Forskningsfrihed og værdigrundlag på DBI

Det er også i en nutidig dansk sammenhæng muligt at have en kirkelig præsteuddannelse – tæt knyttet til kirkens liv og bekendelse – som samtidig lever op til de krav, man må stille til moderne uddannelser på universitetsniveau.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Læs et oplæg om forskningsfrihed og værdigrundlag på DBI.

Det er også i en nutidig dansk sammenhæng muligt at have en kirkelig præsteuddannelse – tæt knyttet til kirkens liv og bekendelse – som samtidig lever op til de krav, man må stille til moderne uddannelser på universitetsniveau og til de institutioner, som vil varetager disse uddannelser, således at man ikke behøver gå på kompromis med moderne videnskabelige standarder.

Hvis man ønsker at sætte sig ind i det syn, underviserne har på forskningsfrihed og værdigrundlag, så kan man læse nedenstående redegørelse skrevet af dr.theol. i kirkehistorie Finn Rønne, lektor i religionsfilosofi Jakob Olsen og professor i GT Jens Bruun Kofoed.

URL: https://dbi.edu/forskningsfrihed-og-vaerdigrundlagpaa-dbi-og-fiuc-dk/