Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

De sidste tiders tegn - hvor er vi i dag?

Krig, klimakrise, pandemier og truslen om atomkrig. Er vi på vej mod de sidste tider?

De sidste tiders tegn - hvor er vi i dag?

Af Ole Andersen, generalsekretær i Ordet og Israel

Der er forhold nok i verden anno 2022, der kan få kristne til at overveje, om vi i vor tid oplever de sidste tiders tegn: Samfundets religiøse og moralske forfald, kønnets opløsning, klimaets ødelæggelse, corona-pandemien, Ukraine-krigen, frygten for fødevaremangel på verdensplan og en fornyet bekymring over risikoen for en atomkrig.

På den anden side har der jo altid været krig. Pandemier er heller ikke et nyt fænomen. Og selv om FN siger, at antallet af store naturkatastrofer er taget til i de sidste 40 år, kan forklaringen vel også være, at alt i dag bliver registreret på en måde, der var helt ukendt for 100 og 500 år siden.

Ikke underligt, at debatten kan køre livligt i kirker og bibelkredse. Er de sidste tider kommet over os? Nærmer vi os Jesu genkomst?

DE SIDSTE TIDER ER NU
Tidens tegn er vanskelige at tyde. Men én ting ved vi med sikkerhed: Vi lever i de sidste tider! Det Nye Testamente bruger nemlig udtryk som ”de sidste tider” og lignende om perioden fra Jesu første komme til hans genkomst.

Allerede kort efter Jesu første komme skrev Paulus til den kristne menighed i Korinth om ”os til hvem tidernes ende er nået” (1 KOR 10,11). Tilsvarende skrev apostlen Johannes: ”Kære børn, det er den sidste time…” (1 JOH 2,18). Også forfatteren til Hebræerbrevet talte om, at ”dagenes ende” allerede var begyndt på hans tid (HEBR 1,2). Han uddybede det senere i brevet ved at sige: ”Men nu er han [Jesus] trådt frem én gang for alle ved tidernes ende” (HEBR 9,26).

Blandt jøder på Jesu tid var den almindelige opfattelse, at denne verden på et tidspunkt vil blive afløst af en ny verden. Forfatteren til det antik-jødiske skrift Fjerde Ezrabog udtrykte det på denne måde: ”Den Højeste har skabt ikke én tidsalder, men to” (4 EZRA 7,50). Den nuværende tidsalder vil en dag blive afløst af en ny tidsalder. De gamle rabbinere talte om kontrasten mellem ”denne verden/tidsalder” og ”den kommende verden/tidsalder”. Det samme gjorde Jesus (FX MATT 12,32).

Det store vendepunkt i verdenshistorien sker ved Jesu genkomst. Hans komme bliver overgangen fra den nuværende tidsalder til den kommende tidsalder med ”en ny himmel og en ny jord” (ÅB 21,1).

Nedtællingen til Jesu genkomst begyndte ved hans første komme. Derfor er de sidste tider i bibelsk sprogbrug hele perioden mellem Jesu første og andet komme.

DE SIDSTE TIDERS (KENDE)TEGN
Disciplene bad Jesus om nogle tegn på overgangen til den nye tidsalder. Det gav Jesus dem (MATT 24-25). Tegnene kan sammenfattes i tre grupper:

a) Tegn på tiltagende oprør mod Gud
Jesus omtaler en række tegn, der afslører, at konflikten i verden spidser til. Det ældgamle oprør mod Gud skal slå igennem i verden på en endnu stærkere måde. Jesus nævner falske profeter og messiasser (MATT 24,5.11.23-26), frafald fra den sande tro (MATT 24,10) og forfølgelser af de troende (MATT 24,9.21-22). Det vil kulminere under Antikrist (MATT 24,15-22 JF. 2 THESS 2,3-12).

b) Tegn på Guds vrede
Det stadigt stærkere oprør mod Gud frem mod Jesu genkomst medfører, at også syndens følger og Guds straffedomme over jorden tager til. Jesus forklarer derfor disciplene, at også en række forfærdelige begivenheder på jorden er tegn på de sidste tider. Det gælder krig, hungersnød og jordskælv kombineret med frygt og rædsel (MATT 24,6-7).

c) Tegn på fuldendelsen af Guds plan
Den tredje gruppe tegn er begivenheder, der viser, at afslutningen af Guds plan med denne verden nærmer sig.

Det første tegn af denne type er mission. Inden denne tidsalder kan afsluttes, vil Gud have, at det kristne evangelium skal være forkyndt for ethvert folkeslag på jorden (MATT 24,14).

Det andet tegn af denne type er Israel. Jesu forudsagde Jerusalems ødelæggelse i år 70 e.Kr., men sagde samtidig, at følgerne kun vil vare ved, ”indtil hedningernes tider er til ende” (LUK 21,20-24). Der kommer altså en dag i de sidste tider, hvor jøderne ikke længere skal være spredt ud over hele jorden, og Jerusalem ikke længere skal være under hedningestyre.

OP MED HOVEDET!
Situationen i verden i dag passer i utrolig grad på Bibelens beskrivelse af de sidste tider. Men fire forhold tyder på, at vi ikke bare er midt i, men snarere tæt på afslutningen af de sidste tider: Omfanget af oprøret mod Gud, intensiteten i følgerne (fx naturens ødelæggelse), evangeliets udbredelse og Israels folks hjemkomst.

Derfor har vi i dag virkelig grund til at følge Jesu opfordring: ”Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig” (LUK 21,28).