Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Carsten Elmelund Petersen
Lektor i systematisk teologi på FIUC-DK og DBI

cep@dbi.edu
Tlf.: 33 69 55 27

Uddannelse:

·        Automekaniker 1973.

·        Maskiningeniør fra Helsingør Teknikum 1982.

·        Cand. theol. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1991.

·        Ph.D. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1995.

Forskningskompetence:

·        Forskningsstipendiat Forskerakademiet 1992-1993

·        Studieophold ved Det teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo 1992-1993.

·        Ph.D. 1995

·        Norsk førsteamanuensis 2002

·        Dansk lektor 2002

Arbejdserfaring:

·        Adjunkt i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut 1993-2002.

·        Lektor i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut fra 2002.

·        Studieleder ved Dansk Bibel-Institut/University of Wales 2010-2012.

·        Konstitueret sognepæst i Den danske Folkekirke 2015 (4½ måned)

·        Førsteamanuensis ved Fjellhaug International University College fra 2012.

·        Leder af konference for systematisk teologi i Hellsjön-fællesskabet

Fagområder:

·        Systematisk teologi

·        Teologisk etik

·        Tværkulturel etik

·        Filosofihistorie

·        Tolkning af Jesu døds betydning

 

Udgivelser:

Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten! Til de danske

biskopper vedrørende kirkelig velsignelse af homoseksuelle par, (Fredericia: Kirkelig Forening

for den Indre Mission i Danmark, m.fl. 1996).

 

Carsten Elmelund Petersen: Troens gerning. Forholdet mellem tro og gerning i vækkelses- og

universitetsteologien i Norge omkring 1814 med særligt henblik på det danske

udgangspunkt, (Oslo: Solum Forlag 1997).

 

Carsten Elmelund Petersen (red.): Troen, teksten og konteksten – Festskrift til Torben Kjær,

(Hillerød: LogosMedia 2009).

 

Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! – En kritisk

rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia:

Forlagsgruppen Lohse 2015), E-bog.

 

Artikler:

Carsten Elmelund Petersen: Porvoo-dokumentet – fremskridt eller tilbageslag?

Præsteforeningens Blad 1995/9, pp. 190-194.

 

Carsten Elmelund Petersen: ‘TRO OG DYDIGHED Hans Nielsen Hauge mellem

oplysning og pietisme – med særligt henblik på fangenskabsårene 1804-1814′,

Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, 1/1996, pp. 3-21.

 

Carsten Elmelund Petersen: Etik mellem Luther og Barth. En analyse og vurdering af N.H.

Søes teologiske etik, Dansk Teologisk Tidsskrift 2/1996, pp. 106-124.

 

Carsten Elmelund Petersen: Luthersk nej til Porvoo i Danmark,

Fast Grunn 6/1996, pp. 364-368.

 

Carsten Elmelund Petersen: Homoseksualitet og biseksualitet – et umage par. En kritisk

analyse af 25 års dansk kirkelig debat om homoseksualitet,

i Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten, Fredericia

1996, pp. 7-39.

 

Carsten Elmelund Petersen: Ordets og Åndens etik. En analyse af Leiv Aalens etik,

Tidsskrift for Teologi og Kirke 1/1997, pp. 1-23.

 

Carsten Elmelund Petersen: Apologetikkens mulighed og begrænsning – belyst ud fra Erik

Pontoppidans spænding mellem pietisme og oplysning,

i: Teologi for tanken og troen. Festskrift til Aksel Valen-Sendstad 65 år, Aarhus 1997,

pp. 163-179.

 

Carsten Elmelund Petersen: Troens etik – Et bidrag til debatten om skabelsesetik og/eller

gudsrigeetik – belyst ud fra Erik Pontoppidans teologi,

Nemalah 3.-4./1997 (Særudgave i anledning af DBI’s 25-års jubilæum), København 1997,

pp. 3-24.

 

Carsten Elmelund Petersen: Hans Nielsen Hauge – Én kaldsoplevelse blandt flere,

Fast Grunn 6/1997, pp. 380-385.

 

Carsten Elmelund Petersen: Viljen, troen og dyden – Om den danske oplysnings indflydelse

på Hans Nielsen Hauge, Præsteforeningens Blad 1998/25, pp. 566-574.

 

Carsten Elmelund Petersen: Livets bud og etikken,

Fast Grunn 1998, pp. 246-249.

 

Carsten Elmelund Petersen: Etik i Gisle Johnsons kølvand – status ved et 100årsjubilæum,

Tidskrift for Kirke, Religion og Samfunn 1/2000, pp. 75-81.

