Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Valgfag om kristent lederskab

Tag et valgfag om kristent lederskab på 10 ECTS-point i foråret 2023. Henrik Nymann Eriksen er underviser. OBS: Valgfaget kræver optagelse på FIUC-CPH.

Valgfag om kristent lederskab

Søg optagelse på FIUC-CPH senest 1. januar for at tage valgfaget om kristent lederskab: https://laesteologi.dk/optagelse/ Vælg Enkeltfag.

Kristent lederskab

Hvordan bliver man klar til at være leder i kirken? Dette valgfag ruster dig til at løfte opgaven som leder i kirkeligt arbejde. Du får præsenteret forskellige tilgange til ledelse de særlige bibelske og teologiske bidrag til ledelsestænkningen. Underviser er rektor Henrik Nymann Eriksen.

Faget består af tre dele:

  1. Hvad er ledelse, og hvordan man leder man?
  2. Lederens personlige karakter og etos. Lederen som rollemodel. Selvledelse i alment og teologisk perspektiv.
  3. Lederens opgaver og funktion, fx ledelsesstil, motivation, vision, teamledelse, magt, krisehåndtering, lederkommunikation og udvikling af kommende ledere.

Efter gennemført kursus kan du

  • Reflektere over ledelse af dig selv
  • Reflektere over den måde, du er leder på, og forholdet mellem etik, værdier og ledelse – og udføre konkret kristent lederskab i en mindre kristen organisation
  • Reflektere over almen ledelsestænkning og teologiske aspekter ved ledelse

Undervisning

Første undervisningsdag er 9. januar 2023 fra 15.15-17.00. Faget består af 40 undervisningstimer i foråret 2023 (kræver at du møder op på DBI). Undervisningen gives som forelæsninger med praktiske øvelser og præsentationer fra studerende. Se fagbeskrivelse studieplanen på www.laesteologi.dk

Fremmøde

Undervisningsfravær må ikke overstige 30 %.

Eksamen

Den studerende skal give en mundtlig præsentation af et emne indenfor ledelse. Derudover skrives en afsluttende eksamensopgave på  3000 ord.

Tilmelding
Søg optagelse på FIUC-CPH senest 1. januar 2023. Find linket på https://laesteologi.dk/optagelse/  — vælg Enkeltfag.

 

Oplysninger