Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Studievejledning

Har du spørgsmål om uddannelse, optagelse eller studieforløb, så læs studiehåndbogen eller kontakt studiekoordinator.

Studievejledning

Studieplan efterår 2017

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk).

Studiehåndbog FIUC-DK 2017-2018

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer, samt brug af Studentweb og Fronter.

Studiekoordinator

Peter Funch Kofod
Studiekoordinator på FIUC-DK

studiekoordinator@dbi.edu
Tlf.: 33 69 55 21
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.

Træffes tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.
Studiekoordinatoren fungerer generelt som studievejleder, men de enkelte faglærere hjælper gerne med vejledning i forbindelse med opgaveskrivning, pensumvalg eller spørgsmål i det hele taget indenfor deres respektive fag. Se de enkelte faglærere nedenfor.

Undervisere

Carsten Elmelund Petersen
Lektor i systematisk teologi på FIUC-DK og DBI

cep@dbi.edu
Tlf.: 33 69 55 27
Læs mere

Uddannelse:

·        Automekaniker 1973.

·        Maskiningeniør fra Helsingør Teknikum 1982.

·        Cand. theol. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1991.

·        Ph.D. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1995.

Forskningskompetence:

·        Forskningsstipendiat Forskerakademiet 1992-1993

·        Studieophold ved Det teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo 1992-1993.

·        Ph.D. 1995

·        Norsk førsteamanuensis 2002

·        Dansk lektor 2002

Arbejdserfaring:

·        Adjunkt i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut 1993-2002.

·        Lektor i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut fra 2002.

·        Studieleder ved Dansk Bibel-Institut/University of Wales 2010-2012.

·        Konstitueret sognepæst i Den danske Folkekirke 2015 (4½ måned)

·        Førsteamanuensis ved Fjellhaug International University College fra 2012.

·        Leder af konference for systematisk teologi i Hellsjön-fællesskabet

Fagområder:

·        Systematisk teologi

·        Teologisk etik

·        Tværkulturel etik

·        Filosofihistorie

·        Tolkning af Jesu døds betydning

 

Udgivelser:

Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten! Til de danske

biskopper vedrørende kirkelig velsignelse af homoseksuelle par, (Fredericia: Kirkelig Forening

for den Indre Mission i Danmark, m.fl. 1996).

 

Carsten Elmelund Petersen: Troens gerning. Forholdet mellem tro og gerning i vækkelses- og

universitetsteologien i Norge omkring 1814 med særligt henblik på det danske

udgangspunkt, (Oslo: Solum Forlag 1997).

 

Carsten Elmelund Petersen (red.): Troen, teksten og konteksten - Festskrift til Torben Kjær,

(Hillerød: LogosMedia 2009).

 

Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! - En kritisk

rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia:

Forlagsgruppen Lohse 2015), E-bog.

 

Artikler:

Carsten Elmelund Petersen: Porvoo-dokumentet - fremskridt eller tilbageslag?

Præsteforeningens Blad 1995/9, pp. 190-194.

 

Carsten Elmelund Petersen: 'TRO OG DYDIGHED Hans Nielsen Hauge mellem

oplysning og pietisme - med særligt henblik på fangenskabsårene 1804-1814',

Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, 1/1996, pp. 3-21.

 

Carsten Elmelund Petersen: Etik mellem Luther og Barth. En analyse og vurdering af N.H.

Søes teologiske etik, Dansk Teologisk Tidsskrift 2/1996, pp. 106-124.

 

Carsten Elmelund Petersen: Luthersk nej til Porvoo i Danmark,

Fast Grunn 6/1996, pp. 364-368.

 

Carsten Elmelund Petersen: Homoseksualitet og biseksualitet - et umage par. En kritisk

analyse af 25 års dansk kirkelig debat om homoseksualitet,

i Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten, Fredericia

1996, pp. 7-39.

 

Carsten Elmelund Petersen: Ordets og Åndens etik. En analyse af Leiv Aalens etik,

Tidsskrift for Teologi og Kirke 1/1997, pp. 1-23.

 

Carsten Elmelund Petersen: Apologetikkens mulighed og begrænsning - belyst ud fra Erik

Pontoppidans spænding mellem pietisme og oplysning,

i: Teologi for tanken og troen. Festskrift til Aksel Valen-Sendstad 65 år, Aarhus 1997,

pp. 163-179.

 

Carsten Elmelund Petersen: Troens etik - Et bidrag til debatten om skabelsesetik og/eller

gudsrigeetik - belyst ud fra Erik Pontoppidans teologi,

Nemalah 3.-4./1997 (Særudgave i anledning af DBI's 25-års jubilæum), København 1997,

pp. 3-24.

 

Carsten Elmelund Petersen: Hans Nielsen Hauge - Én kaldsoplevelse blandt flere,

Fast Grunn 6/1997, pp. 380-385.

 

Carsten Elmelund Petersen: Viljen, troen og dyden - Om den danske oplysnings indflydelse

på Hans Nielsen Hauge, Præsteforeningens Blad 1998/25, pp. 566-574.

 

Carsten Elmelund Petersen: Livets bud og etikken,

Fast Grunn 1998, pp. 246-249.

 

Carsten Elmelund Petersen: Etik i Gisle Johnsons kølvand - status ved et 100årsjubilæum,

Tidskrift for Kirke, Religion og Samfunn 1/2000, pp. 75-81.

 

Carsten Elmelund Petersen: Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren – En vurdering af den

endelige version af et katolsk-luthersk dokument, i: Lars Jensen, Peter Olsen og Jens Jørgen

Rasmussen (red.): Teologi med hjertet – Festskrift til Niels Ove Vigilius, (København: Dansk

Bibel-Institut 2001), pp. 142-156

 

Carsten Elmelund Petersen: Etiske love, juridiske love, ceremonielle love og renhedsforskrifter

–       systematik, sammenhæng eller sammensurium i Moseloven? http://www.see-j.net/  →

Hiphil → vol.1 (2004) → Conference Papers (pp.1-10).

 

Carsten Elmelund Petersen: Frygt og Bæven – Om det eksegetisk holdbare og udfordrende i

Søren Kierkegaards brug af beretningen i Genesis 22,

http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-9).

http://www.see-j.net/Default.aspx?tabid=121

 

Carsten Elmelund Petersen: Helliggørelsen – Sejr over synden?

http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-7).

http://www.see-j.net/Default.aspx?tabid=121

 

Carsten Elmelund Petersen: Det kristne liv på jorden, i: Sverre Bøe (red.): Teologen Carl Fr.

Wisløff – En antologi hundre år etter hans fødsel, (Oslo: FMH-forlaget 2008), pp. 99-111.

 

Carsten Elmelund Petersen: Kaldet til etik – Hverdagens etik ifølge Assessor Wilhelm, i: Troen,

teksten og konteksten - Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009), pp. 251-276.

 

Carsten Elmelund Petersen Samkønnet sex i historisk lys (38 sider)

Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/110/97

 

Carsten Elmelund Petersen: Hyperåndelighed uden jordforbindelse - Om samkønnet sex – og

slægtens og åndens samhørighed (27 sider)

Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/111/98

 

Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Høringssvar til Rapporten om folkekirken og

registreret partnerskab (6 sider). DBI hjemmeside:

http://www.dbi.edu/Portals/0/Containers/DBI%20udtalelser/Hoeringssvar%20fra%20DBI%20og%20MF.pdf

 

Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Et dramatisk skridt med alvorlige

konsekvenser, kronik Kristeligt Dagblad 14. december 2010.

 

Carsten Elmelund Petersen: Imod skabelsen, Bibelen og bekendelsen! - Om Folkekirken og

registreret partnerskab, december 2010 (14 sider)

Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/120/107

 

Carsten Elmelund Petersen Fra Jordrystelsen til evighedens forandring

i: Villy Jakobsen m.fl. Søren længe leve! 10 taler til en 200-dårig,

(Fredericia: Logosmedia 2013), pp. 83-90.

 

Carsten Elmelund Petersen: Sort etik med transkontekstuel inspiration,

Dansk Teologisk Tidsskrift 3/2013, pp. 21-39.

 

Carsten Elmelund Petersen: Kampen for humanitet – Befrielsesteologiens udvikling med fokus på

Allan Boesaks sorte etik, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 03-04/2013 pp. 303-314.

 

Carsten Elmelund Petersen: Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards

Kjerlighedens Gjerninger, Theophilos vol. 6, nr 2/2013, pp. 33-47.

 

Carsten Elmelund Petersen: For fællesskabet! Et afrikansk element i den sorte befrielsesetik

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap nr 3 2014 – Årgang 68, pp. 131-148.

