Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Januarkursus 2018

Til januarkurset tager vi fat på Bjergprædikenen fra flere synsvinkler og ser også på, hvordan andre trossamfund forstår Bjergprædikenen.

Januarkursus 2018

The Sermon on the Mount - Carl Bloch, 1890

Jesu bjergprædiken finder vi i Matt 5-7. Det er en tekst, der har stor betydning for kristne, men også jøder og muslimer forholder sig til teksten. Derfor har vi også inviteret både en jøde og en muslim til at fortælle, hvordan man forstår Bjergprædikenen i deres sammenhæng.

Dernæst vil vi gå i dybden med Bjergprædikenen fra en kristen synsvinkel og se på, hvordan skal vi forstå Bjergprædikenen som helhed, og hvad siger den om loven, det at være disciple og Guds omsorg.

Vi vil også se på nogle af de typiske tolkninger, der har været op gennem historien: den katolske, den lutherske samt den anabaptistiske tolkning, som ofte har fortalere i frikirkerne.

Vi har ændret det traditionelle januarkursus til et kompaktkursus, sådan at andre end præster også kan være med. Hjertelig velkommen!

Program

Torsdag 25. januar

Kl. 17.00 — Aftensmad (kræver tilmelding)

Kl. 18.00 — En jødisk tolkning af Bjergprædikenen. V.  Bent Lexner

Kl. 18.30 — En muslimsk tolkning af Bjergprædikenen. V. Aminah Tønnesen

Kl. 19.10 — En kristen tolkning af Bjergprædikenen. V. Carsten E. Petersen

Kl. 19.40 — Paneldrøftelse med de tre oplægsholdere.

Kl. 20.30 — Afslutning.

Fredag 26. januar

Kl. 10.00 — Velkomst

Kl. 10.15 — Salige er de fattige i ånden. Foredrag om en helhedsforståelse af Bjergprædikenen (Matt 5,3-12 og 7,24-27). Her er fokus på, om Bjergprædikenen er lov og/eller evangelium. V. Torben Kjær

Kl. 11.15 — Jeg er ikke kommet for at nedbryde men for at opfylde. Fore- drag om lovforståelsen i Bjergprædikenen (Matt 5,17-48). Her er fokus på forståelsen af loven. V. Nicolai Techow.

Kl. 12.00 — Frokost

Kl. 13.15 — I er jordens salt. Foredrag om efterfølgelsen i Bjergprædikenen. Her er fokus på beskrivelsen af disciplenes liv. V. Sverre Bøe.

Kl. 14.15 — Himlens fugle og markens liljer. Foredrag om Guds omsorg i Bjergprædikenen (Matt 6,24-34). Her er fokus på skabelsesdi- mensionen. V. Daniel Johansson

Kl. 15.15 — Drøftelse af dagens fire foredrag.

Kl. 16.00 — Afslutning.

Lørdag 27. januar

Kl. 09.00 — Velkomst.

Kl. 09.15 — Bjergprædikenen i den katolske tradition. V. Czeslaw Kozon.

Kl. 10.15 — Bjergprædikenen i den lutherske tradition. V. Peter Olsen.

Kl. 11.15 — Bjergprædikenen i den anabaptistiske tradition. V. Jeppe Nikolaj- sen.

Kl. 12.00 — Afslutning.

Praktisk

Deltagelse i hele kurset koster 800 kr. (se nedenfor). Derudover betales der for mad, kaffe og te til selve kurset.

Deltagelse i enkelte kursusdage (betales på stedet):

  • Torsdag: 300 kr.
  • Fredag: 500 kr.
  • Lørdag: 300 kr.

Dog er kurset gratis for studerende og pensionister.

Bemærk: Præster kan søge tjenestefrihed til deltagelse i kurset, og de kan endvidere ansøge om refusion af kursus- og rejseudgifter.

Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6. sal
2300 København S
3313 5500
dbi@dbi.edu

Oplysninger

Tilmelding