Skip menu and go to contentReturn to homepageGo to our accessibility guide

Torben Kjær
Førsteamanuensis in New Testament

Phone: +45 61 31 38 60
http://tkjaer.net

Gå til dansk version

Go to list of resources available online


Born 8th March 1949
1980: Cand.theol. (Th.M) from University of Copenhagen

Employments

1980-1984: Pastor at Kingos Kirke, Copenhagen

1984-1997: Lecturer in New Testament at Copenhagen Lutheran School of Theology

1997-2012: Associate Professor in New Testament at Copenhagen Lutheran School of Theology

2012- : Associate Professor in New Testament at Copenhagen Lutheran School of Theology and Associate Professor in New Testament at Fjellhaug International University College

Books

Markusevangeliet (Credo 1991)

Afguder og afgudsofferkød (DBI 1996)

Første Thessalonikerbrev (DBI 1999)

Når menigheden sætter grænser (DBI 2001)

Jesus. En indføring i de tre evangelier (Logos Media 2005)

Natural Revelation according to Romans 1:18 – 2:16, 2006, tkjaer.net

”Jeg’et” I Romerbrevet 7,7-14 og 14-25 (Forlag1.dk 2010)

Lille bog om nådegaver (Lohse 2011)

Articles

Messiashemmeligheden, Nemalah 1984 nr.2, s.77-89

Skilsmisse i bibelsk belysning, Nemalah 1989 nr.1, s.3-17

Skilsmisse i bibelsk belysning, Nemalah 1989 nr.2, s.51-67

Israels fald og genantagelse. Hovedtanker i Rom 11, Ordet & Israel 1990 nr.9, s.194-203

Tro, gerning og retfærdighed i Jak 2,14-26, Nemalah 1996 nr.1, s.23-41

Naturlig åbenbaring ifølge Rom 1, Nemalah 1997 nr.3-4 (Særudgave i anledning af DBI’s 25-års jubilæum), s.68-95

Evangeliernes troværdighed i Henrik Bartholdy (ed.): Skrift & Åbenbaring, Credo 1997, s.79-101.

Kristologi og soteriologi i Mark 1,1-11, Nemalah 1998 nr.1, s.25-32

Responsum, Ikthys 1998 nr.3, s.129-132

Juleevangeliet – og tidens herskere, Tel jul 1998, s.13-14

Salme 8 i Hebræerbrevet 2,5-9, Nemalah 1999 nr.2, s.18-24

Aksplukningen på sabbatten (Mark 2,23-28), Nemalah 2000 nr.2, s.42-47

Påskeugens kronologi, Tel 2000 nr.1, s.5

Dåb, død og opstandelse i Rom 6,1-11 i Teologi med hjertet. Festskrift til Niels Ove Vigilius, Dansk Bibel-Institut 2001, s.160-167

Indledning til Galaterbrevet, Nemalah 2001, nr.2, s.4-17

Åndernes magt, Til Tro 2002 nr.5, s.22-25

Talen i Lystra (Acta 14,15-17, Nordisk Teologi 2010

Talen på Areopagos (Acta 17,22-31), Nordisk Teologi 2010

Tusindårsriget – hvad siger Bibelen egentlig?, Ordet & Israel 2010 nr.8, s.12-17

Loven hos Paulus, Budskabet 2010 nr.5, s.8-12

Guds rige og retfærdiggørelse – samme sag?, Budskabet 2011 nr.6, s.12-14

Hvad sker der, når vi dør? Ordet & Israel 2013 nr.1, s.12-17

Hvordan skal vi opstå fra de døde?, Ordet & Israel 2013 nr.3, s.13-17

Resources available online

Nothing found

Sorry. It seems we cannot find what you are looking for.