 

Carsten Elmelund Petersen: Magt på godt og ondt – og Black Power,

Theophilos vol. 8 nr. 2, 2015, pp. 145-159.

 

Carsten Elmelund Petersen:  Tiden som missionsteologisk problem – lineær eller cyklisk?

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 1/2015, pp. 21-37.

 

Carsten Elmelund Petersen: Küngs globaletik – universel eller blot transkontekstuel?

i: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole.  Festskrift til

Arne Redse, (Kristianssand: Portal Forlag 2015), Kyrkjefag Profil nr. 24, pp. 154-168.

 

Carsten Elmelund Petersen, Henrik Højlund, Flemming Baatz Kristensen, Børge Haahr

Andersen og Hans-Ole Bækgaard: Skal frihed for nogle medføre tvang for andre?

kronik i Kristeligt Dagblad 4. november 2015.

 

Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! - En kritisk

rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia:

Forlagsgruppen Lohse 2015), pp. 1-55. E-bog (gratis) Tilgængelig på:

http://lohse.dk/kaerligheden-glaeder-sig-ikke-over-uoverensstemmelse.html

Finn Aa. Rønne
Lektor i kirke-og missionshistorie på FIUC-DK og DBI, dr. theol.

finn@dbi.edu
Tlf.: 33 69 55 22
Tlf.: Privat: 56 48 28 85
Læs mere

Uddannelse

1978           Studentereksamen fra Rønne Statsskole.

1990           Praktisk-teologisk uddannelse ved Pastoralseminariet i København.

1991           Teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet.

1991-1994  Ph.d.-studerende ved Københavns Universi­tet.

2002           Dr.theol. fra Københavns Universitet.

2002           Adjunkt Pædagogisk Uddannelse.

 

Ansættelser

1980           Lærervikar på Løgumkloster Efterskole.

1982           Lærervikar på Hedemølle Efterskole.

1991-1995  Kandidatstipendiat ved Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet.

1998-2002  Lektorvikar i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.

2002-          Lektor i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.

2002           Amanuensis ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2012-          Førsteamanuensis i Kirke- og Missionshistorie ved Fjellhaug International University College, Denmark.

2008-2014  Gæstelærer på Luthersk Missions Højskole.

2008           Konstitueret sognepræst ved Ny Kirke, Bornholm.

2009           Konstitueret sognepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm.

2011           Konstitueret rektor ved Dansk Bibel-Institut

2010-          Gæstelærer på Ethiopian Graduate School of Theology.

 

Specialisering

1986-1988  Specialeafhandling i dogmatik: "C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggørelse. Lærte C.O.Rose­nius universel retfærdiggørelse?"

1988           Studieophold ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

1988           Deltagelse i udvidet kursus i missionsvidenskab ved Uppsala Universitet.

1988-1994  Arkivstudier hos forskellige kirker og missionsselskaber i Sverige, Canada, Finland, Norge, USA og Etiopien.

1983           Feltarbejde i Etiopien og Kenya.

1989           Feltarbejde i Etiopien.

1989           Besvarelse af prisspørgsmål i afrikansk kirkehistorie: Ato Birru Dubales uafhængige kirkebevægelse i Wolaita, Etiopien. Belønnet med Kø­benhavns Universitets guldmedalje.

1992           Studieophold ved Northwestern University (USA), Program of African Studies.

1992-1994  Studieophold i Etiopien med sprog- og litteraturstudier ved Addis Ababa University og feltarbejde i det sydlige Etiopien.

2002           Doktordisputats med titlen ’Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974.’

 

 

Tillidshverv

1983-1995  Medlem af Landsledelsen for Kristelig Forbund for Studerende.

1985-          Prædikant i Evangelisk Luthersk Missionsforening.

1985-1987  Ansvarshavende redaktør for Nemalah, Dansk Bibel-Instituts studentermagasin.

1990-1994  Næstformand for Kristeligt Forbund for Studerende.

1994-1995  Formand for Kristeligt Forbund for Studerende.

2004           Specialevejleder ved Center for Afrikastudier, Københavns Universitet.

2010-2012: Lærerrådsformand på Dansk Bibel-Institut.

2012-          Ulønnet hjælpepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm

 

Medlemskaber

 • Helsjösamarbejdet (Menighedsfakultetet i Århus, Fjellhaug International University College, Theological Institute of Finland, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut).
 • NORDVECK (Nätverket för nordisk väckelsehistorisk forskning).

 

Personligt

Gift med Oddrun Aasebø Rønne (1996).
Far til Jonas (2003), Silas (2004) og Nathanael (2005)

 

Publikationer

1990: C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggoerelse. Dansk Bibel-Institut, København.

1994-2001: Artikler om Etiopien i Den Store Danske Encyklopædi.

1997: The Scramble for Southern Ethiopia. Sammenstød mellem protestantiske missionsselskaber i Etiopien, Misjon og Teologi. Årsskrift for Misjonshøgskolen, 34-55,

Stavanger

1997: ‘Christianity in the Dynamics of South Ethiopian Societies and Cultures: Kambbaata-Hadiiyya’ i Fukui, K., Kurimoto, E., and Shigeta, M. (Eds.), Ethiopia in Broader Perspective: Papers of the XIIIth International Conference of Ethiopian Studies, Volume III, 133-148, Kyoto.

2002: Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974, Akademisk Forlag, København.

2006: ‘Brydninger mellem pietistisk og herrnhutisk vækkelseskultur, belyst ud fra C.O.Rosenius’ syn på læren om universel retfærdiggørelse’ i Ekstrand, Sixten (ed.), Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden, 42-51, Åbo.

2006: ‘Hvad er fremtiden for kristen teologisk forskning og undervisning i Danmark?’ Jakob Olsen, Finn Aasebø Rønne og Jens Bruun Kofoed, Præsteforeningens Blad, nr.42.

2007: ‘Kolonialisme og mission i Sydetiopien’, 1066 - Tidsskrift for Historie, nr.2.

2009: ’Dåb og omvendelse - i spændingen mellem teologisk tradition, afrikansk kultur og det bibelske materiale’ i Børge Haahr Andersen, Peder Østergaard Jensen og Carsten Elmelund Petersen, Troen, teksten og konteksten. Festskrift til Torben Kjær. København.

2013: ‘Conversion and proselytisation in Southern Ethiopia – a historical and comparative perspective’ in Ficquet, E. and Hassen, Ahmed (Eds.), Movements in Ethiopia, Ethiopia in Movement: Proceedings of the 18th International Conference of Ethiopian Studies [= PICES18]. Addis Ababa, CFEE – IES.

Jakob Olsen
Lektor i religionsfilosofi på FIUC-DK

jo@dbi.edu
Tlf.: 33 69 55 26
Læs mere

Go to English version
Gå til liste over Jakob Olsens online tilgængelige resurser


[clip url="http://youtu.be/pUkUm3NTuHU"]

Curriculum Vitae                Jakob Valdemar Olsen

 

Education – Uddannelse

1992              BA (in Theology) University of Copenhagen, Denmark

1992-93         Study at Westminster College, Cambridge

1995              MA (in Theology) University of Copenhagen, Denmark. MA-thesis: Falsification and Theology, with special respect to Karl R. Popper, Søren Kierkegaard, and Wolfhart Pannenberg

2000              PhD University of Cambridge, England, Anthropology and Ethics in the writings of John Henry Newman and Søren Kierkegaard

2003              Adjunktpædagogikum (course in pedagogy required for university teachers in Denmark)

 

Employments – Ansættelser

2000-             Ordained Pastor in The Established Church in Denmark

2000              Teaching Assistant in Theology, University of Copenhagen, Denmark

2000-01         Teaching Assistant in Theology, Copenhagen Lutheran School of Theology, Denmark

2001-2015     Assistant Professor in Theology, Copenhagen Lutheran School of Theology, Denmark

2015-             Associate Professor in Theology, Copenhagen Lutheran School of Theology, Denmark

 

Specialisation – Forskningsprojekter

1996-1999     PhD-studies at University of Cambridge.

1998              Scholar in Residence at The Kierkegaard Library at St. Olaf College, USA

 

Books – Bøger

Kristendom og vestlig tænkning (2007, Credo).

Kierkegaard, kærlighed og kristendom (2008, Credo).

Pligten at elske (2011, LogosMedia).

Forsvarlig gudstro? (2012, LogosMedia).

