Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

De mange ture over Øresund er snart slut

Hver dag siden sommeren 2020 – på nær et enkelt semester – har Cecilia Apel taget turen fra Lund i Sydskåne til DBI på Islands Brygge. Det er blevet til i alt ca. 500 ture over Øresund.

Interview med Cecilia Apel, stud.theol.
Af Nicolai Kaltoft, stud.theol.

“Jeg tror ikke, at der er mange studier, hvor man kommer så tæt på underviserne, som vi gør her. Det har været meget inspirerende for mig”, fortæller Cecilia.Til sommer afslutter Cecilia Apel sin 3-årige bacheloruddannelse i teologi. Jeg interviewer hende derfor om studietiden.

TRIST OG LETTET PÅ SAMME TID
Hvordan har det været at læse på DBI de sidste tre år, Cecilia? ”Gott!”, begynder Cecilia med sin svenske accent. ”Det har været en meget positiv og god oplevelse! Jeg ser tilbage på min studietid med stor taknemmelighed. Jeg er også en smule lettet over, at jeg ikke længere skal pendle frem og tilbage, må jeg sige ærligt. Jeg har nogle gange følt mig lidt splittet mellem at have mit studieliv her i København, mens resten af mit liv foregik i Lund. Derfor glæder jeg mig også til, at jeg har hele min hverdag i Lund.”

FÆLLESSKAB OG MEDANSVAR
Hvad har betydet mest for dig ved at læse på DBI? ”Først og fremmest det lille fællesskab, vil jeg sige. Jeg tror, at det har passet godt til mig. Jeg har især oplevet, at fællesturene har givet mig meget – særligt i min relation til underviserne. Jeg tror ikke, at der er mange studier, hvor man kommer så tæt på underviserne, som vi gør her. Det har været meget inspirerende for mig. Samtidig har studenteransvaret med at holde andagt og gøre rent også givet mig ejerfornemmelse i forhold til DBI. Jeg føler, at vi som studerende er medbærere. Det giver et unikt studiefællesskab, som man ikke får andre steder, tror jeg.”

“Jeg tror ikke, at der er mange studier, hvor man kommer så tæt på underviserne, som vi gør her. Det har været meget inspirerende for mig”, fortæller Cecilia.

FREMTIDSPLANER
Hvad er planerne for fremtiden? ”Det ved jeg ikke helt endnu. Overordnet vil jeg gerne bruge min uddannelse i en kirkelig sammenhæng. Det kan både være i en kirke eller på en bibelskole, hvor jeg kunne arbejde med udrustning, organisering eller ledelse. Jeg føler mig ikke nødvendigvis kaldet til at skulle ud at evangelisere selv, men jeg vil rigtig gerne arbejde med udrustning af andre, der har den opgave.”

TAKNEMLIGHED
Har du en afsluttende kommentar? ”Jeg vil gerne udtrykke en stor tak og taknemmelighed til DBI og til DBI´s bagland. At jeg kan komme fra Sverige og få en bachelor i teologi, er meget velsignet, synes jeg. Det føler jeg mig meget privilegeret og taknemmelig over.”