Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Klima - også mit ansvar

OBS: Ny dato 6. maj. Vi får besøg af Mikael Jarnvig, Jens Bruun Kofoed og Uffe Kronborg, der alle tre har arbejdet med emnet klima fra hver sin vinkel.

Klima - også mit ansvar

Foto af Mikael Jarnvig: Niels Aage Skovbo

Klimakonference 2021 d. 6. maj: Vi får besøg af Mikael Jarnvig, Jens Bruun Kofoed og Uffe Kronborg, der alle tre har arbejdet med emnet fra hver sin vinkel.

Går du og bekymrer dig over klimaet — eller læner du dig tilbage og tænker, at Gud jo nok skaber en ny jord før eller siden? Hvilke fakta har vi at holde os til?

Som kristne har vi også et ansvar for den planet, vi kalder vores hjem — Jorden. Hvad siger Bibelen om, hvordan vi skal forholde os til klimaudfordringen?

Hent program for Klimakonference

Torsdag 6. maj

09.30 — Kaffe og rundstykker
10.00 — Velkomst til konferencen
10.15 — Hvad sker der med klimaet – og hvor alvorligt er det? v/ Mikael Jarnvig, meteorolog
Klimaændringerne bliver omtalt oftere og oftere i flere sammenhænge, og mange af os kan ikke finde hoved og hale i alle de informationer, der skyller ind over os. Men hvor mange tilfælde er reelle klimaændringer, og hvor meget er ganske normalt vejr, der bare bliver blæst op til at være ”verdens ende”?

Mikael Jarnvig vil fortælle, hvad der er målt, konstateret og videnskabeligt holdbart. Ud fra videnskabelig viden og prognoser vil han også forklare, hvad der kommer til at ske med vejret i nær fremtid nationalt og internationalt – og hvilke konsekvenser disse ændringer får. Han fortæller også om årsagerne til klimaændringerne. Er de naturlige og tilfældige, eller skyldes de menneskers adfærd?

11.30 — Er der en grund til, at vi skal redde jorden? Hvad siger bibelteksterne? v/ Jens Bruun Kofoed, professor i GT på DBI og FIUC-CPH
Den vestlige kristenhed har de seneste årtier oplevet en tiltagende polarisering i klimaspørgsmålet. På den ene side har både protestantiske trossamfund og Den Katolske Kirke gennem officielle udtalelser opfordret til kamp mod klimaændringer. På den anden side har prominente ledere i den amerikanske men også i Europa så indflydelsesrige Southern Baptist Convention ført argumenter mod klimaaktivisme i marken, som til forveksling ligner retorikken hos sekulære klimaskeptikere.

Fra begge lejre anføres bibeltekster som basis for argumentationen. Skabelsesberetningens kommissorium til mennesket om at opfylde og underlægge sig jorden er central for begge lejre, mens det interessant nok er forskellige bibeltekster, som anvendes til at tolke kommissoriet. Det retoriske spørgsmål er imidlertid, om det ikke er både muligt og nødvendigt at formulere en afbalanceret, kristen klimapolitik, hvis alle tekster inddrages?

12.30 — Pause—bestil sandwich ved tilmelding eller spis ude

14.00 — Konturerne af et kristent og holistisk natursyn – som grundlag for respons på klimaudfordringerne v/ Uffe Kronborg, cand.theol. og sognepræst i Aalborg

Natursynet i den kristne kirke udfolder sig ofte som modpoler: Enten et dennesidigt fokus på skaberværk, livsudfoldelse og miljøbevidsthed på bekostning af frelses forkyndelse og evighedsperspektiv – eller et åndeligt fokus på frelsen, himlen og den nye jord på bekostning af naturglæde og klimaansvarlighed. Kort sagt er Jesus og naturen blevet adskilt. Men evangeliet er Guds gode frelses nyheder både for mennesket, samfundet og skaberværket.

Vi må derfor finde en ny og bedre vej, hvor skabelse, syndefald, Kristi forsoning og frelsen bliver tænkt sammen med menneskets ansvarlighed for skaberværket! Denne vej går via det sakramentale livssyn, der åbner op for den erfaring, som skaberværket og den bibelske åbenbaring samstemmende peger på: Hele jorden er fuld af Guds herlighed!

Foredraget handler altså om det store venskab mellem Gud, mennesket og naturen.

15.30 — Paneldebat med de 3 foredragsholdere: Hvordan skal vi som kristne og kirke forholde os til klimaudfordringerne?

Pris og tilmelding

De koster 250 kr. at deltage i klimakonferencen. Dog er det gratis for studerende uden SU og for pensionister.

Tilmeld dig og betal senest 26. april 2021 nederst på siden.

Kristen i skandinavisk kultur 2021

Efter klimakonferencen kan du fortsætte med kurset Kristen i Skandinavisk kultur anno 2021.

Tilmelding