Hvordan anvende Apostlenes Gerninger i dag?

Tidligere bragt i Budskabet 5-20.

Børge Haahr Andersen,  

URL: https://dbi.edu/resource/hvordan-anvende-apostlenes-gerninger-i-dag/