Status: Vi mangler 2.1 millioner kr.

Vi udfylder en stjerne hver gang vi får 100.000 kr. ind. Hjælp os med at udfylde det hele.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Status 27. november 2017

Budgetterede gaverkr. 7.758.840
Prognosekr. 7.484.033
Indkomne gaver 27. november 2017kr. 5.360.266
Behov resten af året – ca.kr. 2.100.000

Støt Stipendier til studerende nu

URL: https://dbi.edu/status-vi-mangler-2-1-millioner-kr/