Lad DBI og MF hjælpe med ny efteruddannelse for præster

Professor i kirkehistorie Finn Aasebø Rønne har på vegne af DBI sendt et åbent brev til landets biskopper og til kirkeministeren.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Læs åbent brev til biskopper og kirkeminister her

Det ville være oplagt, hvis DBI og MF gennem bacheloruddannelserne i FIUC-regi blev brugt som en af mulighederne for at efteruddanne personer med en kandidatgrad i et andet fag til præster til folkekirken, mener professor i kirkehistorie, Finn Aasebø Rønne.

Det Teologiske Fakultet i København er allerede kommet med et bud på, hvordan denne efteruddannelse kan skrues sammen, men det er efterfølgende blevet kritiseret for at mangle undervisning i Gammel Testamente.

Finn Aasebø Rønne siger i et interview på www.kirke.dk, at hans ærinde ikke skal ses som en kritik af buddet fra Det Teologiske Fakultet, men at det altid er godt med flere muligheder.

Fordelene ved at bruge en bacheloruddannelse fra FIUC som efteruddannelse er bl.a.:

I interviewet på kirke.dk siger Finn Aasebø Rønne videre:

”Vores uddannelse er tilrettelagt efter danske forhold og er i øvrigt godkendt i det europæiske Bologna-samarbejde og kan derfor efterfølgende meritoverføres til offentlige universitetsuddannelser.

Så når fagene i særuddannelsen på Fjellhaug International University Colleges danske afdelinger således er godkendt i Danmark, kan det bestemt lade sig gøre at bruge vores uddannelse, hvis man vil være præst i folkekirken.”

En beskrivelse af studieforløbet for den 3-årige bacheloruddannelse i København findes her

Læs interviewet med Finn Aasebø Rønne på kirke.dk her (kræver login)

 

URL: https://dbi.edu/lad-dbi-og-mf-hjaelpe-med-ny-efteruddannelse-for-praester/