HEBRAISK KAN GODT LÆRES!

De fleste præster bruger sjældent hebraisk og har glemt det meste af det, som de lærte i deres studietid. Men nu begynder de studerende at lære sproget så godt, at de for alvor kan bruge deres hebraisk i en teologisk argumentation.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Af Nicolai Winther-Nielsen, dr.theol., professor i Gammel Testamente

Det kan være fristende at afskaffe et sprog, som tilsyneladende ikke bliver lært og brugt. Dette ville dog være et kraftigt brud med reformatorisk tradition, hvor Skriften var normen, og præster skulle kunne reflektere og argumentere teologisk ud fra grundteksten.

I dag er hebraisk blevet det nåleøje, mange universitetsstuderende næsten ikke kan komme igennem. Samtidigt skæres der ofte ned på både krav og undervisning i hebraisk. Resultatet er, at mange ikke bruger hebraisk senere hen i livet.

Bible Online Learner
Denne udfordring er vi nu heldigvis ved at få løst på FIUC-CPH. De seneste årgange har lært hebraisk gennem et læringsværktøj, som hedder Bible Online Learner (https://bibleol.3bmoodle.dk/). Programmet bruger selve den hebraiske tekst som øvelsesbog. Det giver en effektiv læring gennem praktiske øvelser.

Bible Online Learner findes nu på dansk med interlineære gloser til de hyppigste ord, så studerende først kan studere bibelteksten og derefter opøve deres sproglige færdigheder. Programmet er opbygget sådan, at den studerende kan se, hvor mange procent der er svaret korrekt og hvor hurtigt, man har svaret rigtigt. Brændstoffet til at terpe hebraisk er, at den studerende oplever små sejre ved at kunne en lille smule mere for hver dag.

Hebraisk til fortolkning af bibeltekster
Det seneste bachelorhold, som jeg underviste på FIUC-CPH, bestod hebraisk i efteråret 2019. I foråret 2020 brugte de studerende hebraisk til fortolkning af bibeltekster. Professor Jens Bruun Kofoed udnytter målbevidst de studerendes færdigheder i hebraisk til at træne dem i en fortolkning, der hele tiden anvender det hebraiske.

At kunne bruge hebraisk til fortolkning er i sig selv meget motiverende. Men lige så vigtigt er det, at vi nu på FIUC-CPH kræver, at de studerende kan dokumentere, at de holder deres hebraisk ved lige. Det gør de ved fortsat at arbejde med øvelser, som dækker alle de tekster, der indgår i undervisningen. En anden effekt af den nye tilgang er, at de studerende kommer dybere ind i grammatikken.

Kursusmateriale til særpris
Gennem FIUC-CPH tilbyder vi adgang til kursusmaterialet på prøve og til særpris. Det kan være en hjælp for dem, som er kommet bagud med undervisningen i disse coronatider. (Se blog nyhed om Få online hjælp til hebraisk (https://fiuc.dk/faa-online-hjaelp-til-hebraisk/).

Kan også bruges til efteruddannelse
Programmet er også velegnet til præster, som kunne tænke sig at genopfriske deres glemte hebraiskkundskaber. Den nye oversættelse Bibelen 2020 gør det særligt interessant og anvendeligt at bruge hebraisk i personlige studier og til undervisning i menigheden.

En gammel vision bliver til virkelighed
Da jeg for mange år siden fik ansvar for hebraiskundervisningen på DBI, havde jeg en vision om at ændre hebraiskundervisningen, så sproget ikke bare var et uddannelseskrav uden nogen praktisk værdi. Jeg tænkte, at hvis vi tog afsæt i bibelteksten og fortolkningen, ville det motivere de studerende til ikke blot at slide med sproget, men også få lyst til at lære det, og måske også gøre brug af sproget. Jeg vidste, at det kun kunne lykkes, hvis vi udviklede digitale løsninger.

Det tog mange flere års arbejde, end jeg lige dengang havde regnet med, men nu ser vi de første modne frugter af den mangeårige indsats. Fremover forventer vi at tage de studerende med på intensivkursus i Jerusalem, så de får sproget og kulturen endnu dybere ind under huden.

___________________________________________

Udtalelser fra brugerne:

 

 

 

URL: https://dbi.edu/hebraisk-kan-godt-laeres/