Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Økonomiansvarlig på DBI - genopslag

DBI søger pr. 1. september 2017 eller snarest derefter en ny økonomiansvarlig med bred interesse for budgetarbejde, økonomi og indsamling.

Økonomiansvarlig på DBI - genopslag

Dine overordnede ansvarsområder vil være bogføring, lønudbetaling, budgetlægning og -opfølgning, administration af gavebreve og giverkartotek, giverpleje samt andre forefaldende opgaver, der vedrører DBIs økonomi. Du varetager også kontakten til myndigheder samt til bank, revisor, forsikrings­sel­skab o.l.

Du får et selvstændigt ansvar samtidig med, at du som del af DBIs lille administrationsteam vil være med til at løse en bred vifte af opgaver.

Det er en fordel, hvis du kan kommunikere om DBIs økonomi til ikke-økonomer. Du skal også kunne arbejde struktureret i en hverdag, hvor der ind i mellem er travlt, ligesom det er vigtigt, at du kan beholde overblikket og prioritere i perioder med travlhed.

Vi tænker, at du

 • Har evne og lyst til at styre DBIs økonomi
 • Er opmærksom på at yde en god service overfor DBIs bidragsydere
 • Vil tage aktiv del i supportafdelingen, som varetager de administrative opgaver ved DBIs virksomhed
 • Vil være med til at udvikle DBIs indsamlingsstrategi
 • Har lyst til at være en del af et akademisk kristent studiested, som er i stadig udvikling
 • kan påtage dig selvstændige opgaver for supportafdelingen

Vi forventer at du

– Har de fornødne regnskabsmæssige kvalifikationer
– Kan arbejde selvstændigt og serviceminded
– Er fleksibel ift. at integrere nye tiltag
– Har lyst til at indgå i et fællesskab med mange typer mennesker – både ansatte og studerende

Vi tilbyder

– Stor selvstændighed ift. arbejdsopgaverne
– Et spændende hverdagsmiljø på et studiested med mange unge
– Et godt og alsidigt kollegafællesskab

Ansøgningen stiles til leder af supportafdelingen, Ellen Lodahl Pedersen, på nedenstående adresse eller på elp@dbi.edu.
Ansøgning, CV og referencer skal være os i hænde senest den 13. august kl. 24. Samtaler forventes afholdt 15-16. august.

Det vil være en fordel (men ikke en forudsætning) hvis du vil kunne begynde fx en uge tidligere for at sikre overdragelse fra nuværende økonomiansvarlig.

 

Stillingsbeskrivelse økonomiansvarlig:
2.5 Økonomiansvarlig

Opgave:
Varetagelse af det daglige ansvar for DBIs økonomi samt administrative opgaver i den forbindelse.

Reference til:              Sekretariatsleder

Timetal pr. uge:              37

Indhold:

 1. Økonomiansvarlig varetager den daglige bogføring, betaler regninger, står for lønudbetalinger, fører budgetkontrol, administrerer gavebrevs- og giverkartotek, varetager fakturering for bogsalg, kopier samt andre forefaldende opgaver, der vedrører DBIs økonomi.
 1. Økonomiansvarlig forbereder økonomipunkter til FU og Styrelse og har i samråd med Daglig Ledelse det praktiske ansvar for budgetlægning.
 1. Økonomiansvarlig deltager efter behov i styre- og FU-møder, samt i diverse ad hoc møder.
 1. Økonomiansvarlig varetager kontakten til myndigheder samt til bank, revisor, forsikrings­sel­skab o.l.
 1. Økonomiansvarlig er medansvarlig for indtastning af cpr. numre og lignende ting i databasen, når det ligger i forlængelse af økonomiansvarligs ansvarsområde.
 1. Økonomiansvarlig medvirker i opgaver vedr. indsamling af gaver til DBI, og har sammen med kontorfuldmægtig ansvar for pakning og udsendelse af donorbreve.
 1. Økonomiansvarlig bistår sekretariatslederen i udfærdigelse af foldere og materialer vedr. øko­no­mi.
 1. Økonomiansvarlig har ansvar for det økonomiske i forbindelse med temadage, Januarkursus, årsmøder, fester o.l.
 1. Økonomiansvarlig varetager efter aftale med sekretariatslederen mindre IT-opgaver.
 1. Økonomiansvarlig sørger for indkøb af tilbehør og forbrugsmaterialer samt små redskaber til kopirummet.
 1. Økonomiansvarlig administrerer i praksis ansøgninger om og udbetalinger af starthjælp, lån og stipendier til studerende. Kan evt. – efter aftale med sekretariatslederen – varetage andre opgaver i forbindelse med fremskaffelse af SU til de studerende.
 1. Økonomiansvarlig har ansvar for at bidrage med information til opdatering af menupunktet økonomi på hjemmesiden.
 1. Økonomiansvarlig varetager nødvendige opgaver i kontorfuldmægtigens stilling under dennes fravær.

Vedtaget af DL, september 2008
Justeret af Daglig Ledelse marts 2016