Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Uddannelse

Læs en hel bachelor i teologi og mission, tag et enkeltfag, eller sammensæt et års fuldtidsstudier på FIUC-DK i DBIs lokaler.

Uddannelser

Kontakt studiekoordinator

Uddannelsen udbydes af FIUC-DK og foregår på Dansk Bibel-Insitut.

FIUC-DK* udbyder to uddannelser

Bachelor i teologi og mission samt enkeltfag på Åben uddannelse i kristendom. Uddannelserne foregår på dansk, og fagene er akkrediteret af det norske statslige akkrediteringsorgan NOKUT. Bacheloruddannelsen samt beståede enkeltfag giver adgang til videre studier på universiteter i Danmark og i udlandet. FIUC-DK er en selvstændig enhed i Dansk Bibel-Instituts lokaler og etableret ved et samarbejde mellem DBI og Fjellhaug International University College, Norge  (FIUC).

DBI

Dansk Bibel-Institut udbyder derudover eksamensforberedende kompaktkurser samt supplerende undervisning for studerende ved Det Teologiske Fakultet. På DBI arrangeres der også årligt temadage og åbne kurser for alle interesserede.

Det faglige niveau

Vi vægter fagligt højt kvalificerede undervisere. Alle fastansatte lærere har forskningsforpligtelse og har – med en enkelt undtagelse – erhvervet en ph.d.-grad, doktorgrad eller et professorat ved et dansk eller udenlandsk offentligt anerkendt universitet.

* Fjellhaug International University College – Denmark

Fjellhaug International University College Denmark
Fjellhaug International University College Norway