 

Articles – Artikler

1994              Videnskabsteori, Nemalah, Denmark

1995              Eksistentialisme, Til Tro, Denmark

1997              Antropologi og rationalitet hos John Henry Newman og Søren Kierkegaard, ICHTYS, Denmark

2000               Modernistisk postrationalisme, Nemalah, Denmark.

2002              Mennesket på tronen – og ned fra den igen, Til Tro, Denmark

2003              Kierkegaard og fortabelsen, Præsteforeningens Blad, Denmark

2003              Kierkegaard gentaget, Præsteforeningens Blad, Denmark

2004              Gud og religion, DBI-posten, Denmark

2005              Bibelsyn, videnskabelighed og forudsætninger i teologien, DBI-posten, Denmark

2006              Luthersk spiritualitet, DBI-posten, Denmark

2006              Kierkegaards etik – Løgstrups kritik, ICHTYS, Denmark

2006              Hvad er fremtiden for kirkelig teologisk forskning og undervisning i Danmark?, Præsteforeningens Blad, Denmark

2006              Det fundamentale i kristendommen, Københavns Stifts Årbog, Denmark

2007              Radical Orthodoxy som en fare for ortodoks teologi, ICHTYS, Denmark

2007              Kristendom og vestlig tænkning. Intro til filosofihistorie, Credo Forlag, Denmark

2008              Kierkegaard, kærlighed og kristendom, Credo Forlag, Denmark.

2008              Kierkegaard, kærlighed og kristendom, Kristeligt Dagblad, Denmark.

2008              Hvordan læse Bibelen i dag?, DBI-posten, Denmark.

2009              Sociologi, rationalitet og teologi: Habermas og Kierkegaard, Troen, teksten og konteksten, LogosMedia, Denmark.

2009               Synd og skabelse i forkyndelsen, Budskabet, Denmark.

2010               Mange veje til Gud?, DBI-posten, Denmark.

2010               Livet og alle dets goder er en gave fra Gud, Ti teser, Lohse, Denmark.

2010               Er troen irrationel og derfor privat?, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Denmark.

2010               Gudløse hjerner, Budskabet, Denmark.

2010               Heil in allen Weltreligionen?, Scandinavien Evanagelical E-Journal for New Testament Studies.

2010               Menneskesynet hos Kierkegaard, Budskabet, Denmark.

2011               Forskningsfrihed, kulturpluralisme og nationalstat. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Denmark.

2011               Sekularismen synger på sidste vers, kronik, Kristeligt Dagblad.

2011               Apologetikkens nødvendighed og mulighed i det 21. århundrede, Nordisk Teologi, Denmark.

2012              Moderne ledelse og det fleksible menneske, Budskabet, Denmark.

2012              Videnskabens muligheder og begrænsninger, Til Tro, Denmark.

2013              Naturalisme, etik og offentlig fornuft, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Denmark.

2013              Helhed, spændinger og modsætninger. En besindelse i teologi og filosofi, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Denmark.

2013              Tro og fornuft hos Søren Kierkegaard, Theofilos, Norge.

2013              Søren Kierkegaards passion, MF-bladet, Denmark.

2013              John Henry Newman and Atheism, Scandinavian E-Journal.

2014              Søren Kierkegaard, argumenter og objektivitet, Theofilos, Norge.

 

Boganmeldelser - Reviews

2003              Tenkningens fundamenter, Aksel Valen-Sendstad (Aarhus: Kolon, 2003), i Nemalah, Denmark.

2011              Den nye Gud, Niels Grønkjær (København: Anis, 2010), i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Denmark.

2012               Ideer om et universitet, Jens Erik Kristensen et.al. (Aarhus: Aarhus Universitets Forlag, 2007), i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Denmark.

2015              How (Not) to Be Secular. Reading Charles Taylor (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.

2015              The Oxford Handbook of Kierkegaard, red. John Lippitt & George Pattison (Oxford: Oxford University Press, 2013), i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.

Jens Bruun Kofoed
Professor i Gammel Testamente på FIUC-DK og DBI

Jonas Kjøller-Rasmussen
Latinlærer - cand.theol.

Kristian Mogensen
Missionslærer på FIUC-DK og DBI, MA i missiologi

km@dbi.edu
Tlf.: 33 69 55 13
Læs mere

Personligt

1955                  Født som tredje af fire søskende i Vostrup, Vestjylland, Danmark, 30. januar.
1981                  Gift med Merete Sode Nielsen i Aakirke, Bornholm, Danmark, 21. marts.
1982-1992        Far til Michael (1982), Kenneth (1985), Thomas (1987) og Christina (1992).

Uddannelse

1973                  Landbrugets grunduddannelse fra Borris Landbrugsskole.
1975                  Landbrugets lederuddannelse fra Hammerum Landbrugsskole.
1983                  Missionær diplom fra Luthersk Missionsforenings Missionsskole, Hillerød.
2002                  Master i teologi fra Misjonshøgskolen i Stavanger, Norge.

Ansættelser

1972-1978       Landbrugsmedhjælper, tre ansættelser.
1976                  Soldat ved Hvorup Kaserne, Nr. Sundby.
1979                  Litteraturmissionær i Luthersk Mission.
1982                  Evangelist i Helsingør for Luthersk Mission.

1983-1996       Missionær i Etiopiens Evangeliske Kirke Mekane Yesus (EECMY), udsendt af Luthersk Mission.

1984-1987       Bibelunderviser, præst og udviklingskoordinator i Galta distrikt.

1988-1992       Bibelskolelærer, præst og koordinator af TEE, evangelisering og kirkebyggeri i Sollamo distrikt.

1993-1995       Leder af Southwest Synod Bible School, Gidole (to-årig evangelistuddannelse).

1995-1996       Lærer ved Pastors Degree Course i Central Ethiopian Synod, Addis Abeba.

1996-1998       Anlægs- og installationsmedarbejder ved GPV International A/S, Tarm.
1998-2004       Lærer ved Luthersk Missions Missionsskole, Hillerød / København.
2004-2006       Leder af Luthersk Missions Missionsskole, København.
2006-                 Missionslærer ved Dansk Bibel-Institut, København.

2012-                 Gæsteunderviser ved Tabor Evangelical College, Hawassa, Etiopien.

2012-                 Høgskolelektor i missiologi ved Fjellhaug International University College, København.

Specialisering

2002                  M. Phil.: The Bible School as a tool in mission strategy: An investigation of the role of Bible schools in South Ethiopia with special emphasis on the EECMY South West Synod Bible schools.

 

Erfaring med undervisning, eksamen og supervision

1993-1995        Undervise og eksaminere i NT-bibelfag (Romerbrevet og 1. Timoteus) og Engelsk, desuden vejleder i Pastoral praksis og mentor for studenter ved evangelistuddannelse ved EECMY SWS Bible School i Gidole, Etiopien. Operationelt sprog: Amharisk.

1995-1996        Undervise og eksaminere i Romerbrevet, 1. Timoteus, Hermeneutik, Homiletik og Nyreligiøse bevægelser ved ’Central Ethiopia Synods Pastors Degree Course’ i Addis Abeba, Etiopien. Operationelt sprog: Engelsk.

1998-2005        Undervise, eksaminere og give opgavevejledning i en række diplomakurser: Antropologi, Tværkulturel kommunikation, Kulturmøde, Missionshistorie, Missionsstrategi, GT-bibelfag (2. Mosebog, Amos) og NT-bibelfag (Romerbrevet, Efeserbrevet, 1. Timoteus). Ved Luthersk Missions Missionsskole i Hillerød / København

2003-2006        Undervise og eksaminere i kurser på bachelorniveau: Bibelsk basis for mission, Mission i kulturel og religiøs kontekst og Konfessionskundskab & økumenik. Kurserne var tilbud til bachelorstuderende som var optaget ved Misjonshøgskolen i Stavanger, Norge.

2006-                 Undervise, eksaminere og give opgavevejledning i en række fag på bachelorniveau: Antropologi, Interkulturel kommunikation, Bibelsk basis for mission, Kontekstuel missiologi og Verdensreligioner. Fra 2006-2012 var kurserne integreret i bachelorprogrammet akkrediteret af University of Wales, og har siden august 2012 været en del af bachelorprogrammet ved Fjellhaug International University College i Oslo, Norge.

2006-                 Mentor for 3-4 studerende pr år ved Dansk Bibel-Institut.

2006-2012       Hovedansvarlig for flere toårige praktikforløb for bachelorstuderende ved Dansk Bibel-Institut. Jeg har været faglig leder, har undervist i pastoral og tværkulturel ledelse, har superviseret studenternes pastorale og tværkulturelle praksis, og har været mentor for deres personlige og spirituelle dannelse.

2008-2012        Hovedansvarlig for tilrettelæggelse af undervisning og program, og deltage og supervisere to faglige og tværkulturelle studierejser á tre uger til Etiopien for bachelorstuderende ved Dansk Bibel-Institut. Jeg har faciliteret refleksion on location, haft opfølgende faglig refleksion og supervision af opgaveskrivning.

