Kristoffer afløser Kristoffer

Kristoffer Roager har sagt ja til at være vikar for Kristoffer Hummelmose Enevoldsen som ungdomsrejsesekretær i forårssemestret. Velkommen!

Ellen Lodahl Pedersen,  

Vi byder velkommen til stud.theol. Kristoffer Roager, der har sagt ja til at afløse Kristoffer Hummelmose Enevoldsen som ungdomsrejsesekretær i forårssemestret. Kristoffer Enevoldsen har orlov, fordi han skal undervise på LMH.

Kristoffer Roager er i gang med sit andet semester på bachelorstudiet på FIUC-DK, og han glæder sig til at komme ud og møde en masse unge på lejre og i ungdomsforeningerne.

Bestil Kristoffer Roager til et ungdomsmøde.

URL: https://dbi.edu/kristoffer-afloeser-kristoffer/