Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Giv en gave

En gave til DBI er en investering i bibeltro teologi, gode præster og dygtige menighedsmedarbejdere og missionærer.

Støt nu

MobilePay: 5141 5511

Hvis du ønsker fradrag for gaven, så send navn, adresse og cpr.nummer til DBI.

Fradrag

Du kan i 2017 give op til 15.600 kr. og få fuldt fradrag for 15.600 kr. på din skatteopgørelse. Se SKATS satser og beløbsgrænser. Gavegrænsen på 500 kr. bortfaldt pr. 01.01.2012. For at få fradrag skal du  oplyse dit cpr.nummer til DBI, som så indberetter dine gaver til SKAT. DBI anvender udelukkende dit cpr.nummer i forbindelse med indberetning til SKAT. Ved årets udgang sender vi dig en kvittering på de gaver, som du har indbetalt i løbet af året.

DBI er godkendt af skatteministeren til at modtage gaver, der kan fradrages ved indkomstopgørelsen. DBI har følgende indsamlinger på hjemmesiden, via MobilePay og Facebook: Indsamling til DBIs arbejde, Indsamling til stipendier for de studerende, Opret gavebrev på 1 %, Bag for DBI.

For yderligere information:

Kirsten Hansen
Økonomifuldmægtig

ISOBRO

DBI er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO, som støtter organisationer i en sund og ansvarlig indsamlingsetik. DBIs etiske retningslinjer er godkendt af ISOBRO:

Klage over forhold vedrørende DBIs indsamlinger gives til sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen.

Tak for din støtte!