Vejen frem i en åndelig forvirret tid

Forkyndelsen og teologien skal gerne følge en sund kurs frem mod målet. Hvordan skal vi håndtere inspirationen fra ikke-lutherske forkyndere, fx Tim Keller, hvis vi gerne vil holde fast i en luthersk grundforståelse?

Børge Haahr Andersen,  

OBS: Denne artikel er tidligere bragt i LMs magasin Budskabet 5/2016.

URL: https://dbi.edu/resource/vejen-frem-i-en-aandelig-forvirret-tid/