Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Regnskab

Stort set alle DBIs udgifter dækkes af frivillige gaver.

Regnskab

DBIs gavebudget er i 2016 på 7.73 mililoner kr. Det er for os rigtig mange penge, og vi er derfor helt afhængige af venners økonomiske hjælp.

Ud over gaveindtægterne får DBI ca. 200.000 kr. fra Tips- og lottomidler samt bladpuljen, og ca. 390.000 kr. i tilskud fra de organisationer, som samarbejder med os om vores uddannelser. Alt sammen medvirker til at DBI kan uddanne fagligt velfunderede og menneskeligt engagerede præster, missionærer, menighedsledere etc.

Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2015
Resultatopgørelse 2015RegnskabBudgetRegnskab
201520152014
Indtægter:
Gaveindtægter7.480.4127.755.7477.549.189
ARV286.6475.000
Tilskud til Bachelor490.000490.000636.500
Offentlige tilskud (Lotto/Bladpulje/Momskomp.)315.642276.240269.638
Andre indtægter290.117270.192205.785
I alt indtægter8.862.8188.792.1798.666.112
Udgifter:
Løn – pensioner – sociale ydelser-5.755.464-5.863.910-5.569.818
Lokaleomkostninger-909.902-933.440-893.220
DBI-posten-245.636-276.240-274.168
Bachelor og ÅUIK-876.304-823.799-512.613
Øvrige omkostninger-864.791-875.190-1.037.758
Renteindtægter8.87510.0009.454
Finansielle omkostninger-17.036-17.600-17.845
Afskrivninger-9.764-12.000-69.934
I alt udgifter-8.670.022-8.792.179-8.365.902
Årets resultat192.7960300.210
Henlagt til arvepulje-286.647-5.000
Henlagt til DBI Støttepulje-33.400-44.875
Henlagt til flytteomkostninger0-453.945
Årets resultat efter henlæggelser-127.251-203.610
 

Balance pr. 31.12.2015

 

2015

 

2014

Aktiver:
Anlægsaktiver886.9371.062.762
Omsætningsaktiver1.938.4251.693.245
Aktiver i alt2.825.3622.756.007
Passiver:
Egenkapital-43.86783.384
Henlæggelse  Arv514.550284.878
Henlæggelse  Støttepulje446.222412.822
Henlæggelse  Flytteomkostninger387.945453.945
Langfristet gæld401.000468.500
Kortfristet gæld1.119.5121.052.478
Passiver i alt2.825.3622.756.007

Hent hele årsregnskabet for 2015

DBIs årsregnskab 2015

 

Kontakt økonomifuldmægtig Kirsten Hansen for at høre mere om DBIs økonomi og de forskellige gavemuligheder.

Kirsten Hansen
Økonomifuldmægtig

Støt nu

Vi tager med tak imod alle gaver.