Kursus i menighedsledelse

Kursus i menighedsledelse

Synes du, at det er et stort ansvar at være med i ledelsen af en menighed? Så er du ikke alene! Få brugbare redskaber til opgaven i løbet af 4 kursusdage i Herning i 2024.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Hent programmet her

Derfor er kurset for dig

Oplever du, at det er et stort ansvar og en stor opgave at være med i ledelsen af en menighed? Så er du ikke alene!

Dette kursus er udviklet til dig, der gerne vil have konkret viden og brugbare redskaber i det daglige arbejde i menighedsrådet i en sognekirke, frimenighed eller valgmenighed.

Kurset tager fat på centrale elementer i ledelse af menigheder, der ledes af frivillige. Vi ønsker at give dig viden og konkrete redskaber, der gør din ledelsesopgave lettere – til glæde for dig, din ledelse, ansatte og menigheden.

Vi tager fat i såvel åndelige som praktiske aspekter.

Indhold

1. Den kristne leder. Tirsdag den 16. januar
Vi har fokus på din rolle som leder, samt på at lede dig selv og at lede andre. Hvordan guider vi nye i ledelsen? Om dynamik og samspil i ledelsen, forskellige personlighedstyper mv.

2. Ansvar for mennesker. Tirsdag den 6. februar
Vi har ansvar for både ansatte og frivillige i menigheden. Hvordan sikrer vi god kommunikation, klar forventningsafstemning og godt samarbejde mellem ledelse, ansatte og frivillige medarbejdere? Hvordan rekrutterer og fastholder vi frivillige? Hvordan skaber vi motivation og giver plads til nådegaveperspektivet, når meget skal fungere, og alle har nok at lave?

3. Hvorfor er vi her? Tirsdag den 27. februar
Hvordan arbejder vi med kirkens fremtid, dvs. vision, strategi og handleplaner, så det bliver brugbart for ledelsen? Hvordan sikrer vi plads til både drift og udvikling? Ind i disse emner ser vi på ’meningsbegrebet’ – en nøgle til at forstå, hvordan bevidst kommunikation af mening kan bidrage til arbejdsglæde og motivation.

4. Grus i maskineriet. Tirsdag 19. marts 2024
Hvad kan skabe bøvl — og hvad kan forbygge det? Hvordan håndterer vi konflikter og samarbejdsproblemer, forskellige syn på teologiske og etiske forhold m.v. Du vil bl.a. få konkrete redskaber til konflikthåndtering og til den svære samtale.

Underviserne

Henrik Nymann Eriksen, rektor på DBI og forfatter til bøger om ledelse, bidrager med åndelige perspektiver på ledelse og afslutter hver samling med kort forkyndelse målrettet lederen. Deltager hver gang.

Anette Klausholm Bækgaard, ressourceperson for ELN’s Menighedsnetværk, hvor hun bl.a. tilbyder sparring til ledere og præster samt faciliterer samtaler om ledelse i menighedsråd og bestyrelser. Har en master i stresshåndtering, personlig effektivitet og planlægning. Deltager hver gang.

Steen Møller Laursen, Humano, har mere end 25 års erfaring som leder, heraf halvdelen i kirkelige organisationer. Steen har siddet i menighedsråd i en folkekirke og arbejder i dag som ledelsesrådgiver i et privat konsulentfirma. Underviser på dag 1 og 2.

Jes Jessen, Evidentia, Organisationskonsulent, cand.rer.soc. & MEVO. Tidligere personaleansvarlig i menighedsråd. Ledererfaring fra offentlig og privat virksomhed. Underviser på dag 3.

Sven Madsen, cand.rer.soc. (ph.d), direktør i konsulentfirmaet Evidentia. Tidligere menighedsrådsformand i to perioder. Underviser på dag 4.

Undervisningsform

Hvert modul består af oplæg og praktisk arbejde. Henrik Nymann Eriksen har hver gang et oplæg om de åndelige og teologiske perspektiver på ledelse af en menighed.

Derudover vil der være en gennemgående case med udfordringer hentet fra virkeligheden. Det forventes, at deltagerne arbejder med problemstillingerne mellem modulerne. Der tilbydes en 2 timers online workshop to uger efter hvert moduls afholdelse.

Vi opfordrer til, at der deltager mindst to fra hver ledelse.

Praktisk

Hvor og hvornår: Kurset består af fire undervisningsdage på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning fra kl. 15.00 til 21.00.

Pris: Hele kurset inklusive forplejning koster 4.000 kr. Deltager I mere end to personer fra samme menighedsråd/bestyrelse, betaler kun to af jer fuld pris. De øvrige betaler kun kostpris – dvs. 850 kr./person. Kurset bliver gennemført med minimum 12 fuldt betalende deltagere.

Tilmelding: Tilmeld dig her senest 15. december 2023.

Tilmeld dig her

Kontakt: Har du spørgsmål vedr. programmet eller praktiske forhold, er du velkommen til at kontakte menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard på menighedsinspirator@luthersk-netvaerk.dk eller Henrik Nymann Eriksen på hne@dbi.edu

Arrangører

Kurset er arrangeret af Dansk Bibel-Institut (DBI) i samarbejde med Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Humano konsulenthus.

 

URL: https://dbi.edu/events/event/kursus-i-menighedsledelse/