Missionæridentiteten under forandring I

Temadag om international mission 11. november 2016 på Dansk Bibel-Institut. Del 1.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Temadagen blev arrangeret af ELM, (DK+S), LM, Promissio, Heimamissionen, Dansk Missionsråd og DBI.

Her kan du lytte til følgende foredrag:

 

  1. International mission: Bibelsk begrundelse og indhold – med et kritisk indblik i Chris Wrights fremstilling af Guds folks mission. Bibelforedrag v/ Frank-Ole Thoresen, rektor på FIH.
  2. At nære og forme en missional identitet der inkluderer international mission v/ Roar Steffensen, valgmenighedspræst.
  3. Luthersk tænkning om ’tjeneste i kald og stand’ med udblik til missional identitet og internatio­nal mission v/ Jens Ole Christensen, sogne­præst.
  4. Kaldets fire søjler – om missionær­kald og personlig identitet v/ Finn Hougaard, Promissio.
  5. Lokal missions betydning for international mission og visa versa v/ Carsten Skovgaard-Holm, LM, og Helene Koefoed-Jespersen, ELM.

 

URL: https://dbi.edu/resource/missionaeridentiteten-under-forandring-i/