Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vi fejrer 3 forskere og i alt 200 års bibelforskning i Gammel Testamente med en konference

I anledning af Carsten Vangs, Nicolai Winther-Nielsens og Jens Bruun Kofoeds 70- og 60-års fødselsdage indbyder Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut til konference d. 14.-16. september på DBI i København.

Af Ellen Lodahl Pedersen, sekretariatsleder

BESØG AF INTERNATIONALE FORSKERE
Til konferencen har vi inviteret en perlerække af internationale forskere, som hver især har haft afgørende indflydelse på de tre fødselarers karriereforløb og forskning inden for områder som Mosebøgerne, Hoseas’ Bog, Israels historie, bibelsk arkæologi, skabelsesteologi, bibelsk etik, bibeloversættelse og det hebraiske sprog. De har alle tidligere forelæst i Danmark, og det er en stor glæde at kunne samle dem til en fejring af den konservative forskning og undervisning i Gammel Testamente (GT), som de har været med til at inspirere og facilitere.

ARKÆOLOGIENS BETYDNING
Alle tre fødselarer var i 1990 med til at stifte Selskab for Bibelsk Arkæologi og har i hele deres karriere været optaget af Bibelens kulturelle baggrund og historiske pålidelighed. Fra Israel vil professor Avraham Faust fra Bar-Ilan University i Tel Aviv give en status på, hvad arkæologien i øjeblikket kan fortælle os om Davids og Salomos kongedømmer, og dermed byde den meget skeptiske holdning til pålideligheden i Gammel Testamentes beskrivelse trods. Garth Gilmour, der er research fellow ved University of Stellenbosch i Sydafrika, men bosiddende i København, og professor emeritus ved University of Liverpool, Alan Millard, som i en menneskealder har brugt sin kompetence i semitiske sprog og assyriologien til at kaste lys over de gammeltestamentlige tekster, vil begge bidrage med foredrag om israelitternes gudstro.

DIGITALISING OG KODNING AF GT’S HEBRAISKE TEKST
Fra Holland deltager professor Wido van Peursen med et foredrag om det årtier lange arbejde i regi af Vrije Universiteit i Amsterdam med at digitalisere og kode Gammel Testamentes hebraiske tekst for at gøre den tilgængelig og anvendelig for forskningen. Databasen i Amsterdam har haft afgørende betydning for Nicolai Winther-Nielsens arbejde med såvel bibeloversættelse og det hebraiske sprog.

GAMMELTESTAMENTLIG ETIK OG LOVFORSTÅELSE
Markus Zehnder, der er professor ved Biola University i Californien, og professor Richard Averbeck
fra Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield udenfor Chicago, vil begge holde foredrag om gammeltestamentlig etik og lovforståelse. Et emne, der på en særlig måde har optaget såvel Nicolai
Winther-Nielsen og Jens Bruun Kofoed, og som overlapper med Carsten Vangs mangeårige specialisering i forholdet mellem 5 Mosebog og Hoseas’ Bog.

FORHOLDET MELLEM EGYPTISK OG BIBELSK SKABELSESTEOLOGI
Professor emeritus James Hoffmeier fra Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield ved Chicago, der gennem et langt forskerliv har brugt sin viden inden for egyptologien og arkæologien til at kaste lys over de gammeltestamentlige tekster, bidrager med et foredrag om forholdet mellem egyptisk og bibelsk skabelsesteologi; et emne, der det seneste årti har været et fokusområde i Jens Bruun Kofoeds forskning.

BESØG I DEN JØDISKE SYNAGOGE
Som led i konferencen vil der også blive mulighed for et besøg i den jødiske synagoge i Krystalgade, hvor overrabbiner Jair Melchior vil vise rundt og holde en nytårstale i anledning af det jødiske nytår.

AFSLUTTENDE RECEPTION
Konferencen slutter af lørdag eftermiddag med en mere folkelig afdeling, hvor fødselarerne hver især vil fortælle lidt om, hvordan deres forskning har adresseret vigtige diskussioner i forskningen, og hvorfor det er vigtigt også udenfor akademiet i kirke, hjem og skole. Det hele kulminerer i en reception, hvor der vil være mulighed for at ønske fødselarerne – og den konservative gammeltestamentlige forskning – tillykke.