Anmeldelse af afhandling om Niels Ove Vigilius

Flemming Kofod-Svendsens phd-afhandling om Niels Ove Vigilius' teologiske virke er her anmeldt af rektor Børge Haahr Andersen.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Læs anmeldelsen

Anmeldelsen er tidligere bragt i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 01/2015.

URL: https://dbi.edu/anmeldelse-af-afhandling-om-niels-ove-vigilius/