Luther om: Fornuft, filosofi og menneskets natur

V. ph.d. og lektor i religionsfilosofi og systematisk teologi Jakob V. Olsen

Jakob Olsen,  

URL: https://dbi.edu/resource/luther-om-fornuft-filosofi-og-menneskets-natur/