2012                  Er med i NMM+, et program for åndelig formation og kristent lederskab, som Dansk Bibel-Institut tilbyder studerende.

2012-                 Undervise og eksaminere i kurser i Antropologi og Interkulturel Kommunikation på diploma og bachelorniveau ved Tabor Evangelical College i Hawassa, Etiopien. Operationelt sprog: Engelsk suppleret med Amharisk.

 

Tillidshverv

1987-1992        Facilitator og underviser i Theological Education by Extension Award Programme (TEE) i Sollamo, Etiopien.

1989-1992        Facilitator for kirkebogsføring i EECMY South Ethiopia Synod, Etiopien.

1990-1992        Team underviser i Christian Maturity Programme, EECMY South Ethiopia Synod, Etiopien.

1994-1996       Styremedlem i Field Committee for Norsk Luthersk Missionssamband i Etiopien.

1997-1998       Prædikant i Luthersk Mission Vestjylland.

1997-1998        Formand for Luthersk Mission i Tarm.

1998-                 Prædikant i Luthersk Mission Nordsjælland.

2000-                 Gæsteunderviser i Immanuel Church i København (amharisk talende migrantkirke).

2002-2008       Bestyrelsesmedlem i Tværkulturelt Center, København.

2003-                 Facilitator i debat om kristendom og bibel, Hundested.

2004-                 Medlem af TKM-udvalget, udvalg for DBI og samarbejdende organisationer

2016-                 Medlem af prædikantudvalg for Luthersk Mission Nordsjælland

 

Medlemskab af videnskabelige selskaber

American Society of Missiology (ASM).

Dansk Missionsråds Studieudvalg (DMR).

Helsjön Fællesskabet (Finlands Teologiska Institut i Helsinki, Fjellhaug Internationale Høgskole i Oslo, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut i København, Menighedsfakultetet i Århus)


Akademisk og administrativt arbejde

Jeg har organiseret følgende seminarer, kurser og temadage

 • Arbejdsseminarer om Tilgivelse i kontekster ved Dansk Bibel-Institut (DBI) og Luthersk Missions Missionsskole (LMM), 1.-2. marts 2004, seminarer i flere kontekster; jura, psykologi, islam (flere oplægsholdere, bl.a. Paul Leer Salvesen).
 • Kompaktkursus i Tværkulturel Kommunikation ved DBI og LMM, 14. – 18. juni 2004 (Hans Aage Gravaas, Øyvind Aadland).
 • Kursus om Mission og menneskesyn ved LMM, 29. nov. – 3. dec. 2004 (flere undervisere)
 • Kompaktkursus om World view and world viewtransformation ved DBI og LMM, 20.-24. juni 2005 (Paul Hiebert).
 • Kurser i Missionærforberedelse ved DBI, juni 2007, juni 2008, juni 2009 og juni 2010, tre ugers kurser (flere undervisere).
 • Kurser i Tværkulturelt Lederskab ved DBI, sept. 2007 og april 2012 (Ph.d. Knud Jørgensen); okt. 2008 (Jørn Lemvik).
 • Temadag om Kommunikation og bibeloversættelse ved DBI, oktober 2009 (Iver Larsen, Wycliffe)
 • Temadag om Nordkorea: Hovedlinjer i kirke- og missionshistorie og Kristen i spænding mellem vidnetjeneste og socio-politisk engagement, april 2010 (Kim Sang Hun, Tim Peters)
 • Temadag Gud bevæger sig – gør vi? Temadagen var opfølgning på missionskonferencen i Cape Town 2010 og var arrangeret af DBI i samarbejde med Dansk Missionsråd, Evangelisk Alliance og DBI-samarbejdsorganisationer, maj 2011 (oplægsholdere David Zac, Rolf Kjøde m.fl.)
 • Jeg har planlagt og været koordinerende leder af to tre ugers studieture til Etiopien for DBIs bachelorstuderende, august 2005 og februar 2008
 • Siden 2002 har jeg i regi af TKM-udvalget ved DBI organiseret TKM-arrangementer og inspirationsbesøg ved internationale kirkefolk og samarbejdende organisationers internationale missionærer.
 • Siden 2006 har jeg fungeret som TKM-udvalgets referent med ansvar for tilrettelæggelse af dagsorden.
 • Siden 2005 har jeg været involveret i beskrivelsen af DBIs bachelorprogram, akkrediteret ved University of Wales (2006-2012) og ved Fjellhaug Internationale Høgskole (2012-).
 • 2006-2012 Ansvarlig koordinator af tværkulturel og pastoral praksis for bachelorstuderende.
 • Jeg har omfattendeadministrativ erfaring fra en række ansættelsesforhold og tillidshverv (se ansættelser og tillidshverv)

 

Udgivelser

 • Bogbidrag

1994 Ledt på rette veje, i Ud i al verden, Luthersk Missionsforenings Missionsskole, Hilleroed
1998 Somalierne: Glemt - men ikke af Gud!, i Høsten er stor, Dansk Luthersk Forlag, Hilleroed

 • Artikler

1987 Oplæring gennem sang, Budskabet

1989 Nye kirker i nye landsbyer, Missionsvennen

1993 Sollamo – et hjørne af Guds rige i Etiopien, Båndet

1995 Oplæring - et fælles ansvar og enhver kristens ret, Budskabet nr. 1
1995 Er de tomme pladser alene Guds ansvar? Missionsvennen nr. 18
1996 Udfordringer netop nu i Etiopien, Missionsvennen nr. 8
2002 Missionærrekruttering, Tro & Mission

2003 Folkeslagenes håb, Tro & Mission nr. 11
2003 Mellem Bibelens autoritet og subjektiv forståelse, Budskabet nr. 4
2003 Verdensmissionen i dag, www.lmu.dk
2004 Mission på seks kontinenter, DBI-posten nr. 3, marts
2006 Guds smerte at mennesker går fortabt, Tro & Mission nr. 6 (kronik)

2006 Hvorfor drive ydremission? Tro & Mission nr. 8
2007 Missionsudfordringen frem mod Jesu genkomst, Budskabet nr. 2
2007 Missionsutmaningen fram till Jesu återkomst, Begrunda, nr. 2

2011 Evangeliet til resten af verden, DBI-posten nr. 3, marts

2011 DBIs missionale profil, DBI-posten nr. 6, august

2013 Jesus er sejrherre, DBI-posten nr. 5, september

2014 De unåedes evangelium – det koster, Budskabet nr. 1

2015 Uanselig og uovervindelig, DBI-posten nr. 4, september

 

Nicolai Techow
Førsteamanuensis i Ny Testamente på FIUC-DK og DBI

nt@dbi.edu
Tlf.: 33 55 69 24
Læs mere

Uddannelse

1986-1987         Student ved West Valley High School, Californien, USA
1990                  Matematisk-fysisk student fra Haderslev Katedralskole
1990-1991         Student på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC)
1992-2000         Stud. theol. ved Københavns Universitet
1996-1997         NT-studier ved Trinity Evangelical Divinity School
2000                  Cand. theol. fra Københavns Universitet
2004                  Ph.d. fra Københavns Universitet (Ny Testamente).

Ansættelser

2000-2003         Ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2004                  Kundekonsulent i Excellent SNT

2004-08            Studiekoordinator ved Dansk Bibel-Institut

2006-                 Adjunkt i Ny Testamente ved Dansk Bibel-Institut

2012-                 Førsteamanuensis i Ny Testamente ved Fjellhaug International University College - DK

Specialisering

1996-97              NT-studier ved Trinity Evangelical Divinity School
1996-97              Speciale om "Paulus' teologi om loven i Rom 1:18-3:20"
1998-99              Prisopgave om "Covenant Theology in Paul's Letters"
2000-03              Ph.d.-studier ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (Afhandling: "'Sinners' and 'Works of Law' in Galatians 2:15-21 - A Study in Paul's Line of Thought")

Tillidshverv

1998-                 Prædikant i Luthersk Missionsforening, Københavns Afdeling
2001-                 Prædikant i Københavnerkirken
2006-2010         Præst i Københavnerkirken
2012-14             Lærerrådsformand ved DBI
2013-14             Forskningskoordinator ved FIUC-DK

 

Medlemskaber

Evangelical Theological Society

Helsjön-samarbejdet

Society of Biblical Literature

 

Personligt

Gift med psykolog Maria K. Techow (f. Pedersen)

Far til Judith, Christoffer, Johannes og Adam.

 

Fagfællevurderede publikationer – Peer review publications

”Guds forsyn og det onde i NT” Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014, pp. 287-309.