 

Carsten Elmelund Petersen: Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren – En vurdering af den

endelige version af et katolsk-luthersk dokument, i: Lars Jensen, Peter Olsen og Jens Jørgen

Rasmussen (red.): Teologi med hjertet – Festskrift til Niels Ove Vigilius, (København: Dansk

Bibel-Institut 2001), pp. 142-156

 

Carsten Elmelund Petersen: Etiske love, juridiske love, ceremonielle love og renhedsforskrifter

–       systematik, sammenhæng eller sammensurium i Moseloven? http://www.see-j.net/  →

Hiphil → vol.1 (2004) → Conference Papers (pp.1-10).

 

Carsten Elmelund Petersen: Frygt og Bæven – Om det eksegetisk holdbare og udfordrende i

Søren Kierkegaards brug af beretningen i Genesis 22,

http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-9).

http://www.see-j.net/Default.aspx?tabid=121

 

Carsten Elmelund Petersen: Helliggørelsen – Sejr over synden?

http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-7).

http://www.see-j.net/Default.aspx?tabid=121

 

Carsten Elmelund Petersen: Det kristne liv på jorden, i: Sverre Bøe (red.): Teologen Carl Fr.

Wisløff – En antologi hundre år etter hans fødsel, (Oslo: FMH-forlaget 2008), pp. 99-111.

 

Carsten Elmelund Petersen: Kaldet til etik – Hverdagens etik ifølge Assessor Wilhelm, i: Troen,

teksten og konteksten – Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009), pp. 251-276.

 

Carsten Elmelund Petersen Samkønnet sex i historisk lys (38 sider)

Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/110/97

 

Carsten Elmelund Petersen: Hyperåndelighed uden jordforbindelse – Om samkønnet sex – og

slægtens og åndens samhørighed (27 sider)

Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/111/98

 

Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Høringssvar til Rapporten om folkekirken og

registreret partnerskab (6 sider). DBI hjemmeside:

http://www.dbi.edu/Portals/0/Containers/DBI%20udtalelser/Hoeringssvar%20fra%20DBI%20og%20MF.pdf

 

Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Et dramatisk skridt med alvorlige

konsekvenser, kronik Kristeligt Dagblad 14. december 2010.

 

Carsten Elmelund Petersen: Imod skabelsen, Bibelen og bekendelsen! – Om Folkekirken og

registreret partnerskab, december 2010 (14 sider)

Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/120/107

 

Carsten Elmelund Petersen Fra Jordrystelsen til evighedens forandring

i: Villy Jakobsen m.fl. Søren længe leve! 10 taler til en 200-dårig,

(Fredericia: Logosmedia 2013), pp. 83-90.

 

Carsten Elmelund Petersen: Sort etik med transkontekstuel inspiration,

Dansk Teologisk Tidsskrift 3/2013, pp. 21-39.

 

Carsten Elmelund Petersen: Kampen for humanitet – Befrielsesteologiens udvikling med fokus på

Allan Boesaks sorte etik, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 03-04/2013 pp. 303-314.

 

Carsten Elmelund Petersen: Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards

Kjerlighedens Gjerninger, Theophilos vol. 6, nr 2/2013, pp. 33-47.

 

Carsten Elmelund Petersen: For fællesskabet! Et afrikansk element i den sorte befrielsesetik

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap nr 3 2014 – Årgang 68, pp. 131-148.

 

Carsten Elmelund Petersen: Magt på godt og ondt – og Black Power,

Theophilos vol. 8 nr. 2, 2015, pp. 145-159.

 

Carsten Elmelund Petersen:  Tiden som missionsteologisk problem – lineær eller cyklisk?

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 1/2015, pp. 21-37.

 

Carsten Elmelund Petersen: Küngs globaletik – universel eller blot transkontekstuel?

i: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole.  Festskrift til

Arne Redse, (Kristianssand: Portal Forlag 2015), Kyrkjefag Profil nr. 24, pp. 154-168.

 

Carsten Elmelund Petersen, Henrik Højlund, Flemming Baatz Kristensen, Børge Haahr

Andersen og Hans-Ole Bækgaard: Skal frihed for nogle medføre tvang for andre?

kronik i Kristeligt Dagblad 4. november 2015.

 

Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! – En kritisk

rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia:

Forlagsgruppen Lohse 2015), pp. 1-55. E-bog (gratis) Tilgængelig på:

http://lohse.dk/kaerligheden-glaeder-sig-ikke-over-uoverensstemmelse.html


Udgivelser