde m.v.  

Hvem er Timotheus i dag?
Paulus møder på sin anden missionsrejse en ung mand, som er opdraget i den kristne tro af sin mor og mormor. Paulus tilskyndes til at kalde denne unge mand til det usikre liv som sin medarbejder og som kristen missionær. Timotheus indvies under bøn og håndspålæggelse, og livet igennem ser han dette særlige kald som Guds godhed mod ham. Da Paulus 15 år senere snart skal dø, beder han Timotheus fortsætte i sit kald og samtidig om at betro evangeliet til ”pålidelige mennesker, der også kan lære andre” (2 Tim 2,2). 

Der er brug for nogen som Timotheus i dag. Mænd og kvinder, som kender de hellige skrifter fra barndommen (2 Tim 3,15), eller senere i livet er blevet kendt med Bibelen, og som elsker Guds ord så højt, at de ønsker at arbejde med Bibelen i dybden og i bredden, så de med en solid teologisk uddannelse kan udbrede evangeliet til en verden, der har hårdt brug for det