Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Anden gang var lykkens gang

Det siges, at man aldrig skal gå tilbage til en fuser. Isak Jespersen overhørte måske dette råd, da han igen søgte ind på DBI efter at være droppet ud i efteråret 2018. Teologistudiet blev igen en mulighed, da DBI oprettede en ny bacheloruddannelse i praktisk teologi.

Anden gang var lykkens gang

Interview med Isak Jespersen, stud.theol.
Af Mads Due, stud.theol.

”Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal bruge teologien til, men jeg ved, at jeg er kaldet til at fortælle mennesker om Jesus. Det tror jeg, at en bacheloruddannelse på DBI kan udruste mig til”, siger Isak og fortsætter: ”Jeg har ikke selv de store planer, men jeg stoler på, at Gud vil vise vejen”.

EN CHANCE TIL
Isak var egentlig glad for den klassiske bacheloruddannelse, som han begyndte på i sommeren 2018: ”Det var alt sammen spændende, men sprogfagene tog pusten fra mig. Det endte med, at jeg søgte på nettet efter andre uddannelser. Så har man valgt forkert.” Efterfølgende har Isak arbejdet som lærervikar. Læreruddannelsen har da også fristet, men sidste forår begyndte DBI at reklamere for en ny bacheloruddannelse i praktisk teologi, hvor man ikke skal tage de sædvanlige sprogfag, men derimod en række praktiske fag som diakoni, trosoplæring og sjælesorg. ”Denne praktiske vinkel på den nye uddannelse tiltaler mig virkelig”.

Isak har savnet både undervisere og studiekammerater i de små 2 år, der er gået siden sidst. ”Hvis jeg havde et spørgsmål til undervisningen eller om tro, kunne jeg altid komme til undervisere og studiekammerater. Og det har man brug for indimellem.”

TROSLIV OG AKADEMISK TILGANG
Isak er meget opmærksom på udfordringen ved at studere noget, der overlapper med hans personlige overbevisning: ”Det skulle helst ikke være sådan, at en dårlig studiedag resulterede i et dårligt åndeligt liv”. Her handler det om at kunne skelne uden helt at adskille tingene, for der er jo en sammenhæng mellem akademi og trosliv. Som Karl Barth sagde: ”Vi driver teologi, fordi der skal prædikes på søndag.”

FREMTIDEN
”Jeg håber på at kunne blive ansat i en kristen organisation på sigt. Enten i forbindelse med børnearbejde eller anden forkyndelse”, siger Isak, der sammen med sin kone også overvejer missionærgerningen. Menighedsplantning i Danmarks yderområder kunne også være en spændende udfordring. ”Det er jo en uddannelse, der åbner mange døre. Jeg overvejer også at supplere med sprogfagene senere.

Mulighederne er mange, men Isak hviler i, at Gud er med i studietiden og de mange valg, der følger efter.