Den nye Paulustolkning og evangeliet om retfærdiggørelse af tro

Torben Kjær,  

Foredrag på NELK, oktober 2013

URL: https://dbi.edu/resource/den-nye-paulustolkning-evangeliet-retfaerdiggoerelse-tro/