Vil du give en nytårsgave?

Hver udfyldt stjerne tæller 200.000 kr. Vi har behov for ca. 300.000 kr. i resten af december.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Støt DBIs arbejde 2016 nu

Pr. 30. december mangler vi stadig ca. 300.000 kr. – det er en stor udfordring, men det er muligt! I dag er sidste bankdag i 2016.

Din gave til DBI er en langtidsinvestering i god forkyndelse, og vi er overbeviste om, at din hjælp vender rigeligt tilbage i form af gode præster, forkyndere og missionærer.

Din gave går bl.a. til:

Generationsskifte på vej

Lige nu skal vi forberede en ny generation af undervisere på DBI, fordi flere af de gamle går på pension i løbet af de næste 10 år. Vi oplever det som en gave, at der er både dygtige og dedikerede studerende, der gerne vil satse på at forske og undervise på DBI.

Bed for os på DBI

 

URL: https://dbi.edu/vil-du-give-en-nytaarsgave/