Anmeldelser i videnskabelige tidsskrifter – Reviews in scholarly journals

Review of Jesus’ Blood and Righteousness. Paul’s Theology of Imputation, by B. Vickers, SEE-J 1 (2010): 22-27

Artikler - Articles

”En vurdering af Raniero Cantalamessa's teologi” (medforfatter: Jens Bruun Kofoed). Nordisk Teologi 1 [http://www.see-j.net/nt] (2006).

”Når de slås i det vilde vesten”. DBI-posten. August, 2008.

«N.T. Wright’s Paulussyntese. En eklekstisk præsentation og evaluering», Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36 (2009): 59–72.

Foredrag – Papers

”Guds suveræne forsyn og det onde i NT”. Foredrag ved konference om Guds forsyn og det onde, København 29-30. November, 2013. http://moodle.dbi.edu/pluginfile.php/1315/mod_folder/content/0/NicolaiRafaelTechow.mp4?forcedownload=1

”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen : opstandelseshåbet hos Paulus”. Foredrag ved Teolkursus på Menighedsfakultetet, Århus, 18. januar, 2011.

Prædikener – Sermons

Der henvises til: http://www.kbhkirken.dk/kilder.html

Andet - Other

Paulus' teologi om loven i Rom 1:18-3:20. En Undersøgelse af Paulus' lovforståelse i Rom 1:18-3:20 med udgangspunkt i E.P. Sanders' og H. Räisänens fortolkninger. København: Arken Tryk: 1998. (opr. speciale ved KU).

Covenant Theology in Paul's Letters (guldmedaljebelønnet prisafhandling), 1999.
En ny menighed--en ny mulighed. Initiativ til dannelse af en evangelisk luthersk frimenighed i København (flere forfattere), København: Eget Forlag, 2000
"Det altafgørende håb - om Paulus og lyset forude" i Med håb (flere forfattere). København: Credo, 2001.
'Sinners' and 'Works of Law' in Galatians 2:15-21 - A Study in Paul's Line of Thought (ph.d.-afhandling), 2003.

” Kære Dansk Oase – Hvor står I? – et delvist og foreløbigt responsum ad responsum” Åbent brev til Dansk Oase, offentliggjort på http://e.dbi.edu/file.php/1/NRT/20070828_Kaere_Dansk_Oase_-_Hvor_staar_I.pdf

Nicolai Winther-Nielsen
Professor i Gammel Testamente og Informationsteknologi på FIUC-DK og DBI

nwn@dbi.edu
Tlf.: 33 69 55 28
Tlf.: Privat: 51 34 79 29
Læs mere

Go to English version
Gå til liste over online tilgængelige resurser


Uddannelse

 • 1975 One-Year Program ved Hebrew University of Jerusalem, Israel
 • 1978 Bifagseksamen i assyriology, Københavns Universitet
 • 1982 Cand. Theol, Københavns Universitet
 • 1986 Tekstlingvistiske studier ved University of Texas in Arlington, USA
 • 1995 Doktorgrad i Gammel Testamente eksegese, Lunds Universitet

Ansættelser

 • 1976-1982 Timelærer i Gammel Testamente ved DBI
 • 1982-1991 Adjunkt i Gammel Testamente ved DBI
 • 1990-1994 Svensk statsstipendium til doktorgradsstudier ved Lunds Universitet.
 • 1991-1992 Adjunkt i Gammel Testamente ved Menighedsfakultetet i Århus
 • 1992-2002 Lektor i Gammel Testamente ved Menighedsfakultetet i Århus
 • 2002 Konstitueret sognepræst ved Emdrup Kirke
 • 2002-2014 Lektor ved DBI
 • 2002-2008 Ekstern lektor i Multimedier, Aalborg Universitet
 • 2007- Ulønnet meddirektør i software og multimediefirmaet 3BM
 • 2009-2014 Ekstern lektor i datalingvistik, e-læring og Persuasivt Design, Aalborg Universitet
 • 2010-2013 Deltidsansat forsker ved Aalborg Universitet for EuroPLOT
 • 2010, 2013 Gæsteprofessor ved Lutheran Graduate School of Theology, Fianarantsoa, Madagascar
 • 2014 - Professor i Gammel Testamente og informations- og kommunikationsteknologi ved Fjellhaug International University College Denmark
 • 2014 - Professor i Gammel Testamente og informations- og kommunikationsteknologi ved DBI
 • 2016 - Affiliated researcher ved Eep Talstra Centre for Bible and Computer, VU University, Amsterdam

Andre undervisningsmæssige aktiviteter

 • 2003-2008 Supervision of Master student projects on Multimedia and Word View Studies at Aalborg University of Aalborg
 • 2003-2008 Supervision of Master student projects and theses on Persuasive Design at Aalborg University
 • 2006 Interview for www.baptist.dk and ensuing ongoing dialogue with Niels Peter Lemche, Copenhagen University
 • 2007- External examinations at Lutheran School of Theology in Aarhus (bachelor programme)

Specialisering og forskningsprojekter

 • 1984-1990 Leder af gruppe som analyserede Bibelselskabets prøveoversættelser
 • 1987- Eksternt medlem af Werkgroep Informatica ved Vrije Universiteit i Amsterdam, Holland
 • 1990-1995 Doktorgradsstudier ved Teologiska Institutionen, Lunds Universitet
 • 2000-2003 Role and Reference Grammar projekter sammen med Robert Van Valin, University of Buffalo at SUNY og Elizabeth Guest, School of Computing, Leeds Metropolitan University.
 • 2004-2009 Koordinator på Role Lexical Module
 • 2004- Samarbejde med Ulrik Sandborg-Petersen om udvikling af Paradigms Master Pro og Linguistic Tree Constructor
 • 2008- Samarbejde med Nava Bergman, Gøteborg Universistet, om hebraisk e-læring
 • 2008-2010 Samarbejde med Claus Tøndering om udvikling af Ezer Emdros Exercise Tool – 3ET
 • 2010-2013 Leder af en workpackage i EuroPLOT-projektet, som blev finansieret af af Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) for Europakommisionen gennem Livelong Learning Program with grant #511633
 • 2010-2014 International forskningsdeltager på del 3 af Bridging Data and Tradition Research Project finansieret af Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) i et fællesprojekt mellem Leiden Institute for Religious Studies og Eep Talstra Center for Bible and Computer (tidligere Werkgroep Informatica) ved VU Universiteit, Amsterdam.
 • 2010- Udvikling af EuroPLOT Resources sammen med Claus Tøndering, Hartvig Wagner og Jens Bruun Kofoed
 • 2013 Samarbejde med Claus Tøndering og Judith Gottschalk om Bible Online Learner og Learning Journey Online

Job-relaterede aktiviteter

Videnskabelige opgaver

Redaktionsarbejde

 • 1987-2004 Medlem af redaktionen i Journal for Textlinguistics and Tranlation
 • 2003-2011 Assisterende redaktør på HIPHIL
 • 2013- Ansvarshavende redaktør for HIPHIL Novum

Arbejde med bibeloversættelse

 • 1988-1992 Oversættelseskonsulent for Det danske Bibelselskab
 • 1988-1997 Bestyrelsesmedlem i Wycliffe Bibeloversætterne Danmark
 • 2011- Konsulentopgaver for Det danske Bibelselskab
 • 2012- Medlem af oversættelsesgruppen for Nudansk oversættelse af Gammel Testamente

Aktiviteter  for Selskab for Bibelsk Arkæologi

 • 1990-1997 Grundlægger, næstformand og international sekretær i Selskab for Bibelsk Arkæologi
 • Medlem af repræsentantskabet for Selskab for Bibelsk Arkæologi

Arkæologiske aktiviteter

 • Udgravninger: Tel Qiri (1976), Tel Yokneam (1978), Tel Jizreel (1990, 1996), Tel Hazor (1999)
 • Guide for studerende på studieture til Israel: 1989, 1996, 1999, 2006, 2008, 2011, 2012

