Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

AKTUEL KOMMENTAR - OG PRÆDIKEN?

På bagsiden af DBI-posten har der længe været en ”aktuel” kommentar. Hvad vil det sige, at noget er aktuelt? Det var min første tanke, da jeg blev spurgt om at skrive lidt.

Af Lars Malmgaard Jensen, stud.theol.

Engang læste jeg nogle tankevækkende bemærkninger om prædikenens aktualitet i den tidligere professor i kirkehistorie Carl Fr. Wisløffs prædikenlære. I den argumenterer han bl.a. for, at kirken ikke må udvikle sit ”eget sprog”, som almindelige mennesker ikke forstår. Hvis det sker, så svigter vi reformationens anliggende, siger Wisløff. Vi må forklare, hvad de bibelske ord og udtryk betyder, så mennesker forstår dem med hovedet, og så det bliver til liv for dem. I dén forstand må og skal prædikenen, for at være aktuel, have kontakt med tiden.

Samtidig betoner Wisløff, at ”det moderne menneske er til sidst intet andet end det syndige menneske, som Kristus er død og opstanden for”. Derfor må mennesker møde det budskab. For uden evangeliet går de fortabt, uanset om de erkender det eller ej. Det evige sigte med forkyndelsen må vi aldrig tabe af syne. Et citat jeg ofte vender tilbage til lyder: ”Den forkyndelse, som har kontakt med evigheden, er aktuel for enhver tid. Den prædiken, som har kontakt med tiden, men ikke med evigheden, den er fra evighedens synsvinkel aldrig virkelig aktuel”.

I mit studie og i mit arbejde som forkynder må jeg og alle, der ønsker at række evan­geliet videre til mennesker, derfor altid have kontakt med evigheden for at være aktuelle i egentlig forstand!