Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Formiddag om bibelsyn

De fleste teologiske spørgsmål og forskelligheder kan føres tilbage til en uenighed om forståelsen af, hvad der er den egentlige autoritet. Her kommer bibelsynet ind.

DBIs stiftere arbejdede længe og grundigt med spørgsmålet om bibelsyn. Andre i samtiden arbejdede med samme emne og kom til lidt andre resultater.

De senere år har bibelsynet ikke fyldt så meget i den kirkelige debat, men det er stadig den bagvedliggende faktor bag mange diskussioner. DBIs nuværende lærerstab er stadig dedikerede til det bibelsyn, som har fundet mund og mæle i DBIs vedtægter. Vi søger i vores undervisning og arbejde at omsætte dette bibelsyn til bibelfortolkning, systematisk tænkning, etik, virkningshistorie og praksis.

Hvert år har vi en temaforelæsning om bibelsyn, hvor vi forholder os til dette emne fra forskellige vinkler. I år holder vi denne temaforelæsning for nye og gamle studerende og andre interesserede.

Program

10.15-10.45 Jesu syn på Bibelen og Bibelens syn på Jesus. v/ Børge Haahr Andersen. Hvad betyder DBIs bibelsyn for vores syn på Bibelen, på bibeltolkning og Bibelens autoritet i dag? Hvad siger Bibelen om sig selv, og hvad betyder bibelsynet for vores tro. Evt. spørgsmål til emnet kan mailes til bha@dbi.edu

10.45-11.15 GT – særligt debatterede emner i forhold til bibelsyn v/ Jens Bruun-Kofod. Jens Bruun Kofoed udvælger konkrete eksempler, men man kan også maile konkrete spørgsmål til ham på jbk@dbi.edu

11.15-11.45 Ny Testamente – særligt debatterede emner i forhold til bibelsyn v/ Torben Kjær. Torben Kjær vil tage fat på konkrete spørgsmål, men man kan også maile konkrete spørgsmål til ham på tk@dbi.edu

11.45-12.00 Spørgsmål og debat

Som forberedelse kan man læse Peter Olsens bog: Bibelens syn på sig selv. Den kan købes på DBI for 50 kr.

 

Oplysninger