Udgivelser

Fagfællevurderede publikationer

 • 2014. Accepted. How To Classify Hebrew Verbs: Plotting Verb-Specific Roles. In Lewis, Timothy, and Salvesen, Alison, eds. Perspectives on Linguistics and Ancient Languages. Vol 6 (Malta and SBL Volume, chapter 20). (submitted early December 2012, to be published by Georgias Press, no date set)  http://www.gorgiaspress.com/bookshop/showcategory.aspx?categoryid=1 86&resetfilter=true
 • 2014. Accepted. The Corpus as Tutor: Data-driven Persuasive Language Learning. Digital Humanities Quarterly
 • Gottschalk, Judith and Winther-Nielsen, Nicolai. 2013. Persuasive skill development: On computational surveillance strategies for modeling learning statistics with PLOTLearner. In Behringer and Sinclair (eds.), IWEPLET 2013, Paphos, 16.-17.September 2013, pp.109-116.
 • Behringer, R., Gram-Hansen, S.B., Soosay, M., Mikulecká, J., Smith, C., Winther-Nielsen, N., and Herber, E. 2013. Persuasive Technology for Learning in Business Context. International Journal of Information Systems and Engineering (IJISE), ISSN 2289 – 3709, vol 1., no.1. Kuala Lumpur, April 2013. Also presented at ASCENT Conference, 11.-12.April 2013, Kuala Lumpur (Malaysia).
 • 2012.  “Stones on Display in Joshua 6: The Linguistic Tree-Constructor as a ‘PLOT’ Tool.” Journal of Hebrew Scriptures, Vol. 12, Article 17, 1-29
 • [http://www.jhsonline.org/JHS/Articles/article_179.pdf]
 • 2011. Persuasive Hebrew exercises: The wit of technology enhanced language learning. In Peursen, Wido Th. van & Dyk, Janet W., eds., Tradition and Innovation in Biblical Interpretation. Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (Studia Semitica Neerlandica). Leiden: Brill, 277-298
 • 2009. Biblical Hebrew parsing on display: The Role-Lexical Module (RLM) as a tool for Role and Reference Grammar. SEE-J Hiphil 6 [http://hiphil.org/index.php/hiphil/article/view/43], 1-51
 • 2008. A Role-Lexical Module (RLM) for Biblical Hebrew: A mapping tool for RRG and WordNet. In R.D. Van Valin Jr, ed. Investigations of the Syntax-Semantics-Pragmatics Interface [SLCs 105], 455-478. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 • 2005. Towards the Peak of Mount Sinai: A Discourse-Pragmatic Analysis of Exodus 19. SEE-J Hiphil 2 [http://hiphil.org/index.php/hiphil/article/view/17]: Published February 24, 2005.
 • 2005. Tracking the World of Judges: The Use of Contextual Ressources in Narration and Conversation. SEE-J Hiphil 2 [http://hiphil.org/index.php/hiphil/article/view/18]: Published August 8, 2005.
 • 2003. Reading for the Creator´s Discourse: Speech Acts and Transcendence in Genesis 1-3. I Peter Øhrstrøm, Time, Reality, and Transcendence in Rational Perspective. Aalborg: Aalborg University Press, 39-73.
 • 2002. Fact, Fiction and Language Use: Can modern Pragmatics improve on Halpern´s case for History in Judges? I V. Philips Long, David W. Baker & Gordon J. Wenham, Windows into Old Testament History. Evidentiality, Argument, and the Crisis of “Biblical Israel”. Grand Rapids: Eerdmans, 44-81.
 • 1995. A Functional Discourse Grammar of Joshua. A Computerassisted Rhetorical Structure Analysis. (CBOTS 40). Uppsala: Almquist & Wiksell, 353 pages
 • Winther-Nielsen, Nicolai and Eep Talstra. 1995. A Computational Display of the Book of Joshua. A Computerassisted Analysis and Textual Interpretation. (Applicatio, vol. 13) Amsterdam: VU Press, 129 pages
 • 1994. The Miraculous Grammar of Josva 3-4. In Robert D. Bergen, ed. Biblical Hebrew and Discourse Linguistics, 300-19. Dallas und Winona Lake, IN: Summer Institute of Linguistics und Eisenbrauns.
 • 1992. ‘In the beginning’ of Biblical Hebrew Discourse: Genesis 1:1 and the Fronted Time Expression. I Hwang, Shin Ja J. og William R. Merrifield, eds. Language in Context: Essays for Robert E. Longacre, 6780. Dallas: SIL and the University of Texas at Arlington Publications in Linguistics 107 (available online: http://www.sil.org/acpub/repository/31849.pdf)

Danske fagfællevurderede artikler

 • 2014. Accepted. Meningen med hebraisk tid: Om tidsudtryk i Det gamle Testamente og forståelsen af Prædikerens Bog 3,11 (I Thomas Ploug editor, Festskrift for Peter Øhrstrøm, Aalborg University Press).
 • 2009. Israels bosættelse – om generobring af en historisk forpost. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/03, 69-89
 • 2009. Konstruktion eller kommunikation? Den historisk-kritiske metode, Københavnerskolen og formidlingen af Gammel Testamente”. SEE-J Nordisk Teologi 1 [http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/72], 1-31.

Bøger

 • 1995. Første og Anden Samuelsbog. (Bibelværk for Menigheden, bd. 4) Fredericia.

Artikler

 • 2013. PLOTLearner as Persuasive Technology: Tool, Simulation and Virtual World for Language Learning. In Behringer and Sinclair (eds.), IWEPLET 2013, Paphos, 16.-17.September 2013, pp.21-28.
 • 2013. PLOTLearner for a Corpus of the Hebrew Bible: The Case for Repurposing in Language Learning. In Behringer and Sinclair (eds.), IWEPLET 2013, Paphos, 16.-17.September 2013, pp.53-60.
 • 2009. Winther-Nielsen, Nicolai; Claus Tøndering & Chris Wilson. “Transliteration of Biblical Hebrew for the Role-Lexical Module” Technical Report SEE-J Hiphil 6 [http://www.see-j.net/index.php/hiphil], 1-17
 • 2009. Abrahams lydige vandring og ofring: 1 Mos 22,1-19 i læsning, lingvistik og læring. I: Carsten Elmelund et al, ed, Troen, teksten og konteksten, Hillerød: Logos Media.
 • 2004. Moseloven som torn, form og norm: skitse til en etisk brugervejledning.” SEE-J Hiphil 1 [http://www.see-j.net/hiphil] (2004). Publiceret 9. september.
 • 2001. Gud hos os–om håbet i Gammel Testamente.  In Leif Andersen et al, Med håb, 7-46. København: Credo Forlag.
 • 1998. Fra Poul til Moses og Paulus. I Ove Klausen, ed. Sandheden tro i kærlighed. Festskrift til Poul Hoffmann, 115127. Fredericia: Lohses Forlag
 • 1997. Nye metoder til datalingvistisk behandling af oldhebraiske tekster. In Ellen Christoffersen and Bradley Music, eds.Datalingvistisk Forenings årsmøde 1997 i Kolding. Proceedings. Institut for Erhvervssprog og Sproglig Informatik, Det Erhvervssproglige Fakultet, Handelshøjskole Syd
 • 1997. Bibelen og arkæologien. I:  Henrik Bartholdy et al., eds. Skrift og åbenbaring, 135-150. København: Credo
 • 1996. Velsignelse i Bibelen. I: Hvad er det at velsigne, udg. af Kirkelig Samling og Udvalg for Konvent.

Rapporter

 • 2013, ed., Evaluation of PLOTLearner 2. Deliverable for EuroPLOT.  Draft in progress, for finalization in September 2013), 107 pages
 • 2012. Evaluation of PLOTLearner 1. Deliverable for EuroPLOT (finished april 4, 2012, 56 pagers, available at  http://bh.3bmoodle.dk/mod/resource/view.php?id=113 Login as guest) 56 pages.

Undervisning

Keynote præsentationer

 • 2010.11.15-17 Calvin 2010. Invited Key note presenter for Second Consultation on Bible Software in the Classroom and Pastorate, Calvin Theological Seminary, 15-17. November 2010
  • Second Consultation 1:3BH Background and PLOT
  • Second Consultation 2: 3ET and 3BH environment
  • Second Consultation 3: Discourse Construction in LTC
 • 2011.06.07 SBL International 2011. Organizer, presider and speaker at special session at SBL International Meeting in London 2011 on Persuasive Learning for the Hebrew Bible, July 7 (http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_ProgramBook.aspx?MeetingId=18)
  • Nicolai Winther-Nielsen: PLOTs and Paradigms for Biblical Hebrew Language Learning
  • Professor Thomas Boyle, London Metropolitan University GLOMaker – An Authoring Tool for Reusable Learning Objects
  • Consultant Claus Tøndering, Lyngby, Denmark 3ET – Exercise Technology for the Hebrew Bible
  • Lecturer Nava Bergman, University of Gothenburg The Role of Exercises in Netbased Biblical Hebrew
  • Associate Professor Jari Metsämuuronen, Helsingfors Universitet, and Finish National Educational Board Measuring the Effect of Exercises in Biblical Hebrew Language Learning
  • Daniel Lundsgaard Skovenborg, Aalborg University Designing PLOTs for Biblical Hebrew
  • Published special video session online
 • 2011.11.14-16 Calvin 2011. Invited Key note presenter for Third Consultation on Bible Software in the Classroom and Pastorate, Calvin Theological Seminary, 15-17. November 2011
 • 2012.02.10 Lorentz Workshop 2012: Invited key note speaker presenting on Data bases for research, training and teaching at Lorentz Workshop February 10 on Biblical Scholarship and Humanities Computing: Data Types, Text, Language and Interpretation from 6 Feb 2012 through 10 Feb 2012 http://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/480/info.php3?wsid=480
 • 2013.05.03 Vrije Universiteit Workshop 2013: Invited key note speaker directing 3½ long workshop by the title Corpus-Driven, Self-Directed Persuasive Learning, first part recorded as Workshop2ElectronicToolsAmsterdamMay32013.mp4. The workshop was funded by Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion and it was arranged on occasion of the inauguration of professor Wido T. L van Peursen as successor to Eep Talstra. More background on http://bh.3bmoodle.dk/mod/forum/discuss.php?d=28

