Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Regnskab

Stort set alle DBIs udgifter dækkes af frivillige gaver.

Regnskab

DBIs gavebudget er i 2017 på 7.75 mililoner kr. Det er for os rigtig mange penge, og vi er derfor helt afhængige af venners økonomiske hjælp.

Ud over gaveindtægterne får DBI ca. 200.000 kr. fra Tips- og lottomidler samt bladpuljen, og ca. 390.000 kr. i tilskud fra de organisationer, som samarbejder med os om vores uddannelser. Alt sammen medvirker til at DBI kan uddanne fagligt velfunderede og menneskeligt engagerede præster, missionærer, menighedsledere etc.

Årsregnskab 2016

Resultatopgørelse 2016RegnskabBudgetRegnskab
201620162015
Indtægter:
Gaveindtægter7.377.5837.725.4067.480.412
ARV1.625.834286.647
Tilskud til Bachelor405.000440.000490.000
Offentlige tilskud (Lotto/Bladpulje/Momskomp.)243.118279.898315.642
Andre indtægter266.007296.588290.117
I alt indtægter9.917.5428.741.8928.862.818
Udgifter:
Løn – pensioner – sociale ydelser-5.449.105-5.759.349-5.755.464
Lokaleomkostninger-920.409-938.531-909.902
DBIposten-237.235-280.000-245.636
Bachelor og ÅUIK-856.380-878.362-876.304
Øvrige omkostninger-863.522-873.650-864.791
Renteindtægter46710.2008.875
Financielle omkostninger-9.918-10.200-17.036
Afskrivninger-9.764-12.000-9.764
I alt udgifter-8.345.866-8.741.892-8.670.022
Årets resultat1.571.6760192.796
Henlagt til arvepulje-1.625.834-286.647
Henlagt til DBI Støttepulje-34.200-33.400
Henlagt til flytteomkostninger00
Årets resultat efter henlæggelser-88.358-127.251
Balance pr. 31.12.201620162015
Aktiver:
Anlægsaktiver886.495886.937
Omsætningsaktiver3.083.0081.938.425
Aktiver i alt3.969.5032.825.362
Passiver:
Egenkapital-132.225-43.867
Henlæggelse  Arv2.037.474514.550
Henlæggelse  Støttepulje480.422446.222
Henlæggelse  Flytteomkostninger321.945387.945
Langfristet gæld186.500401.000
Kortfristet gæld1.075.3881.119.512
Passiver i alt3.969.5042.825.362

Se hele årsregnskabet her: ÅRSREGNSKAB-2016.

Kontakt økonomifuldmægtig Anni Bomholt Gautier for at høre mere om DBIs økonomi og de forskellige gavemuligheder.

Anni Bomholt Gautier
Økonomifuldmægtig

Støt DBIs arbejde 2017 nu

MobilePay 33243