AFLYST: Mands Minde-foredrag og årsmøde

AFLYST: Mands Minde-foredrag og årsmøde

Kom til spændende Mands Minde-foredrag ved Kurt Dalsgaard og efterfølgende årsmøde. Alle er hjerteligt velkomne!

Ellen Lodahl Pedersen,  

Mands Minde-foredraget ved Kurt Dalsgaard er et tilbageblik på sit virke på DBI gennem 22 år. Om foredraget siger han selv:

”I mit  Mands Minde-foredrag fortæller jeg om 22 års ”ægteskab” med DBI. Blandt andet vil jeg komme ind på overvejelser om fusion mellem MF og DBI. Skal DBI være en bibelhøjskole eller en forskningsinstitution? DBI har været banebrydende for tværkulturel teologiuddannelse, men uddannelsen er ikke specielt for ydremissionærer, men i lige så høj grad for kirkelige medarbejdere i Danmark . Uenighed om, hvorvidt DBI uddanner til folkekirken eller til frimenigheder. Og endelig noget om DBI som fødselshjælper for Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).”

Se hele programmet her:Årsmødeprogram 2020

 

URL: https://dbi.edu/events/event/mands-minde-foredrag-ved-kurt-dalsgaard-og-aarsmoede/