Præsentationer af PLOTLearner for EuroPLOT 2010-13

2009

 • Workshop at Aalborg University. Organizer of Conference on Persuasive Database Technology and Applications: Emdros for Learning and Linguistic Analysis, March 30, 2009, Aalborg University · Copenhagen Institute of Technology. Paper at conference: Persuasive Learning Objects and Technology (PLOT) - new tools and tasks for analysis of ancient religious texts. Recorded and available at http://www.livssyn.hum.aau.dk/course/view.php?id=19

2010

 • Workshop at Fjellhaug om hebraisk læringsteknologi, October 22-23, 2010
 • EuroPLOT Meeting 1, Leeds Metropolitan University, November 4-5, 2010
 • See above: Calvin Second Consultation
 • Bereshit Basic Biblical Hebrew (3BH) – Interactive Technology for Language learning (20 min), SBL New Orleans, Academic Teaching and Biblical Studies unit, November 22, 2010 http://www.sbl-site.org/meetings/abstract.aspx?id=16268

2011

 • The Parker Excavations and the PLOT story. Celebrating the Hundreth Anniversary of the Parker Excavations at Ecole Biblique, Jerusalem, 13. April 2011
 • Introduction for Advanced Learners at the Hebrew University: 3ET and Paradigms Master Pro, Two workshops at Home of Bible Translations, Mevaseret Ziyon, Israel, April 12 and 14, 2011
 • The 3ET in a Persuasive Design Perspective. EuroPLOT Meeting 2, Aalborg University and Copenhagen, May 8-12, 2011
 • See above: SBL International session, London
 • Workshop for Associate partners from Gothenburg and Madagascar testing PLOTLearner directed with Claus Tøndering, October 21, 2011
 • Presentation Computer-assisted Language Learning from the Hebrew Bible, presented in Computer-assisted Research Group at SBL International in San Francisco, November 22 2011
 • EuroPLOT Meeting 3, Hradec-Kralove University, Check Republic, November 3-4
 • See above: Calvin Third Consultation
 • Computer-assisted Language Learning from the Hebrew Bible: The PLOTLearner (30 min)San Francisco, Computer-assisted Research unit, November 21, 2011 http://www.sbl-site.org/meetings/abstract.aspx?id=19878
 • Workshop for collegues and students, Introducing PLOTLearner 1.2.3 for the 3BH course. Studiorecording for students testing the tool in Gothenburg and Copenhagen, December 21, 2011

2012

 • See above, Lorentz Workshop
 • EuroPLOT Meeting 4, London Metropolitan, May 10-11, 2012
 • Hebrew Language Academy, Jerusalem, informal meeting with colleges, August 8, 2012
 • EuroPLOT Meeting 5, Hørsholm, DHI, November 1-2, 2012
 • EuroPLOT Webinar in Big Blue Button September 19, recorded and available at http://bh.3bmoodle.dk/mod/resource/view.php?id=152 EuroPLOT-Hebrew-Webinar-120921.mp4
 • Presentation at Mekane Yesus Seminary, Addis Abeba, October 26
 • Workshops at EGST, Addis Abeba, October 29
 • Presentation at EuroPLOT Meeting Hørshom, DHI, November 1, 2012
 • Self-tutored reading and writing of Biblical Hebrew, SBL Chicago, for Applied Linguistics for Biblical Languages unit, November 17, 2012 http://www.sbl-site.org/meetings/abstract.aspx?id=24380

2013

 • One-day Workshop at Sct. Paul’s University, Nairobi, Kenya, January 7, 2013.
 • Fieldwork and teacning as Visiting Professor at Lutheran Graduate School of Theology, Fiarantsoa, Madagascar, January 9-March 15. 2013, see Summary report of EuroPLOT Madgascar January-March 2013 and EC-TEL paper submitted.
 • EuroPLOT Meeting 6, Danube University Krems and Vienna, April 29-May 1, 2013
 • See above: Workshop at VU

Andre papers fra internationale konferencer

 • Various early papers: (1) 2 Samuel 12 at SBL International in Copenhagen, 1989 (2) Genesis 24 at SBL International in Muenster Germany, 1993 (3) participant in two-week international Discourse Linguistic Workshop in Dallas, 1993 (4) Fact, Fiction and Language use, Tyndale OT Group, Cambridge (1998), (5) Paper on valency in Judges 6, SBL Annual Meeting, in Hebrew Linguistics Group (1998) (6), SBL 2001, (7) Lecturre at Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, USA (8) RRG Logrono (2002), (9) SBL, Toronto (2002), (10) RRG Dublin (2004).
 • 2005.11.17 Social Justice and slavery: the vision of bondage in the Book of the Covenant.”, ETS, Philadelhia, November 17, 2005
 • Joining for Judges: Developing Tools for Hebrew RRG Program. SBL, Philadelphia, for Computer. Assisted Research Group, November 21, 2005, http://www.sbl-site.org/meetings/abstract.aspx?id=2952
 • 2006.01.14 Presentation of Role and Reference research technology at Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid. Secretary of research group trying to formulate RRG application.
 • 2007.08.7 Refining Logical Structure for Ancient Hebrew: testing the Role-Lexical Module Role and The 2007 International Course and Conference on Role and Reference Grammar, Universidad Nacional Autónoma de México, México City,August 6-10, 2007
 • 2007.11,18 Argument Realization in Biblical Hebrew, SBL San Diego, for Linguistics and Biblical Hebrew, November 18, 2007 http://www.sbl-site.org/meetings/abstract.aspx?id=8949
 • Exploring Hebrew Stems by Class. SBL Boston, for Linguistics and Biblical Hebrew unit, November 23, 2008, http://www.sbl-site.org/meetings/abstract.aspx?id=11404
 • 2009.11.24 Persuasive Hebrew Learning: The case for IT, SBL New Orleans, for Computer-assisted Research Group, November 24 2009 (published in Eep Taslstra Festschrift) http://www.sbl-site.org/meetings/abstract.aspx?id=13687
 • 2012.11.17 How do Hebrew Verbs Differ? A Flow Chart of the Differences SBL Chicago, for International Syriac Language Project, November 17, 2012 http://www.sbl-site.org/meetings/abstract.aspx?id=25134

Organisation af konferencer

Organisator eller medorganisator af andre conferencer og seminarer udover SBL-sessioner

 • Seminar on Text and History at Copenhagen Lutheran School of Theology (CLST), June 2003 (multiple presenters).
 • Conference on Egypt, Moab and the Bible at CLST, November 1, 2004 (James Hoffmeier, Kenneth Kitchen).
 • Conference on Preaching the Old Testament, May 9-10, 2005 (Daniel Block).
 • Conference on Priestly Theology and the Composition of the Pentateuch at CLST, April 12-13, 2007 (Richard Averbeck).
 • Jubilee celebration of 75 years of excavations in Shiloh, hosting Avaraham Faust, October 13. 2007
 • Conference on The Archaeology of Israel at CLST, March 26, 2008 (Avraham Faust)
 • Seminar on Old Testament Theology at CLST, January 2009 (Niels Peter Lemche).
 • Conference on The Origin and Preservation of the Species at Vartov, Copenhagen, November 30, 2009 (multiple presenters).
 • Conference on the Mission of God’s people, hosting Chris Wright, and serving on panel (April 13, 2013)

Teknologisk understøttet undervisning

 • 2003-2012 Developing online learning for Reading the Hebrew Bible; a netbased reading course. Writing textbook material, producing videos and experimentation with collaborative learning.
 • 2003- Developing Hebrew learning system, beginning with InterHeb
 • 2007-08 In charge of MoDUL-intiative in a attempt to gather inerest for Danish e-Learnign project: organized meetings at Randers Folkebibliotek 27/6, Gyldendal Akademisk Forlag 1/8 and Aalborg University 28/9
 • Production of 10 hours of screencapture video on the history and archaelogy of Israel on Moodle (in Danish).
 • 2009-2015 External lecturer on e-learning systems and design for learning, supervising student projects at Aalborg University
 • 2010 Developing presentation site for Moodle e-learning http://e.dbi.edu/course/view.php?id=233
 • 2012 Constructing the PLOTLearner learning ressources for EuroPLOT http://bh.3bmoodle.dk/
 • 2012- Courses for Hebrew teachers in the Majority World
 • 2013- Developing digital systems for seminaries in Madagascar as part of the PLOTLearner Fihavana project.

Webmaster-erfaring

 • 2003-08 Creating courses in Moodle for Aalborg University (http://www.livssyn.hum.aau.dk/)
 • 2003- Webmaster eDBI with Jens Bruun Kofoed: former Moodle 1.9 http://e.dbi.edu/ and current Moodle 2.3 http://moodle.dbi.edu/
 • 2007- 3BM Moodle installations such as http://3bmoodle.dk/ and main project site http://bh.3bmoodle.dk/

 

Peter Olsen
Førsteamanuensis i systematisk teologi på FIUC-DK

po@dbi.edu
Tlf.: 33 69 55 24
Tlf.: Privat: 40 38 88 36
Læs mere

Uddannelse

1996                    Cand.theol.

2009                    Ph.D.

Ansættelser

1996-1997 Missionsskolelærer i Luthersk Missionsforening

1998-2003 Missionsskoleleder i Luthersk Missionsforening

2004-2005 Missionsskolelærer i Luthersk Missionsforening

2010- Ekstern lektor i Dogmatik, Dansk Bibel-Institut og FIH Oslo (50%)

2010- Bibelunderviser i Luthersk Missionsforening (50%)

Personlige oplysninger

1994 gift med webjournalist Ditte Olsen

Far til Markus og Josva

Bøger

1998 Martin Luthers Trosbegreb, København: Arken Tryk (specialeafhandling)

2007 Jesus & Apokryferne. Historisk eller Gnostisk Kristendom?, Hillerød: LogosMedia og Credo Forlag

2009 Open Theism on Providence and Theodicy. An Arminianized Evangelicalism, København:  Det Teologiske Fakultet. Københavns Universitet. Ph.D. dissertation at the University of Copenhagen, Denmark

2015 Bibelens syn på sig selv, København: Dansk Bibel-Institut & Luthersk Mission Sønderjylland-Fyn og Vestjylland.  (2. oplag, København 2016)

Bøger, medforfatter

1991 Sammenfattende konklusion efter besøg på Livets Ord i Uppsala august 1990, in: Martin Boje Christensen red.: Tro på Succes?, Århus: Dialogcentrets Forlag

1993 Er du der Gud?, in: Bjarne Thams red.: Svar på tiltale bd.2. Håndbog i apologetik, København: Credo Forlag

1997 Åbenbaring i historien, in: Henrik Bartholdy et al.: Skrift og Åbenbaring, København: Credo Forlag

2001 Tridentinerkoncilets canones om retfærdiggørelseslæren. Oversættelse, indledning og noter, in: Lars Jensen, Peter Olsen & Jens Jørgen Rasmussen: Teologi med hjertet. Festskrift til Niels Ove Vigilius, København: Dansk Bibel-Institut

2011 Claritas Scripturae i en Postmoderne Tid, in: Lars Borgström red.: Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens. Föredrag från konferensen i Vasa, Finland, 7-9 maj 2010, Vasa, Finland: NELK

2011 Missionæruddannelse, in: Jens Ole Christensen, Ditte Olsen & Peter Olsen: Fra Tropehat til Ipad. Glimt fra hundrede års missionshistorie, Hillerød: LogosMedia

Bøger, redaktør

1997 Luthers lille katekismus. Oversættelse, indledning og noter, København: Credo Forlag

2001 Lars Jensen, Peter Olsen & Jens Jørgen Rasmussen: Teologi med hjertet. Festskrift til Niels Ove Vigilius, København: Dansk Bibel-Institut

Artikler (udvalgte)

1994 Kald, ordination og nådemiddelforvaltning, in: Nemalah nr.1, 1994

1997 Martin Luthers syn på sin fortids teologer, in: Nemalah nr.1, 1997

1998 Annihilation – historisk og aktuelt, in: Nemalah nr.2, 1998

2001 Mørket Udenfor, kronik, in: Kristeligt Dagblad, d.27. august 2001

2002 Den glemte Luther, in: Budskabet nr.5, 2002

2003 Missionsskoler i Danmark i 140 år, in: Budskabet nr.6, 2003

2003 Det Gamle Testamentes Apokryfer, in: Nemalah, nr.1, 2003

2007 Evangelikalismens historie 1-2, in: Budskabet nr.3, maj 2007

2007 Kvindelige forkyndere i LM, in: Budskabet nr.5, september 2007

2007 Godt og ondt i politik og teologi, in: Kulturo – Tidsskrift for moderne kultur nr.25, sept.2007

2008 Økumenik og Oase, in: Budskabet nr.3, maj 2008

2009 Open Theism. Den Evangelikale Verden i Opbrud, in: Budskap 2009. Fjellhaug Misjonshøgskoles Årsskrift 2009

2010 Open Theism - den evangelikale verden i opbrud, in: TEOL-information nr.41, februar 2010

2010 Guds Lov – dens rækkevidde og tredobbelte brug, in: Budskabet nr.5, 2010

2011 Bibelens klarhed i en postmoderne tid, in: Nyt Liv nr.1, 2011

2011 Klassisk og Ny Liberalteologi, in: Nyt Liv nr.2, 2011

2012 Selve Evangeliet er på Spil, in: Budskabet nr.1, 2012

2012 Gud kan tage mit liv ved en morders hånd, kronik, in: Kristeligt Dagblad d.6. juni 2012

2012 Selve evangeliet står på spill, in: Fast Grunn nr.5, 2012

Rapporter

2003 Åndeligt lederskab – hyrde- og læreransvaret i LM. Vejledning fra Luthersk Missionsforenings landsstyrelse, Hillerød: Luthersk Mission (medforfatter – co- author): http://www.dlm.dk/files/Aandeligt_lederskab.pdf?phpMyAdmin=uL5ZQ55jyjbbyD1ytX9LMzI7j9f

Artikler mm. på internettet

2005 Luthersk Missionsforening og Willow Creek Community Church (med Birger Reuss Schmidt og Mikkel Vigilius): http://www.dlm.dk/download/WCudv1-apr05 og http://www.dlm.dk/download/WCudv2-apr05

2005 Vækkelseskristendom og nådemiddelkristendom: http://www.logosmappen.net/nelk/foredrag05.htm

2011 Luthersk eller Kristen?:http://www.lm-vestjylland.dk/af/filer/docs/peter%20olsen%20-%20luthersk%20eller%20kristen.pdf

2012 Gud kan tage mit liv ved en morders hånd: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/465064:Debat--Breivik-debat--Gud-kan-tage-mit-liv-ved-en-morders-haand

2012 Ægteskab eller papirløst samliv?:http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/artikler/temaer/laes-tema/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=249&cHash=15233ad947749123d7a2331cf028bedb

2012 Hvad er Barnabasevangeliet?: http://www.kristendom.dk/artikel/467824:Spoerg-om-Bibelen--Hvad-er-Barnabasevangeliet

Torben Kjær
Lektor og førsteamanuensis i Ny Testamente på FIUC-DK og DBI

Børge Haahr Andersen
Rektor på DBI og daglig leder af FIUC-DK

bha@dbi.edu
Tlf.: 33 13 55 00
Tlf.: Direkte: 33 69 55 20
boergehaahr1
Læs mere

Høgskolelektor i praktisk teologi på FIUC-DK.

Rektor på Dansk Bibel-Institut
Daglig Leder af Fjellhaug International University Denmark

Underviser i faget Homiletik.

Publikationsliste

Publikationsliste - Børge Haahr Andersen

CV:
Cand teol. fra Københavns Universitet og DBI 1986
Rejsesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende 1987-1992
Sognepræst ved Emdrup Kirke 1992 -2005
Rektor på DBI siden september 2005
Daglig leder af FiH-DK siden 2012
Specialisering i Nytestamente og Praktisk Teologi

Tillidshverv:
Medlem af KFS' landsledelse 1993-2000
Medlem af Evangesk Luthersk Netværk-Storkøbenhavn fra 2000
Medlem af DBIs styrelse 2004-2005
Medlem af repræsentantskabet for Evangelisk-Luthersk Netværk i Danmark fra 2005
Pastoral vejleder i Evangelisk Luthersk Netværk siden 2012.

Følg med på Facebook